Skip to main content
search

При реализирането на един инвестиционен проект има множество фактори, които биха допринесли за негативното му финансово отражение. Далновидното планиране обаче подпомага до огромна степен за свеждане на потенциалните загуби до минимум.

Комуникацията е ключова.

Желанието на всеки инвеститор да остави своя следа в населено място се защитава лично от него или от назначен от него представител. Контролният орган проследява изготвянето на технически проект по всички специалности в съвместна работа с водещия проектант. Съвкупността от документация по части Архитектура, Конструкции, Геодезия, Електро, ВиК (Водопровод и канализация), ОВиК (Отопление, вентилация и климатизация), ПБЗ (План за безопасност и здраве), ПБ (Пожарна безопасност) и ПУСО (План за управление на строителните отпадъци) се ръководи от архитекта. С навлизането на нов софтуер в сектора на проектирането всеки проектант по различните специалности работи в един общ файл с колегите си. По този начин при дизайна на конструкцията и инсталациите на сградата в зародиш се виждат евентуалните конфликтните точки.

При изпълнението

Главният изпълнител на проекта е отговорен за изпълнението му качествено в срок. Масова практика е скелета на сградите да бъде изграден от стоманобетон – композиция от бетонирана стоманена армировка. С развиването на спомагателната технология тежките строителни процеси се улесняват. Специална акумулаторна машина с големината на винтоверт връзва арматурната скара с тел и работата с нея е над 20 пъти по-бърза от работата с обикновени клещи – дългосрочна инвестиция, която за много кратко време започва да изплаща своите дивиденти.

Кофражната техника вече далеч не е само шперплат и строителни гвоздеи.

Снимка на строителен обект в гр. Антверп, Холандия | Източник: www.wikipedia.com

Водещите производители имат разработени различни продукти, които спомагат бързото и ефективно изграждане на стотици квадратни метри кофраж на плоча за един ден. Всеизвестен факт е, че бетонът набира 99% от якостта си в рамките на 28 дни. Благодарение на инженерните разработки на производителите, декофрирането на кофражните платна при тези системи става още на четвъртия ден без да се компрометира якостта на крайния продукт.

Снимка на пластмасов кофраж за вертикални елементи. | Източник: www.geopanel.com

Строителството в централните градски части често е усложнено заради липса на пространство във въздуха за развиване на кулокран и съобразяване на нивото на шум на работната площадка. За щастие, производителите са отговорили и на тези проблеми, въвеждайки в експлоатация лек кофраж, изработен от материали, които могат да се рециклират на 100%. Освен че транспортирането му се извършва на ръка, работата по него не изисква употребата на чук. Сглобката е с пластмасови скоби и втулки, което прави използването на тази система подобно на детска игра.

Снимка на обектови ръководители. | Източник – www.wikipedia.com

Един от най-важните фактори, ставайки въпрос за оптимизация, е подредеността на работната площадка. Проекта по План за безопасност и здраве (ПБЗ) конкретно очертава начина, по който ще изглежда строежа – разположение на фургони за персонал, за склад на инструменти, санитарна зона, електрическо табло и складова зона за материали. Едно от задълженията на ръководителя на строежа е да съблюдава подредбата им, да поръчва необходимите материали по приоритет и последователност на последващите видове строително-монтажни работи и да ги систематизира на строителната площадка. Ефективността се крие в постоянната заетост на бригадите, които във възможно най-кратък срок от време откриват материалите, които са им необходими, за да извършат работата, за която са наети.

Организацията е изключително важен похват и в двата ключови етапа на реализирането на инвестиционния проект – проектирането и изпълнението. Ефективната комуникация и задълбоченото планиране между ръководните звена елиминира повечето предпоставки за финансови загуби.

 

Остави коментар

Close Menu