Skip to main content
search

Въпреки че вече правим по-големи опити в това да сме по-икономични и да не замърсяваме околната среда, ние все още произвеждаме големи количества отпадък. Често се случва да купим нещо, което е опаковано в опаковка, а след това в още една опаковка и да има съдържание, което частично трябва да изхвърлим. Няколко дни в седмицата взимаме всичко, което сме събрали, отиваме до контейнерите за отпадък и прибързано, без да си поемаме твърде много въздух в близост, пускаме пликовете в респективните „кофи“.

Защо избягваме да гледаме контейнерите за отпадък?

Със сигурност всеки от нас може да си отговори на този въпрос – те се замърсяват, случва се да се препълнят или пък да бъдат съборени или разровени. Когато устройството на нашите градове е било планирано, не е мислено за това къде и как ще се случва събирането на отпадък. Съответно често се случва да бъдем свидетели на контейнери, които са разположени просто някъде на улицата и могат да бъдат преместени от всекиго. Понякога не можем да пресечем или да минем по тротоара заради тях. Случва се и да заемат пространство, което би могло да се използва за паркиране.

Какво решение би ни помогнало?

Едни от първите подземни контейнери в Бургас | Снимка: Община Бургас

Патент US20080203097 A1 за Универсална система за подземно съхраняване и повдигане на контейнери за отпадък | Схема: Google Patents

Повечето от нас искат да живеят в градове с чисти и приветливи улици, които са приятелски настроени към пешеходците. Най-добре се чувстваме, когато нашите ежедневни задачи не са злободневни такива, а включват преминаване през различни градски пространства, които ни карат да вдигнем поглед от плочките към фасадите и хората около нас и с удоволствие да изследваме това, което се случва.

В някои градове у нас вече частично са потърсени решения в тази насока. Това се случва чрез подземни контейнери. Те са вече широко използвани на някои места в Западна Европа, където мястото за надземните такива не е достатъчно (напр. В Амстердам). Те представят едно просто функционално решение – в укрепен изкоп се поставят контейнери, които имат своеобразен похлупак и завършващ елемент, в който ние да пуснем нашата торбичка с отпадък. Дизайнерските възможности са немалко – възможно е да се прилагат различни размери или дълбочини на контейнерите, както и на завършващите елементи, които да помагат на хората за това как да разделят отпадъка си.

 

Предимствата на това решение са много

  • контейнерите заемат визуално по-малко място и не пречат на пешеходното преминаване;
  • премахва се възможността за изсипване на отпадък и силно се редуцират миризмите от контейнерите;
  • дава се възможност за разполагане дори на тротоара, тъй като завършващите части позволяват на пешеходците да преминават свободно.

Недостатъци има

  • възможно е тези обекти да станат жертва на невежество или вандализъм;
  • възможно е някой да паркира така до тях или върху тях, че изпразването им да не е физически възможно;
  • тяхната цена е по-висока от тази на конвенционалните контейнери.

Но недостатъците не бива да ни спират. Все пак отпадъкът е нещо, за което всички ние носим отговорност.

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu