Skip to main content
search

Скоро в Студентски град се откри първото по рода си специализирано споделено пространство за учене. Във връзка с това ние решихме да погледнем малко по-мащабно на подобни практики. Как се развиват те тук и в чужбина? Дали осъзнаването на важното място на съвместната работа в образованието и осигуряването на подходящи места за тези цели се случва прекалено бавно у нас?

StudyHub в Студентски град. Снимки: www.economic.bg

Study Hub – първото споделено пространство за учене

StudyHub е една прекрасна инициатива, която надяваме се ще сложи началото на пространствата за учене не само в Студентски град, но и в цялата страна. Той е създаден по идея на група студенти, след като установяват, че подобно пространство липсва в квартала, който би трябвало да служи точно за нуждите на студентите и младите хора. Те се свързват с ИКЕА, които одкрепят инициативата и осигуряват обзавеждането на цялото пространство. В резултат на тази колаборация StudyHub е вече факт като доказателство за желанието на младите хора за качествено образование. Във връзка с инициативата те биват номинирани и за Будители на годината за наградите на БНР.

StudyHub в Студентски град. Снимки: www.economic.bg

Студентски град и процеса на учене

Интересен е фактът, че досега в Студентски град липсват пространства за учене, при положение, че това е мястото с най-голяма концентрация на студенти в цялата страна. Няколко от най-престижните висши учебни заведения се намират на територията на квартала. Освен това общежитията и повечето жилищни кооперации също са населени от студенти. Такъв е и първоначалният замисъл за проектирането на мястото – локация, в която студенти да живеят, споделят опит, учат и се забавляват заедно.

В последните години съществува разбирането, че от средище на образованието и науката Студентски град се е превърнал в място, което възпитава пълната противоположност на тези идеали. Той е по-познат със силната концентрация на барове и нощни заведения. Всъщност, в някои общежития съществуват читални, които са създадени за подобни цели, но до голяма степен не функционират по необходимия начин. Те често не се поддържат от настоятелствата и поради тази причина не биват предпочитани от студентите.

StudyHub в Студентски град. Снимки: www.economic.bg

Концентрацията на нощни заведения и барове на територията на Студентски град по-скоро говори за типа на частните инвестиции, които се случват в района, отколкото за начина на живот и идеалите на студентите. Това доказва, че самото обществото очаква студентите да са по-заинтересовани от подобни забавления, отколкото от учене и себеусъвършенстване. Големият интерес на учащите към StudyHub обаче показва точно обратното. Той е показателен за това, че студентите определено имат нужда от пространства за учене, където могат да се мотивират взаимно и да получат вдъхновение да преследват целите си.

Как влияят споделените пространства за учене?

Множество проучвания доказват, че ученето с други студенти, било то в екип или индивидуално, влияят позитивно на процеса на работа. Когато човек е в пространство с хора, които преследват същата цел, работят усърдно и демонстрират стремеж, той бива мотивиран да действа по същия начин – било то от възприятието, че изостава, или просто от факта, че бива вдъхновен от обстановката около себе си.

“Учебните пространства могат да повлияят на резултатите на студентите, а обновяването на кампусите може да намали броя на отпадналите студенти от университетите. Средата е един от най-скъпите и важни активи, които университетите трябва да осигурят. Но все още много хора не го забелязват. Наистина, време е да се осъзнаем!” Снимка: Проучване на университетите в Тийсайд и Ланкастър.

Един от основните проблемите у нас е фактът, че все още университетите не отдават голяма важност на процеса на учене в извънкласно време. Трудно се намират подходящи места за работа в екип, обстановката у дома невинаги е подходяща за работа и дори често води до демотивация. Поради тази причина голяма част от студентите предпочитат да работят в заведения или кафенета, но това също често пъти не предразполага необходимата концентрация.

Пространствата в архитектурното образование

В архитектурното образование работата в общи пространства играе още по-голяма роля. Нуждата от общуване в дизайн процеса е неоспорима. Обикновено, когато проектираме сме вглъбени в определена идея, от която е трудно да се отърсим. Често при консултация с приятели получаваме друг поглед над ситуацията, който може коренно да промени процеса ни на работа.

Непосредственият достъп до колегите значително подобрява и забързва процеса на работа.

Поради тази причина в голяма част от университетите по дизайн и архитектура по света съществуват специализирани пространства и лаборатории с работни места. Често те са осигурени индивидуално за всеки студент през курса на цялото му обучение в университета. Така студентите работят по-целенасочено, също така се освобождават и от постоянно разнасяне на макети и материали за работа. Както голяма част от вас вече знаят, домът не е най-доброто място за подобни дейности.

Снимка: www.ericrodrigues.com

За съжаление, тази практика липсва в нашите университети и значително забавя процеса на комуникация. В УАСГ се правят опити за обособяване на подобни места, като например студио ПроЖектиране или масите, разположени във фоайето, които бяха създадени по инициатива на Хобеликс. Тези инициативи не разрешават генерално проблема, но можем да кажем, че бележат началото на тези процеси.

Осигуряването на работни пространства трябва да бъде една от основните отговорности на университетите.

Процесите по света

В световен мащаб наличието на места за работа в университетите и кампусите е напълно естествено. Важното място на учебните зали в студентския живот е осъзнато. На много места по света процесът на преподаването и извънкласното учене в споделени пространства дори постепенно започват да се сливат.

Доклад на университетите Тийсайд и Ланкастър във Великобритания от тази година се концентрира върху бъдещето на този тип обучение. Там се споменава, че университетите напълно осъзнават огромната роля на пространствата за учене върху начина на мислене на студентите. Проучванията доказват, че те са дори по-важни в процеса на научаването от лекционните зали и презентирането на уроците от преподавателите.

Традиционният поглед над това, че процесът на учене и неговата локация са отделни едно от друго като влияние трябва да бъде напълно отхвърлено: „Мястото на ученето има  едно от най-големите влияния върху самия процес – то е нещото, което мотивира у студентите желание за работа, концентрация, дискусии, колаборации и общуване.“

Източници:

Economic.bg – Отвориха първото споделено пространство за учене в Студентски град

Доклад на университетите Тийсайд и Ланкастър – Future Learning Spaces

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu