Skip to main content
search

На 15.05 в Културно-информационния център „Малтепе“ в с. Маноле, на 20 км от град Пловдив, се представиха традиционни техники за работа с естествени материали. Еднодневната работилнца имаше програма от теоретична и практическа част, в която посетителите да обогатят познанията си. Събитието бе организирано от сдружение „Мещра“, които имат за цел съхраняването и обучението в традиционни знания и занаяти.

Още от 2018 г. съществува идеята за работилница за естествени материали.

Тя се осъществява за пръв път сега. Финансирано е от програмата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Културно-информационният център „Малтепе“ е с традиции в организирането на работилници за малки деца, но заедно със сдружение „Мещра“ бе дадена възможност и на по-порасналите да вземат участие. Основна цел е да се покаже тясната връзка на работата с естествените материали с нематериалното културно наследство на България, както и да се възроди интересът към народните занаяти.

Вижте още на страницата на КИЦ „Малтепе“

Работилницата се проведе с лекционна и практическа част

Теория.

В практическата част се даде възможност на всеки един от посетителите да вземе участие и да се докосне до традициите. Тя бе разделена на три демонстрации:

  • Изработка на стена посредством техниката „Плет“, използвайки бял ясен;
  • Изработка на кирпичени тухли и стена посредством зидане с кирпич;
  • Източване на глинени съдове на грънчарско колело.

Изработка на кирпичени тухли.

Еднодневната работилницата посетиха хора на различни възрасти, обединени от интереса към опазването на българските занаяти, а от „Мещра“ споделиха, че предвиденият брой места е бил запълнен за 2 дни. Интересно е, че някои от участниците са били водени от желанието да реставрират автентично селска къща, която са придобили наскоро. А като дисциплина, до която посетителите са имали най-малко предварителен досег, се е показала изработката на стена с леска. В България все по-рядко се срещат къщи, построени на този принцип. Той е също популярен и при изработка на огради по селата.

Изработка на стени.

Посетителите научиха за важните тънкости относно избора на глина, какви тестове се правят преди изработката, също така и какви са спецификите при зидането с кирпичени тухли. Възможността да се докоснеш до материала е от основно значение за опознаването на неговите качества и предимства.

Разбира се, за да се вникне изцяло в технологията на всеки един от занаятите, е необходимо работилницата да е с продължителност от поне седмица. Поради тази причина програмата в събота бе подготвена на демонстрационен принцип. За зидането с кирпичени тухли са използвани вече предварително готови, понеже технологичното време за изсъхването им е 3-4 седмици.

Изработка на кирпичени тухли.

Най-достъпно и познато на посетителите се оказа грънчарството, напълно според очакванията. Частта с него бе проведена с ръководството на майстор грънчар, който обясни за различните техники при изработката на глинените съдове.

Грънчарство

Съществува необходимост от провеждането на повече природосъобразни събития.

В последно време се забелязва налагането на мотив за екологичен начин на живот. Към това се причислява и архитектурата. Изборът на правилните и природосъобразни строителни материали е от водещо значение за бъдещето на средата, в която живеем. В тази връзка Културно-информационният център „Малтепе“ апелира към следното:

В търсене на решение на това предизвикателство на новото време, ние се обръщаме към позабравените и незаслужено пренебрегвани естествени материали и тяхното функционално и естетическо приложение в архитектурата и дизайна на вътрешните пространства.

Сдружение „Мещра“ има традиции от 5 г. насам в организирането на работилници за опазване и опознаване на традиционните занаятчийски техники в България. Обикновено те се провеждат в периода юли-август. Повече информация за бъдещи и изминали събития, можете да получите от Фейсбук страницата или от сайта на „Мещра“

Уебсайт на “Мещра”

Фейсбук страница на “Мещра”

Остави коментар

Close Menu