Skip to main content
search

На Международния ден на Земята – 22 април ще започне „Седмица на Ландшафтната архитектура“ в Лесотехническия университет. Всяка година събитието по традиция се организира от пети курс на специалност „Ландшафтна архитектура“.

От 22 до 26.04.2024 г. всеки ден ще бъде посветен на професията. Стремежът е събитията да засягат актуални и интересни теми за студентите, обвързани със забавни игри, както и да мотивират проявата на инициативност и да сплотят бъдещите специалисти. Темите в програмата са съчетани, така че да олицетворят ландшафтния архитект като комплексен специалист. Разнообразните прояви са подбрани с най-голямо внимание и любов към ландшафтната архитектура.

Ректорът на Лесотехническия университет доц. Христо Михайлов ще открие събитието в понеделник 22.04.2024 г. от 9:40 ч. в Лесотехническия университет, на четвъртия етаж в централната сграда. След това професионалистите от „Интериор Плант Дизайн“  ще наставляват студентите как да създадат „Природни вълшебства със скандинавски мъх“ върху пана. Сътворените творби ще украсят фоайето на университета и всички гости на седмицата ще имат възможността да ги разгледат. Програмата ще продължи с интересни работилници и лекции. За завършек на деня „Съюзът на ландшафтните архитекти“ ще проведе лекция-дискусия със студентите и ще награди по случай своята 20-годишнина студентите, участвали в съвместния конкурс с ЛТУ  „Споделено и зелено“.

През втория ден от седмицата фокусът ще премине към опознаването на биоразнообразието около нас чрез работилница „Как да привлечем повече птици около нас“. Ще се изработят гнездилки и ще се заложат хранилки за птици, защото е важно да се цени и опазва заобикалящата ни не само флора, а и фауна.

В сряда предстои награждаване на конкурса „Дървесен вид на 2024 година“, който ще се проведе за 10-та поредна година, организиран от катедра „Ландшафтна архитектура“ в ЛТУ. Темата на конкурса за 2024 г. е изключително актуална – „Уличните дървета“. Гласуването за дървесен вид на годината и за най-добра информационна брошура за видове, подходящи за създаване на улични насаждения, изработени от студенти и ученици от професионални гимназии, се провежда ТУК, до 21.04.2024 г.

Предложенията за дървесен вид на 2024 г. са: шестил (Acer platanoides L.), южна копривка (Celtis australis L.), планински ясен (Fraxinus excelsior L.), яворолистен платан (Platanus x acerifolia (Ait.) Willd), червен дъб (Quercus rubra L.) и сребролистна липа (Tilia tomentosa Moench). Тези видове са едни от най-използваните и подходящи за изграждане на улични насаждения у нас. Завършекът на деня ще е още по-изненадващ с онлайн среща с бивш възпитаник на ЛТУ, реализирал се ландшафтен архитект в Америка и Италия, която ще разкаже за предизвикателствата в професията.

Четвъртият ден е посветен за озеленяването на вътрешните пространства, по повод факта, че хората прекарват около 80 – 90% от живота си в закрити пространства и проектирането е важно да осигурява комфорт и уют, а това се постига чрез интериорно озеленяване. Тестване на познанията на студентите от всеки курс ще се осъществи чрез Ландшафтен quiz-игра, като въпросите са подходящи за всеки курс.

Петъчният ден е посветен на провеждането на конкурс за покривно озеленяване и бал на „Седмица на Ландшафтната архитектура“, на който ще бъдат наградени победителите от фото конкурса „Връзката между ландшафтната архитектура и архитектурата“.

Академичното ръководство на Лесотехническия университет кани всички студенти, преподаватели и гости, за които темите представляват интерес, да се включат активно в лекциите и работилниците.

Седмица на Ландшафтната архитектура ще можете да се следи и на живо онлайн. За повече информация последвайте страницата на „Седмица на Ландшафтната архитектура“.

STROIINFO

Ние сме екип от професионалисти - архитекти и дизайнери, които вярват в създаването на по-добра и качествена среда за обитаване.

Остави коментар

Close Menu