Skip to main content
search

Снимка: Симеон Донов

През февруари от община Видин съобщиха, че официално е задвижен процесът за реставрацията на една от най-красивите сгради в града. В обществено обсъждане бе представен цялостният проект, чрез който синагогата ще бъде възстановена с нова съвременна функция. В сградата ще се помещава културен център, в който ще бъдат организирани разнообразни изложби, срещи и събития. С реализацията на този проект внушителната синагога, която е недвижима културна ценност с категория „Национално значение” и въпреки това е изоставена от десетилетия и тъне в руини, ще бъде съживена, заемайки значима част от обществения живот в областния град.

Картичка от 1918 г.

История

Сградата е построена през далечната 1894 г. върху руините на стара синагога, която бива разрушена по време на Освободителната война.  Начинанието е финансирано от местното еврейско население, което в годините обитава голяма част от квартал „Калето“, както и от евреи от всички краища на Княжество България. С реализацията си тя става втората по големина синагога на територията на страната и изпълнява функцията си в помощ на местното еврейско население до 50-те години на ХХ век. Тогава над 1200 евреи напускат града в търсене на нов живот в Израел, а сградата бива дадена за стопанисване на местната община. С драстичното намаляване на еврейското население, синагогата губи своето предназначение и започва да бъде използвана като склад за общината. Така започва нейния дълъг и бавен път към превръщането ѝ в една от най-красивите руини на територията на страната.

Снимка: Симеон Донов

За първи път интерес към сградата се проявява през 1986 г., когато Комитетът за култура към тогавашното правителство предлага сградата да бъде реставрирана и използвана за изнасяне на симфонични концерти, поради прекрасната си акустика. В този период са предприети мерки за укрепването й по сложна френска технология, което всъщност става причина основите ѝ и двете кули на главната фасада да бъдат много добре запазени до днес. В същия период обаче е премахнат покрива на сградата с идеята да се изгради нов такъв, но през 1991 г. строително-ремонтните работи биват прекъснати и сградата остава в това състояние. През близо 30-те години, които минават оттогава насам, синагогата е подложена на разрушителни метеорологични влияния, докато се достига до тежкото състояние, в което се намира в момента. Макар загубила някогашния си блясък и величие, тя успява да впечатли дори със сегашния си вид.

Архитектура

Сградата на синагогата е проектирана от италианските архитекти Фердинанд и Франческо, които биват вдъхновени от синагогата в Будапеща. Храмът е трикорабна едноапсидна базилика с притвор и галерии. Трите кораба са разделени от стройна аркада върху колони, които са от лят бронзиран чугун. В план сградата е напълно симетрична, а във всеки от четирите ъгъла е разположена кула. Централният кораб на молитвената зала е покрит с цилиндричен свод с ребра, а страничните кораби и галериите – с кръстати сводове.

Снимки: Елица Лозанова

Интериорът на сградата е бил колоритен – олтарът е бил оцветен в синьо, червено и бронз от чешкия скулптор Макс Верих. Орнаментите на капителите – спирали, палмети, плетеници и акантови листа също са били обогатени с контрастни цветови комбинации. Дървеният материал е бил внесен от Трансилвания и Унгария, а декорациите като лампи, полилеи и чинове от Виена.

Главната фасада се смята за най-внушителна част от синагогата.

Тя е решена с издаден напред обем и 2 странични кули. Централният вход е засводен с полукръгла арка върху двойка колони с високи постаменти, а кръгъл прозорец с желязна решетка във вид на Давидова звезда е поставен в центъра на аркадата.

Днес

През  2012 г. арх. Любомир Станиславов изготвя проект за сградата, който предвижда тя да бъде превърната в културен център с постоянна музейна експозиция. След корекции от НИНКН той бива одобрен, но впоследствие не е кандидатствано за финансиране и идеята остава нереализирана.

Чертежи по проекта

След дълги години на застой по въпроса, през 2017 г. Организацията на евреите в България – „Шалом”, която е собственик на сградата, взима решение тя да бъде дарена на община Видин. Това слага началото на нов процес за реализирането на предложения преди 5 години проект. Днес той е одобрен от всички инстанции и през изминалия месец беше представен на официална пресконференция и изложен пред жителите на Видин. Проектът “Реставрация и адаптация на синагога Видин в туристически обект “Културен център “Жул Паскин” ще се реализира по програма “Региони в растеж” като общата инвестиция ще бъде близо 10 млн. лв. Центърът ще носи името на световноизвестния видински художник от еврейски произход.

Визуализация на проекта

По проект сградата ще бъде възстановена във възможно най-близък до оригиналния вид, като тя ще бъде адаптирана за нуждите на съвременната функция. Новите пространства ще бъдат отделени със стъклени преградни стени. Изцяло нов таван ще повтори формата на стария такъв и ще възстанови оригиналната акустика, а покривът на сградата ще бъде възстановен с модерна метална конструкция. Партерът на синагогата ще се превърне в многофункционална зала, в която ще могат да се организират изложби, културни мероприятия, събрания, коктейли и концерти, а горното ниво ще бъде предоставено за нуждите на организация „Шалом”, където ще бъде разположена и общодостъпна библиотека. Кметът на града предвижда, че проектът ще бъде реализиран най-късно до средата на 2021 г.

След дълги години на забрава една от най-красивите руини в страната се подготвя да изживее своето пробуждане.

Съществуването на все повече подобни инициативи от страна на общини, държавата, както и частни инвеститори ни обнадеждава, че още много сгради, съхраняващи историята в недрата си, ще получат вниманието, което заслужават.

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu