Skip to main content
search

На 4 и 10 март се проведоха лекциите на BS Group of Companies и Telelink Infra Services в сезон 5.2 на Академия Лидерите. Темата на BS Group of Companies беше „Налагане на строителен продукт или услуга на международните пазари“, която бе представена от Петър Калоянов – мениджър продажби и маркетинг на Техногипс Про ЕАД, Боряна Нешева – Мениджър Човешки Ресурси и Корпоративни Комуникации в БС Група Компании и Неделин Василев – мениджър продажби и маркетинг в Технопанел ЕАД.

Telelink Infra Services говориха за управлението на проекти в строителството и координацията на бизнес процесите. Темата бе представена от Мартин Янакиев, оглавяващ звено „Технически ръководители проекти“ в отдел „Мрежова инфраструктура“.

Кои са BS Group of Companies?

Групата компании извършва дейности в няколко основни направления:

  • Строителство, инженеринг и управление на проекти;
  • Производство на строителни материали;
  • Инвестиции, управление и развитие на недвижими имоти.

В екипа на BS Group of Companies работят близо 1000 души, а клиентите, с които компанията работи на международния пазар са от 24 различни страни.

Стратегии за предлагане на продукт на пазара

Основната тема за вечерта беше стратегии за предлагане на продукт или услуга на пазара. Ключовите стратегии, които се обсъдиха по време на събитието, бяха: Push, Pull, Push&Pull, Profile, People и Direct to consumer.

Лекторите успяха по интересен начин да представят стратегиите чрез примери от практиката. Целта им бе да провокират участниците и да свържат стратегиите с основния им казус за сезона. С това беше и свързана задачата за вечерта, която лекторите бяха подготвили.

Четирите отбора от Академия Лидерите представиха своите планове за стратегии, като всеки един от тях успя да се открои с идеи. Жълтият отбор беше заложил на работата с местни инвеститори и акцент върху екологичността, докато зеленият и червеният отбор наблегнаха на енергийната ефективност.

Интересен въпрос на един от участниците провокира Петър Калоянов да задълбочи по темата, като неговия съвет беше следният:

„Стратегиите могат да се променят постоянно, в зависимост от ситуацията“.

Модул 4 – Telelink Infra Services

За 20 години от своето създаване, Telelink Infra Services се е доказала като лидер в реализирането на някои от емблематичните за България и региона инфраструктурни проекти. Основните направления в работата на компанията са:

  • Изграждане и поддръжка на телекомуникационна инфраструктурата – безжични и оптични мрежи и прилежащите им инфраструктури
  • Проектиране, доставка и интеграция на системи за сигурност и управление в частния и публичния сектор

Компанията има присъствие е в 10 Европейски държави. Мисията, визията и ценностите са едни от най важните неща за нея.

Основните теми за вечерта

Мартин Янакиев беше подготвил 4 теми, които са фундаментални при организирането и управлението на един бизнес проект. Най-голямо внимание той отдели за координацията на бизнес процесите и управлението на времето.

„Всички микропроцеси в една компания оформят бизнес процесите и добавят добавената стойност на продукта, който продаваме.“

С тези думи лекторът започна представянето на темите, като примерът за успешен бизнес план бе небезизвестната верига за бързо хранене McDonalds. С него беше свързана и една от задачите, които той бе подготвил за участниците.

Те трябваше да направят схема на бизнес план за приготвянето на препечен хляб. Отборите бяха приятно изненадани от поставената им задача, като всеки отбор представи различни идеи. С това лекторът искаше да им покаже, че всеки процес има нужда от добър бизнес план, за да e успешен.

Вечерта завърши с втора задача, която включваше управлението на строителни процеси от практиката, като бъдещите специалисти трябваше да съобразят доста рискове и да подготвят оптимизиран план-график за изпълнението на определени строително-монтажни работи.

Снимки: Радослав Свирецов

 

 

Станислав Ангелов

Строителен инженер, завършил специалност строителство на сгради и съоръжения в Университета по архитектура, строителство и геодезия- гр.София.

Остави коментар

Close Menu