Skip to main content
search

Работните пространствата играят съществена роля в начина, по който работим и взаимодействаме в професионална среда. След пандемията компаниите се адаптираха към нови начини на работа, гъвкави графици и хибридни работни политики. Този нов подход повлия върху проектирането на работните пространства, които сега са фокусирани върху подобряването на здравето, безопасността, личното пространство и сътрудничеството

Концептуалният проект за завод на „Ceratizit“ в Габрово на Arrogant Architects представя иновативно архитектурно решение на производствено съоръжение. Този проект интегрира най-новите тенденции в устойчивата архитектура и изграждането на промишлени сгради, интегрирани в природната среда.

Новите сгради и съоръжения в комплекса следват тенденциите за зелен и устойчив дизайн в архитектурните и инженерните решения.

Зелена зона за отдих в екстериор и интериор

Новият проект цели развитието на производствен комплекс около р. Янтра, който осигурява високо качество на обитаване за работещите, както и развитието на зелена зона за отдих и рекреация, отворена към населението и посетителите на града. Проектът преобразява крайречната зона на река Янтра в съвременна зелена зона, а подобен подход е рядкост за съвременното индустриално строителство у нас. Прилежащата открита площ към новопроектираните производствени и складови помещения, се подчертава от големи зелени пространства, с пейки и алеи за разходка, автомати и кафе-бар, всички с изглед към реката и гората. 

Източният бряг на реката е достъпен както за служители на производството, така и за жителите на околните квартали. Предвидено е голямо крайбрежно публично пространство – паркова зона с ресторант, детска площадка на открито, открит амфитеатър за социални събития и алеи за разходка. Създаден е и комплекс с многофункционално спортно игрище.

Двете зелени площи по бреговете на реката са свързани чрез два пешеходни моста – един съществуващ и един нов. За да се обособи зоната, прилежаща към производствените площи на западния бряг на реката, достъпът до мостовете от изток ще бъде филтриран с пропускателни пунктове за служителите.

На второ ниво в източната част на новите сгради зелената зона за отдих продължава и в интериора, превръщайки се в пространство за кратки почивки, срещи и изживявания на “чист въздух”. Тя е подчертана във фасадно отношение чрез използването на профилирана стъклена фасада с изглед към реката и от архитектурните акценти на зеления баркод, означаващ нейната употреба за отдих. 

Трансформации на съществуващата индустриалната зона 

Трансформациите в индустриалната зона включват събаряне на съществуващите стари производствени блокове, като значителна част от отпадъците се рециклират на място за използване в новите сгради (например натрошен бетон за алтернативно използване на скален чакъл). 

Процесът на строителство на новите съоръжения е планиран поетапно след разрушаване на старите елементи.

Основните сгради на новия комплекс се състоят от три функционални зони – монтажна яма със сервизен тунел, производствено-складова площ, рекреационни и офис пространства, всички свързани с пешеходни мостове.

Енергийна ефективност и устойчивост

Основният компонент на стратегията за енергийна ефективност е интегрирането на река Янтра в концепцията на проекта. Преобладаващите ветрове в района следват речното корито, като реката служи за естествен вентилационен коридор. Избраното ситуационно решение позволява естествена вентилация между сградите през празнините, което спомага за повишаване на комфорта на качеството на въздуха в района. 

Двата паралелни въздушни потока, преминаващи от юг на север, позволяват естествената вентилация на цялата производствена зона.

Покривите на новопостроените съоръжения ще бъдат покрити с 1585 фотоволтаични панела, които ще генерират енергия за функционирането на сградните системи и производството през светлата част на деня. Производствените машини в предприятието ще отделят значително количество топлина, което води до две енергийно ефективни стратегии за климатичен контрол за бъдещата работа на съоръженията.

През горещите месеци от годината ще се използват термопомпи вода-въздух за охлаждане с вода, взета от река Янтра. Топлообменната система ще осигури вода за противопожарна система на източния бряг на реката. След това ще се охлади, преминавайки през водното огледало с фонтани, и ще се влее отново в реката.

През студените месеци, използвайки горещия въздух от производствения процес на металообработка, ще се осъществи отопление на обема на сградата. Системите за филтриране ще гарантират чист въздух, преди топлият въздух да бъде върнат в работните зони.

Решения за намаляване на въглеродния отпечатък

За западните фасади на производствените сгради и на склада, са използвани зелени панели, които освен в ролята си на интересно естетическо решение, подобряват микроклиматичните характеристики на въздуха. Те служат за намаляване на прегряването от слънцето и възстановяването на въглеродния баланс чрез абсорбиране на 4 тона въглероден диоксид годишно.

Предвидено е на източния бряг на река Янтра и пред производствените бази да бъдат засадени 165 дървета.

Мултифункционалната зала за 200 души може да се трансформира и използва за презентации, обучение или столова. Естественият фон на тази зона е гледката към реката и зелените фасади. Това пространство е свързано с рекреационната и офисната зона на всички нови основни съоръжения чрез покритата “зелена” променада, позволяваща достъп до модерната столова от всяка сграда на новия комплекс отвътре.

Производствени площи, изпълнени със светлина

Отвореното планово решение, позволяващо адаптивно разположение на производствените елементи и автоматизираните производствени системи, осигурява визуална връзка с офис пространствата и рекреационните площи, което спомага работния процес.

В двете сгради пространствените характеристики на производствените площи са едни и същи, като се поместват както старите производствени единици, така и новите автоматизирани системи. 

Цялата зона е с естествено осветление, осигурено от слънчеви тунели в покрива. 

Разработката на завода на “Ceratizit” в Габрово представя иновативен подход към индустриалния дизайн, интегрирайки устойчивост и функционалност. Съоръженията са проектирани с високо ниво на енергийна ефективност, включително използването на фотоволтаични панели и интелигентни системи за управление на топлината. Отделните зони, като рекреационни площи и мултифункционална зала, допринасят за удобството на работниците и обогатяват общата работна среда. Зелените технологии и иновациите в дизайна не само оптимизират функционалността на сградите, но и подчертават ангажимента към устойчивост и екологична отговорност.

 

Мария Радева

Бъдещ архитект, който вярва, че вдъхновение може да се намери навсякъде и във всичко, стига да можем да го видим и усетим. С интерес към различни култури, технологии и идеи, защото те обогатяват представите ни за света. Вярва, че архитектурата трябва да е комбинация от конструкция, естетика и функционалност. Тя е средство за изразяване и създава пространства, които променят и обогатяват живота на хората.

Остави коментар

Close Menu