Skip to main content
search

Как може градската среда да се подобри само с малко ентусиазъм, креативност и загриженост от страна на гражданите? Днес ще си поговорим с Емил Михов, архитект и съосновател на фондация „ПОдЛЕЗНО“, която вече 6 години успешно се внедрява в занемарената градска тъкан и я превръща в приветливо публично пространство за всички. Дали страховитите бездни, познати като подлези, могат да се превърнат в произведения на изкуството и как всеки от нас би могъл да спомогне за атмосферата в града си, ще ни разкажат ентусиастите от „ПОдЛЕЗНО“.

image: Иво Анев; artist: KOKICHAN CHO

  • Какво представлява проекта „ПОдЛЕЗНО“ и как възникна?

„ПОдЛЕЗНО“ е младежка инициатива, която има за цел творческото обновяване и добавяне на нови функции в занемарени градски пространства. Както показва името ни, първоначалното ни поле за изява беше обновяването на пешеходни подлези. Началото беше поставено през септември 2013 г., когато на един младежки форум се събрахме няколко непознати младежи, предимно студенти по архитектура и урбанизъм. Трябваше да дискутираме проблеми в градската среда и възможни техни решения. Бързо се обединихме около темата за занемарените подлези и техния потенциал да се превърнат в пространства за артистични изяви. Доста наивни и неопитни, но преливащи от младежки ентусиазъм, решихме да запретнем ръкави и да реализираме някои от идеите си. В началото, разбира се, бяхме доста неориентирани и всичко беше много трудно. В процеса на работа търсехме удачни решения и трупайки опит, нещата започнаха да се получават. Екипът ни претърпя някои трансформации, но като цяло станахме сплотено ядро от хора с различни специалности и силни страни, което според мен беше решаващо за успешното ни просъществуване. И така, 6 години по-късно,  имаме 7 тематично преобразени подлеза и общо над 20 творчески намеси в екстериорни и интериорни пространства.  От 2017 г. сме регистрирани като фондация в обществена полза.

image: ПОдЛЕЗНО

  • Кои бяха първите ви проекти?

Първият ни проект беше Природният подлез, който се намира под бул. „Цариградско шосе“, при ул. „Загоре“. В съществуващите ниши в стените направихме пана с природни мотиви от естествени материали – дървесни плоскости, летви и зебло, като препратка към непосредствено намиращия се парк. Макар резултатът да не беше особено грандиозен, успешното му реализиране ни вдъхнови да продължим по поетия път. Тук искаме да благодарим на целия екип на Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ (ПИСТ) към Столична община, който ни подпомогна не само финансово, но и чрез организационни дейности и работа на терен. Те бяха първите, които повярваха на идеите ни и без този първоначален тласък едва ли щяха да се случат и следващите ни проекти.

image: Георги Пачеръзов

image: ПОдЛЕЗНО

Впоследствие се появиха  Музикалният подлез, Филмовият подлез, Научният подлез, Спортният подлез и други. Като цяло търсим теми, които са интересни както на големи, така и на малки. В един момент решихме, че искаме да излезем от подземните пространства. Имаме реализирани проекти в детски и учебни заведения, център за социализация, споделени работни пространства и други.

image: Иво Анев

  • С какви инициативи се занимавате в момента?

Последната ни инициатива беше студентската работилница „ползоДВОРно“, която се състоя в средата на април месец. Целта на работилницата беше да се изготвят идейни проекти за дизайн на двора на 145-та целодневна детска градина „Българка“ в София, район „Красна поляна“. Акцентът беше върху използването и интерпретирането на мотиви от народното творчество. Участваха мултидисциплинарни екипи от студенти. По време на един работен уикенд проведохме лекционен панел с гост-лектори, запознахме се с интересни примери от народния фолклор, изследвахме на място самия двор. Имахме за цел в максимална степен да предадем на студентите опита си в реализиране на проекти в публични пространства във всичките му страни – начини за финансиране, управление на проект, работа на терен и други. Студентите предложиха интересни концепции и оригинални идеи. В момента кандидатстваме за финансиране, за да реализираме няколко от предложените инсталации.

image: Иво Анев

  • Как се финансирате?

