Skip to main content
search
  • През какво преминава развитието на „Баумит“ на българския пазар?

„Баумит“ е фирма, която е на българския пазар от 1995 г. Това означава, че е вече 25 години на нашия пазар и всъщност развитието й в началото съвсем не е било леко. Слава богу, тази криза постепенно отшумява. Особено след 2000 г., когато начело на Баумит застава нашият настоящ управител г-н Бъчваров, фирмата започва все по-бързо да се развива, все повече да увеличава продажбите си, достигайки до такива количества към 2005-2006 г., когато се взема решение да се построи заводът в Елин Пелин.

Този завод работи от септември месец 2007 г., тоест той е построен за по-малко от една година и може да произвежда около 200 000 т продукти годишно. В първия момент започнахме с около 1/3 от капацитета му, като в последните 5 години мога да кажа, че сме увеличили производството, така че сме постигнали пълния капацитет. В същия този момент настъпи необходимост от продажбата на по-големи количества и бе взето решение за създаване на втори завод в град Ямбол. В момента от него излизат първите количества на пазара.

Разбира се, тези 200 000 тона са свързани с усилията на целия колектив, с това всеки да си стои на мястото и да върши работата си, така че да можем да постигаме и да надминаваме количествата.

  • Какво е новото в продуктовата гама на компанията?

„Баумит“ се стреми да предлага на пазара такива продукти, които реално се търсят от клиентите.

Тоест ние съобразяваме това, което предлагаме, с търсенията на строителните фирми, инвеститорите и архитектите. Обикновено когато преценим, че има необходимост от някакъв конкретен нов продукт на пазара, се обръщаме към фирмата-майка в Австрия, която има голяма развойна лаборатория. „Баумит“ продава в цяла Европа и всяка държава предявява изискванията си.

Всеки продукт се “настройва” за конкретната държава, в която ще се продава.

Конкретно в нашата страна в последните 2-3 години се стремим да наложим една нова серия, т. нар. „Клима“ продукти. С помощта им не само се постига една сграда да бъде красива, не само да бъде енергийно ефективна, но също така обитателите да живеят в нея здравословно.

  • Могат ли строителните материали да осигуряват здравословна среда и как?

Оказва се, че могат. Доказателства за това Баумит изгради през последните няколко години. Бе създаден т.нар. Viva Park във фирмата-майка в Австрия, който представлява комплекс от 15 къщички. Те са абсолютно идентични по визия, но всяка от тях е изградена от различни строителни материали с различни качества и различни свойства.

Това е най-големият изследователски център на строителни материали в Европа.

Във всяка една такава къщичка има разположени 36 сензора, които отчитат във всеки един момент влажността, температура, шума и всякакви други показатели. Тези данни се събират от компютър, изпращат се до два изследователски института в Австрия, както и до Медицинския университет във Виена. След обработката на данните той дава заключение кои са оптималните условия за живот, тоест с какви продукти, с които е изпълнена сградата, се получават най-добри условия по отношение на здравословния начин на живот.

Въз основа на резултатите, получени от Viva Park, „Баумит“ изгражда новата си стратегия на база три основни стълба:

  • Първо, изолирайте, казваме ние.
  • Второ, важно е сградата да бъде изпълнена от масивни елементи. Солидното е важно.
  • Третият важен момент е вътрешната обвивка да бъде подходяща, така че да осигури здравословен начин на живот. Именно тази вътрешна обвивка или третия наш стълб се изгражда с продуктите „Клима“.

Основният им ангажимент към помещението е да поддържат влагата в оптимални граници. Когато въздухът в помещението е прекалено влажен, в тези условия се формират гъбички, водорасли, мухъл по стените, а това е неблагоприятно за здравето на хората. Оказва се, че същия ефект има и ниската влажност в помещенията.

Например, за грипния вирус е доказано, че се развива по-добре при около 20% влажност на въздуха.

Продуктите от серията „Клима“ спомагат да се поема излишната влага от помещенията. След това, ако въздухът има прекалено ниска такава, тя се отдава обратно от стената. По този начин се намаляват колебанията във влагата в помещението и тя винаги е в един среден диапазон между 40 и 60%.

Кристин Джалова

Архитект, който споделя силен интерес към различни мащаби на проектирането - от интериор, през жилищни сгради, до градоустройство. Анализира взаимовръзките между нивата и търси успешните намеси в сложния градски контекст. Смята теорията на архитектурата за необходима основа на успешната практика, а всяка една статия за малък проект, който отваря нови хоризонти, размисли и диалог.

Остави коментар

Close Menu