Skip to main content

Вяра Илиева

Автор

За автора

Бъдещ архитект, който умее да рисува. “Точно както в архитектурата, всяка картина започва със скица, мислена идея, оформяща се за първи път на листа, преминава през палитра от действия и стига до краен продукт. Разликата е, че ние трябва да обитаваме архитектурата. Разбира се, можем да обитаваме и картини, но само за миг в съзнанието си.” Бъдещ архитект, заинтересован от човека и обществените нужди.

Публикации от Вяра Илиева

Градска среда

Защо да посетим Германия – гид за всеки архитект и любител

Швейцарско-френският архитект Льо Корбюзие споделя: „АКО ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ АРХИТЕКТ, ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ ДВЕ НЕЩА: ДА ПЪТУВАТЕ И ДА ЧЕТЕТЕ КНИГИ“ Пътуването позволява на архитектите,…
Вяра Илиева
декември 30, 2022
Градска среда

Театралният площад в Антверпен – архитектурата отстъпва на пространството

Архитектурата в чистия си смисъл представлява проектиране и изграждане на форми, които организират определени пространства. Но дали материализирането на формата и запълването на едно пространство…
Вяра Илиева
ноември 29, 2022
АрхитектураКонцепции

Рисуването като архитектурен инструмент

Редица съвременни изследвания показват, че рисуването е дейност, която има почти безгранични потенциални приложения и роли в дизайна, архитектурата и артистичните практики. Статията разкрива хронологичното…
Вяра Илиева
ноември 8, 2022