Финансираме се, като кандидатстваме за социални грантове и в конкурси, финансиращи младежки инициативи и доброволчески практики. Средства си набавяме и от частни спонсори, включително и строителни материали в натура от съответните фирми. Известни суми идват и от краудфъндинг кампании. Като цяло целим всеки проект да е финансиран от няколко независими източника. Така крайният резултат остава в по-голяма степен независим и продукт на нуждите на конкретната локация, а не се получава като частна поръчка на определен спонсор.

image: Иво Анев

  • Разкажете ни повече за проекта „Студентко“.

„Студентко“ е съвместен проект на “ПОдЛЕЗНО” и организацията „BFree“ за споделено пространство за учене в Студентски град по модела на co-working пространствата. Проектът адресира един от най-очевидните проблеми на Студентски град – липсата на адекватно, тихо, удобно и уютно място за учене и кариерно развитие на студентите.

Пространството ще бъде отворено денонощно и ще разполага с няколко зони, предлагащи необходимите удобства и атмосфера – за самостоятелно учене, за екипна работа, за отдих, за срещи, за събития и обучения. Ще изградим тихо и спокойно място, предразполагащо към ефективност на учебния процес, където студентите ще могат да се фокусират над образованието си, ще разработват съвместни проекти и ще придобиват нови знания и умения.

image: ПОдЛЕЗНО

Проектът вече има частично финансиране и сме в процес на избиране на подходящо помещение. Заедно с активното участие на местната общност от студенти по време на реализацията, проектът има за цел да провокира желанието за промяна в младите хора и да представи нов модел за решаване на проблемите в Студентски град – чрез активното участие на живеещите там.

 

  • Често включвате студенти в работилниците си. Според вас инициативата ви успява ли да насочи общественото внимание към градската среда? Какви хора се включват най-често в проектите ви?

За нас е важно да въвличаме студенти в процеса на реализация на проекти в публичното пространство, защото младите хора носят необходимия заряд да бъдат създатели на следващи добри практики. Добрите примери за намеса в градската среда винаги привличат общественото внимание, но и възпитават у минувачите по-голяма взискателност към заобикалящата ги среда. Не само нашите, но всякакъв тип намеси в публичното пространство, освен непосредствените реакции на минувачите, имат и един „невидим“ ефект. Те провокират активно гражданско общество, готово да се намеси, когато не е удовлетворено от заобикалящата го среда. А това в дългосрочен план със сигурност ще доведе до позитивни резултати.

image: ПОдЛЕЗНО

При самата работа на терен по време на проектите ни винаги целим да включваме доброволци от намиращите се в близост жилищни квартали. Така те биха припознали обновеното пространство и биха го поддържали и в бъдеще. Включвали са се хора на всякакви възрасти и с най-различни житейски истории, но все пак преобладават младежите – ученици и студенти.

 

  • Какви са бъдещите планове за развитие на „ПОдЛЕЗНО“ и кои са най-смелите ви мечти?

До края на годината ще осъществим една наша смела мечта от зараждането ни като екип – да излезем извън рамките на София. Имаме осигурено финансиране за изрисуване на подлез в Пловдив в рамките на инициативата „Европейска столица на културата“. По-дългосрочните ни планове включват разширяването ни като екип с млади ентусиасти, което би ни позволило да осъществяваме по-голям брой и по-разнообразни намеси.

image: ПОдЛЕЗНО

В най-смелите ни мечти автомобилите са тези, които ще влязат в подземните/подлезните пространства, или въобще ще изчезнат, а улиците ще се превърнат в публични пространства за хората и ние ще осъществяваме креативни намеси в тях.

Михаела Икономова

Архитект и любител на пътешествията, природата и дизайна за хората. Вярва, че писането за архитектурата е неделимият аналитичен елемент, който задълбочено осмисля дизайнерския процес.

Остави коментар

Close Menu