Skip to main content
search

На корицата: Бившата банка на „Братя Симеонови“. Проектирана от арх. Нигохос Бедросян. Снимка: Венелин Молнар от фейсбук групата Roustchouk.BG – Старият Русе.

Град Русе притежава едни от най-ценните образци на следосвобожденската архитектура в страната. Улиците в града са дефинирани от богато орнаментирани фасади, вдъхновени от виенската архитектура. Част от тези сгради претърпяха реставрации през последните няколко години, а други са в процес на възстановяване. Някои от тези примери са позитивни, а други не толкова. През миналата седмица архитекти от града алармираха за некачествена реставрация по една от най-старите сгради по централната улица в града.

Снимки: Зекие Емин

Кратка история на „Малката Виена“

Още преди Освобождението Русе е един от най-развитите градове в страната поради близостта си до Европа и връзките, които има с богатите европейски столици по Дунава. Това до известна степен се дължи и на управника на Дунавския вилает – Мидхад паша, който внася много реформи в икономиката и живота на тогавашния Русчук. Неслучайно след Освобождението Русе е водещият български стопански и културен център и най-голям град в Княжеството.

Русе от птичи поглед. Снимка: Милчо Йовчев

Точно поради тази причина там започват и едни от най-мащабните проекти на следосвобожденска България. Строят се множество фабрики, открива се първото застрахователно дружество, оттам оперира ръководството на българското дунавско корабоплаване. Прогресът става основа за строителството на множество ценни сгради, повечето от които днес носят статут на недвижими културни ценности.

Реставрациите в Русе през последните години

В годините след 89-та обаче по ред причини голяма част от тези сгради са оставени на произвола на съдбата. По улиците на града се забелязват рушащи се фасади, като част от тях дори стават опасни за минувачите.

Банката по време на реставрация през 2010 г. Снимка: Й. Стоянов

През последните няколко години обаче се наблюдава промяна в отношението към ценното архитектурно наследство на града и започва инвестирането в голям брой реставрации от страна на частни собственици и общината, които постепенно възвръщат и подчертават характерния облик на града.

След ремонта на централната улица върху голяма част от сградите започнаха реставрационни дейности.

Почти всички банки в града са разположени в сгради – недвижими културни ценности. Те бяха едни от първите институции, които се заеха със задачата да възвърнат някогашния облик на зданията.

Музикалното училище в града, което в момента е в процес на реставрация.

Днес реставрация претърпяват още много ценни примери, като например сградата на музикалната гимназия, Доходното здание на Сабетай Бение, къщата на Димитър Мантов и домовете на още много именити русенци от миналото. Голяма част от инициативите се случват с подкрепата и финансирането на общината, което до някаква степен говори за ангажираността на институциите с проблема.

Проблемният случай със сградата на хотел „Сплендид“

Една от тези сгради, ремонтирани по програма на общината, е тази на стария хотел „Спленид“, разположена на ул. „Александровска“. Изградена е по проект на арх. Васил Роглев през далечната 1912 г. за собственика й Иван Лазаров. Дълги години сградата се руши и представлява опасност за преминаващите по главната улица в града.

Сградата на хотел “Сплендид” преди реставрацията. Снимка: Недко Иванов

Поради тази причина е била покривана и ограждана от общинското управление. През тази година се стига до инициирането на нейната реставрация, като общината я включва в една от програмите за реновация. Проектът преминава за одобрение от НИНКН, като се твърди, че отговаря на всички изисквания за реставрация и работа по сграда, притежаваща категория на групова недвижима ценност.

Въпреки това местни русенски архитекти забелязват тревожна дейност по фасадата й. Те констатират, че богатата орнаментика на оригинала е премахвана и заменяна с нейна имитация, изградена от изолационна плоскост XPS. Те алармират общината в града, но тя твърди, че задачата й е само да регулира административно процеса.

Работата по декорациите на фасадата. Кадрите са от репортаж на телевизия Bulgaria ON AIR.

Проектантът на реставрацията не е известен, не е разположена информационна табела и липсва прозрачност по процедурата. Регионалният инспекторат към паметниците във Велико Търново е обещал проверка по случая, такава обаче до момента липсва.

Прозрачността по работата с проекти, свързани с културното наследство

Тук възникват няколко въпроса, касаещи опазването на архитектурното ни наследство. До каква степен обществото трябва да бъде въвлечено в подобни инициативи и от кого се очаква осигуряването на прозрачност по работата върху сгради, които са недвижими културни ценности? Работи ли юридическата им защита и функционира ли тя въобще по указания в закона начин?

Снимки: Зекие Емин

Според нас не е редно като общество да очакваме коректната работа върху ценни сгради да зависи само от морала и съвестта на проектантите и изпълнителите на подобни обекти. Затова се надяваме да бъдат взети мерки по този и други проблемни обекти в цялата страна, за да можем да съхраним ценните архитектурни образци на миналото ни.

Също така се надяваме, така както през последните няколко години, дунавската столица да продължи да ни радва с все повече позитивни примери за отношение към недвижимото ни културно наследство.

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu