Skip to main content
search

Групата от фирми Кордеел, с главна квартира Темсе (Белгия), е 100 % семейна фирма главен изпълнител, с годишен оборот от 310 милиона евро и повече от 850 работници и служители. Основана през 1934 г. от Гислен Кордеел, компанията се разраства непрекъснато и е активна във всички видове строителни проекти: индустриално строителство за логистични или производствени цели, офиси, стопански сгради (болници, училища, обществени сгради и др.), обновяване на съществуващи сгради и инженеринг. Приоритет на групата Кордеел е цялостното проектиране и изграждане на проектите “до ключ”.Компанията има офиси в Белгия (Хуселт), Холандия (Кордеел Холандия с офиси в Звиндрехт, Аксел и Влисинген), Франция (Батикор в Лил), Германия (Кордеел в Аахен) и България (Кордеел България ЕАД в София).

Кордеел започва дейността си в България преди повече от десет години като акционер в местна строителна фирма в София. С разрастването на икономиката и увеличаването на възможностите за бизнес в България, Кордеел основава изцяло собствена дъщерна компания. Кордеел България ЕАД е създадена през 1999 г., като 100% дъщерно дружество на групата от фирми Кордеел.

Кордеел България ЕАД предлага решения за цялостно изграждане, започвайки от подпомагане на клиента с дефинирането на проекта, проектиране, издаване на разрешения, строителство “до ключ” и предаване на напълно функционираща сграда.Кордеел България ЕАД успешно изпълнява концепцията “проектиране и строителство“, заложена в повечето проекти. Извършва калкулация на разходите в съответствие с проектната документация и подготвителните работи в много ранен етап на проекта и работи в пряка връзка с клиента, архитекта, инженерни фирми партньори за специфични инсталации. Постоянното обучение и обратна връзка по отношение на реализираните проекти са от съществено значение, за да е възможнода предложим на клиентите,  най-добрите икономически решения в съответствие с постоянно променящите се стандарти и строителни техники.

Приоритет на Кордеел е проектирането и строителството на производствени сгради, складове за хранително-вкусовата промишленост, за автомобилната индустрия, за съхранение на опасни продукти и др. Базирайки се на големия опит натрупан в тази сфера през последните десетилетия в Белгия и Холандия и след влизането на България в Европейския съюз, Кордеел увеличава своето участие на българския пазар, ставайки предпочитан партньор за проектиране и строителство на всички български и чуждестранни инвеститори.

Уеб сайт: www.cordeel.bg

    Close Menu