Skip to main content
search

През изминалата седмица интернет пространството бе залято с примерни визуализации на бившето иранско посолство на бул. „Васил Левски“, които предвиждаха няколкоетажно надстрояване на сградата, без почитане на историко-естетическите й качества.

Темата за намесата върху сградата стои на дневен ред още от 2017 г. насам, когато се появява ПУП за имота на сградата, от който се разбира, че има намерения за подобно застрояване и достигане на височината на спортната палата в съседство. Тогава обаче ПУП-ът не е приет от главния архитект на общината и темата затихва за известен период от време.

ПУП-ът изготвен през 2017 г. от фирма ЕКСА. Източник: КАПИТАЛ

Каква е историята на сградата?

В началото на ХХ-ти век сградата се населява от семейството на Йозеф Шмаха – един от най-известните театрали на Австро-Унгарската империя, който по времето е управител на току-що отворилия врати Народен театър. През 1978 г. тя е обявена за културна ценност с категория местно значение.

През годините в имота са се помещавали чехословашкото, а след това и иранското посолство. От няколко години, след изнасянето на иранската мисия, сградата е напълно изоставена. Информация във връзка с нея се появява през 2017 г., когато налице излиза ПУП-ът с необясними намерения за застрояване.

Какво се случва през 2017 г.?

Сградата на бившето иранско посолство, която се намира на бул. „Васил Левски“ днес е собственост на  държавната “Агенция за дипломатически имоти в страната”. Те изявяват желание за настрояването и като изготвят ПУП и го внасят в общината. Той предвижда масивно застрояване на сградата и покачване на етажността и с още четири нива.

Една от визуализациите, появила се в интернет пространството. Предполага се, че това са били намеренията на собственика на сградата, тъй като те са публикувани от същата фирма, изготвила ПУП. Източник: Константин Пеев.

Очевидно е, че Подробният устройствен план за застрояване на имота и изведените параметри са изготвени по стандартната процедура. Те се съобразяват само с основните правила в ЗУТ за засенчване и интензивност на застрояването, взимайки предвид единствено височината на заобикалящите сгради и зададените параметри за застрояване спрямо територията, в която се намира имотът. Тоест, съдейки по този ПУП, той по никакъв начин не взема предвид статута на сградата като културна ценност, а се третира като всяка друга.

Подобни сгради, носещи характеристики на културното наследство, заслужават по-различно отношение както от обществото, така и от законодателството, регулиращо тяхната промяна и надстрояване. Предполага се, че точно поради тази причина ПУП-ът бива отхвърлен от Столична община.

През изминалата година към катедра “История и теория на архитектурата” към УАСГ се работеше по проект за изготвяне на ПУП, в обхвата на който попадаше именно тази сграда. По време на изпълнението на проекта запазването на текущото и състояние не подлежеше на коментар.

Какво е актуалното състояние?

Преди седмица, с появяването на шокиращите изображения, проблемът отново стана водещ в общественото пространство. Снимките бяха публикувани в профила на Константин Пеев – управител на строителна фирма „Екса“. Оттам бяха публикувани в множество групи за опазване на културното наследство и граждански инициативи.

В отговор на тази суматоха се появи изявление на настоящия кмет на район Средец- Трайчо Трайков, който заяви в профила си, че тези изображения не са реалистични и подобно застрояване няма да се случва.

Друг вид фасадно предложение за нелогичното надстрояване. Източник: Константин Пеев

Въпреки това ситуацията отприщи огромно обществено недоволство и се усети още по-силно мнението на гражданското общество по отношение на теми, които засягат културното наследство. Това определено говори за по-добра запознатост с неговите проблеми и предвещава по-добро бъдеще за много от примерите в опасност.

Общественото мнение често задава посока за развитието на подобни конфликтни ситуации.

В изявлението си, кметът твърди, че имотът има действаща виза за ремонт на фасадата, дограмата и покрива и поради тази причина на сградата в момента е поставено скеле и не се предвижда друга промяна към момента.

Силно се надяваме, точно такъв да бъде случая и върху сградата да не се извършват други промени, различни от нужните за поддържане на целостта й и съхраняване на архитектурната й ценност. Ще следим развитието по темата, дано сградата скоро да намери подходящо функционално приложение, което да запази ценностните й характеристики и да я социализира по най-подходящия начин.

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu