Skip to main content
search

През последните години паралелно на разрастването на столицата се забелязва и значителен ръст в строителството на високи сгради. Разбира се, казусите, свързани с тази тема, непрестанно пораждат редица дискусии относно законовата рамка, в която се вписват съответните проекти. Често формално законни, проектите за високи сгради, обективно представляват сериозен проблем за градската среда, трафика и развитието на града. В резултат на това се появяват редица обществени дебати, които в някои случаи се разрастват и в протести. В голямата си част подобни инициативи обаче можем да опишем с думите „след дъжд качулка“ тъй като те се случват след получаване на разрешение за строеж или виза за проектиране, тоест след извървяването на цялостния законов и административен път, нужен за изграждането на определена многоетажна сграда.

В този контекст преди няколко седмици блогърът Боян Юруков публикува в социалните мрежи своя експеримент – платформата GovAlert.eu, визуализация на планираното строителство в София (също в Пловдив и в Благоевград) и 3D версията върху карта на града. Тя нагледно представя какво ще се строи в столицата в близкото бъдеще, като 3D образите на одобрените бъдещи проекти са оцветени в червен цвят.

  Вижте 3D картата(GovAlert.eu) тук

Документи за градоустройство, строежи и ремонти – платформата GovAlert.eu /Боян Юруков/

Проектът представлява отговор на увеличаващата се необходимост от прозрачност и предоставя потенциалната възможна своевременна реакция от обществото. Той предоставя възможността да се проучи внимателно въздействието на изграждането на високи сгради върху облика и функционалността на градската среда в София.

Най-явно олицетворение на мащабния проблем с високите сгради в столицата може да се определи сагата с небостъргача „Златен век” на фирма “Артекс” срещу хотел „Маринела“ (бившият Японски хотел), който обстойно разгледахме през 2019 г. Нуждата от промяна и адаптация към съвременните предизвикателства в градската среда е явна и до днес. Зачитане както на закона, така и на историческото и културното наслояване на града, съобразяването с параметрите на градската среда и инфраструктурата продължава да бъде проблем при вземането на подобни решения за изграждане на високи сгради. Те освен промени в облика и силуета на града биха имали сериозни последствия по отношение на транспорта, комуникацията и концентрирането на човекопоток.

 Повече за отговора на Артекс и ДНСК за законността четете тук:

Проектът на гражданския активист Боян Юруков представя измеренията на високото строителство в гр. София на база информацията в портала на “Направление архитектура и градоустройство” (НАГ) към Столична община, където тя е публично достъпна.

„Направих това като експеримент. Реших, че този начин на визуализация би бил полезен на живущите в квартала – да си представят какво ги очаква и как ще се промени градската среда в близките години. В червено са въпросните планирани сгради. Останалите се виждат триизмерно и макар очертанията им да не са точни, достатъчно близо са, за да дадат представа. Списъкът не е изчерпателен като може да има няколко по-малки сгради.“ – Боян Юруков

 Четете тук: Подобни казуси от близките години, свързани с високите сгради в София

В този контекст, дискусиите за презастрояването на София с високи сгради надделяват като важна тема за градското развитие и качеството на живот в града. Въпреки сложността на проблемите, активното участие на гражданите и стремежът към постигане на устойчив и хармоничен градски пейзаж представляват ключови теми за бъдещето на София. Експерименти като този биха имали потенциала да се превърнат в стандартен инструмент за информиране на обществото в бъдеще.

Важно е да се продължава с конструктивните дебати и търсенето на решения, които балансират интересите на всички заинтересовани страни – граждани, архитекти, инвеститори и органи на властта. Този процес може да включва преразглеждане на законодателството, разработване на по-строги регулации за високо строителство, както и по-открити и включващи обществени дебати при проектирането и планирането им. 

Източници:

Снимки: Ново архитектурно наследство (НАН)

Блогът на Боян Юруков

Вяра Илиева

Бъдещ архитект, който умее да рисува. “Точно както в архитектурата, всяка картина започва със скица, мислена идея, оформяща се за първи път на листа, преминава през палитра от действия и стига до краен продукт. Разликата е, че ние трябва да обитаваме архитектурата. Разбира се, можем да обитаваме и картини, но само за миг в съзнанието си.” Бъдещ архитект, заинтересован от човека и обществените нужди.

Остави коментар

Close Menu