Skip to main content
search

Актуалните цели, политики и активности за устойчиво развитие на групата КСЕЛА бяха представени от инж. Бойко Пенев, продуктов мениджър на компанията, на форума SHARE Sofia 2021. Темите също така са публикувани и в доклада Sustainability Report 2020, който се издава от КСЕЛА.

Примерът на YTONG – рециклиране на ресурсите | Снимка: SHARE Sofia

Целите на устойчивото развитие

Фокусът беше върху ресурсната и енергийната ефективност в производствените процеси, безотпадните технологии и опазването на околната среда като част от кръговата икономика. Специално внимание беше обърнато и на четирите цели на устойчивото развитие (Sustainable Development Goals – SDGs), към които КСЕЛА има най-голям принос:

  • Достойна работа и икономически растеж
  • Индустрия, иновации и инфраструктура
  • Устойчиви градове и общности
  • Отговорно потребление и производство

КСЕЛА – лидер в класацията ESG Risk Rating 2020

За участниците беше интересно това, че КСЕЛА е лидер между компаниите в строителната индустрия в класацията ESG Risk Rating 2020, излъчвана от Sustainalytics (компания, оценяваща устойчивостта на регистрираните компании въз основа на техните екологични, социални и корпоративни резултати). Оценката е извършена в съответствие с критериите за опазване на околната среда, обществените интереси и доброто управление. Това са съвкупност от стандарти за мениджмънт на компаниите, използващи се като механизми за скрининг на потенциални капиталовложения от социално отгворни инвеститори.

Снимка: SHARE Sofia

Ето какво беше основното послание на инж. Пенев към публиката:

”КСЕЛА означава здравословни, устойчиви и достъпни жилища и строежи като цяло. Чрез своите продукти, чрез ангажиментите си на прозиводител и чрез пазарното си поведение, компанията подобрява устойчивото поведение на сградите през целия им жизнен цикъл и допринася за нисковъглеродна, ориентирана към човека строителна индустрия, съвместима с принципите на кръговата  икономика.”

Hobelix

Every beginning is difficult but extremely essential.

Остави коментар

Close Menu