Skip to main content
search

Соларният десетобой е международно университетско състезание за устойчива архитектура и строителство, което в продължение на двадесет години вдъхновява милиони хора по света с проектиране и реализация на иновативни сгради. Превърнало се през годините в събитие от най-висок ранг, Solar Decathlon задава бъдещите тенденции в екологичната архитектура по света.

За Соларния десетобой

SolarDecathlon или соларният десетобой се провежда за първи път в САЩ в далечната 2002 г. Основните цели на начинанието са популяризирането на техническите възможности за енергийна ефективност в жилищното строителство, особено на соларните технологии. Едновременно с това то стимулира тяхното практическо приложение сред студентите в инженерни и строителни специалности.
Започнал като колежанско състезание, конкурсът в наши дни показва много повече от соларни технологии. То вдъхновява отбори от цял свят да проектират, построят в мащаб 1:1 и въведат в експлоатация високоефективни сгради, захранвани с възобновяема енергия, съчетаващи архитектурни и технически постижения с иновации.

Прочетете още за Соларния десетобой тук

За пръв път в Германия

За първи път европейското издание на състезанието се провежда в Германия, във Вупертал, град в най-гъстонаселения регион в Европа – Рурският, провинция Северен Рейн-Вестфалия. В продължение на две седмици, от 10. до 24. юни, посетителите на събитието могат да се запознаят на живо със сградите, построени и въведени в експлоатация от 18 международни екипа от 11 държави. Сградите, които се захранват предимно със слънчева енергия и са с неутрален или дори положителен енергиен баланс, доказват реално, че природосъобразното и устойчиво строителство, може да бъде достъпно, социално приемливо и с добра архитектура.

Соларният кампус | Изображение: Wolf Sondermann – SDE21/22

Решения за градовете на бъдещето

Актуалното издание на SDE 21/22 е посветено на устойчивата архитектура в градска среда. Според прогнозите на ООН през 2050 г. 68% от населението на света ще живее в урбанизирани региони. Тази тенденция, в комбинация с ускорените климатични изменения, е едно от най-големите предизвикателства пред строителството в градовете. Очаква се, че все повече хора ще трябва да поделят помежду си качествена жилищна площ и ограничени ресурси.

В процес на изграждане на прототипите на терен | Изображение: SDE21/22

Как може да се постигне устойчиво жилищно строителство и живот в града?

Съществуват много идеи за устойчиво градско развитие, но действителна добавена стойност имат само онези проекти, които биват осъществени на практика и имат мултипликационен ефект.
Такъв е примерът на SDE 21/22, който се провежда под мотото “Проектиране – изграждане – експлоатация”. Участниците не само проектират на хартия своите иновативни идеи за качествен живот в градска среда, но и ги реализират на практика под формата на напълно функциониращи прототипи.

В завършен вид | Изображение: SDE21/22

На фокус – преобразуване на наличния сграден фонд

Ситуацията на ускорена урбанизация в европейските градове и особено в Германия налага търсенето на решения за адаптиране на съществуващия сграден фонд. В съответствие с това SDE 21/22 за първи път се фокусира не върху ново строителство, а върху обновяването, преобразуването и разширяването на вече съществуващ сграден фонд.
Екипите имат възможност да избират измежду 3 строителни задачи, които изобразяват реални предизвикателства в съществуваща градска среда – „Саниране и трансформация“, „Уплътняване на строителни пролуки“ или „Надстрояване“. Вупертал е не само мястото на провеждане на събитието, но и източник на вдъхновение. Всяка от трите строителни задачи представлява конкретно предизвикателство в квартал Мирк, разположен по продължението на една от основните пътни артерии в града.
Екипите осъществяват своите концепции на терен чрез собственоръчно построени демонстрационни модели в мащаб 1:1 на предназначената за целта строителната площадка на т. нар. Соларен кампус на Нордбанщрасе (Nordbahntrasse) във Вупертал.

План на изложението | Изображение: SDE21/22

Соларният десетобой – архитектурна олимипиада

От 10. юни в продължение на две седмици посетителите могат да се запознаят отблизо със сградите, да участват в обиколки с екскурзовод или в различните събития, съпътстващи изложението на SDE 21/22. За екипите този период е практическият тест, по време на който реализираните проекти ще бъдат представени на обществеността. Отборите-победители ще бъдат определени от международно жури от експерти, които ще оценят проектите въз основа на обективни технически измервания на терен и оценки в десет дисциплини.

Очакван интерес и ангажимент от властите

Сред организаторите на германското издание на SDE 21/22 са Вуперталският университет, представители на индустрията и институциите. Мащабният проект се финансира от Министерството на икономиката и околната среда на ФР Германия. В своето обръщение към участниците министър Робърт Хабек подчертава, че „Solar Decathlon, със своя широк кръг от участници, е не просто демонстрация на знания и умения, но и важен знак за силно международно сътрудничество… Пример за добри практики и резултати от взаимодействието между науката, индустрията, политиката и гражданското общество, които създават общо пространство за сътрудничество, трансфер на технологии и иновации“.

Добрият пример

В последните години в развитите индустриални общества „активизмът за опазване на околната среда“ се наложи предимно под формата на улични демонстрации, които допринасят за привличане на общественото внимание към темата. Те обаче със сигурност не са единственото възможно средство за постигане на общите европейски цели в областта на климатичните промени.
Добрият пример, който участниците в Соларния десетобой ни дават, убеждава със своята ефективност и целесъобразност. Отборите нагледно показват и доказват, че младите хора могат устойчиво да допринесат към опазването на природата чрез своите знания и труд, в условията на стимулираща и вдъхновяваща конкуренция.

Изображение: SDE21/22

 

 

Стефанка Василева

Филолог и архитект. Съчетава любовта към езика с интереса към архитектурата. Вярва, че тяхното овладяване облагородява човека и го превръща в творец.

Остави коментар

Close Menu