Skip to main content
search

House N от Sou Fujimoto се намира в Оита, Япония. Нито е нова, нито е свръхлуксозна, но притежава нещо съществено, на което да се обърне внимание. На пръв поглед хипермодернистична, ръбата и контрастна в средата си, тя е един дързък архитектурен жест, целящ да преосмисли пространството на обитание.

Архитектът определя House N като „Къща за двама плюс куче.“

Обемите са съставени от три черупки, нарастващи в прогресия, подобно на матрьошки.

Външното пространство е прелюдия към центъра, но и цялостна обвивка. Полу-отвътре, полу-отвън, то отваря обема си към покрита градина. Втората черупка затваря ограничено пространство и дефинира ядрото на сградата.

Обитателите градят живота си според градацията на собствената си територия.

©Sou Fujimoto

Стените са изразно средство, което определя чувства и усещания посредством дистанцията, на която са разположени. Отдалечавайки или приближавайки околното пространство, те формират личен, уединен хабитат в непосредствена близост със средата.

Според архитектите животът в тази къща пресъздава обитание сред облаците. Не може да се открие строга и ясна граница, а единствено плавна смяна на степените на отделяне.

Основна в концепцията е идеята за прочита на опозицията вътре-вън, която е пречупена отвъд стандартното.

В градацията на House N има всички нива на взаимовръзка – външното е неизменно в сградата, както и обратното, създавайки едно архитектурно единство.

Сградата е символ на бляскава идея, която може да се прозре само с обстоен анализ. Идеята е не да се създаде определена форма или обем, а идея за разположение в цялостната верига между сградите и улицата.

©Sou Fujimoto

Трите нива на прогресия са символ на безкрайност, която се наблюдава навсякъде в природата. Формата е определена като „едва видима“, тя е един скелет и основа, които са достатъчни да дефинират концепцията, която носят. Според архитекта градът и самата къща не са различни като същина, а само като степен на проявление на една и съща градивна единица. Проектът разгръща на идеята за същината на пространството, което хората обитават.

House N е репрезентация за пространство, подчинено на един цялостен принцип – градация на спецификата на всяка отделна къща до нивото на града като система.

Кристин Джалова

Архитект, който споделя силен интерес към различни мащаби на проектирането - от интериор, през жилищни сгради, до градоустройство. Анализира взаимовръзките между нивата и търси успешните намеси в сложния градски контекст. Смята теорията на архитектурата за необходима основа на успешната практика, а всяка една статия за малък проект, който отваря нови хоризонти, размисли и диалог.

Остави коментар

Close Menu