Вследствие стремглаво развиващият се технологичен свят, дърпащ нагоре със себе си основни отрасли и сектори и предвид вече очерталия се социално необходим преход към чиста енергия и цифровизация, е налице необходимостта от съхраняване конкурентоспособността на транспорта като отрасъл.

„Европа в движение“ представлява широк набор от инициативи на Комисията „Юнкер“, които са насочени към:

  • подобряване на пътната безопасност;
  • насърчаване използването на по-справедливи системи за пътно таксуване;
  • намаляване емисиите на въглероден диоксид, замърсяването на въздуха и задръстванията;
  • намаляване бюрокрацията в предприятията;
  • минимизиране незаконното наемане на работна ръка;
  • осигуряване на подходящи условия за труд и време за почивка на заетите в бранша.

Прогнозата е, че в дългосрочен план посочените мерки ще излязат извън пределите на сектор Транспорт, като те ще стимулират създаването на работни места, растежа и инвестициите, ще укрепят социалната справедливост, ще разширят избора на потребителите и ще въведат Европа по „пътя“ на ниските емисии.

Свидетели сме на това как светът на транспорта се променя из основи. Европа има възможността да се възползва от това като предначертае бъдещия облик на мобилността. Сега е моментът да се „преоткрие колелото“. Цел пред Европейската комисия е транспортът на континента не просто да участва в глобалния процес на промяна, а да определя посоката.

Отговарящият за транспорта комисар Виолета Булц, заяви: „Нашите реформи ще поставят основите за стандартизирани, цифровизирани решения за автомобилния транспорт, по-справедливи социални условия и приложими пазарни правила. Те ще спомогнат за намаляване на социално-икономическите разходи за транспорт, като загубата на време в задръствания, смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата, рисковете за здравето от замърсяването и шума, като същевременно ще удовлетворят потребностите на гражданите, предприятията и природата. Общите стандарти и трансграничните услуги ще помогнат и за осъществяването на мултимодалните пътувания в цяла Европа.

photo by © ec.europa.eu

Всеизвестен е фактът, че за нормалното протичане на ежедневието за цялото общество, от фундаментално значение е състоянието на мобилността. Този икономически сектор преминава през редица технологични, икономически и социални трансформации, чиито темпове се ускоряват. Същевременно в Европа над 11 милиона души са пряко заети в него. Политически приоритет на Европейската комисия е приетата през май 2017 г. дългосрочна стратегия за постигане на интелигентна, социално справедлива и конкурентна мобилност до 2025 г. ЕС ще управлява този преход посредством конкретно насочени законодателни актове и мерки за подпомагане, включително инвестиции в инфраструктура, научни изследвания и иновации. Това означава, че в Европа ще бъдат разработвани, произвеждани и предлагани най-добрите решения за екологосъобразна, свързана и автоматизирана мобилност, транспортно оборудване и превозни средства.

„Европа в движение“ ще стартира с поредица от 8 законодателни инициативи, пряко насочени към автомобилния транспорт. За огромното значение на сектора свидетелстват общата му заетост, достигаща 5 милиона европейци и фактът, че той генерира почти една пета от емисиите на парникови газове в ЕС. Законодателните предложения ще бъдат разработвани с цел подобряване функционирането на пазара на товарните превози. Освен това, приоритети ще бъдат подобряване на социалните условия и на условията на труд на работещите. Основните пунктове, залегнали в инициативите, са укрепване на правоприлагането, борба с незаконните практики при наемането на работа, намаляване на административната тежест за предприятията, които ще внесат и по-голяма яснота относно съществуващите правила.

Комисията насочва фокуса си към разработване на решения за безпроблемна мобилност, която да осигури по-лесно пътуване в Европа на средностатистическия гражданин и на деловия човек.

От особена важност е предприетата инициатива за повишаване на оперативната съвместимост между системите за пътно таксуване, което ще осигури възможност на участниците в движението да шофират в целия ЕС, без да са натоварени с обичайните административни формалности.

От друга страна, спецификациите и данните относно общественият транспорт ще бъдат така реорганизирани и оптимизирани, че да се създаде възможност пътниците да планират по-добре пътуването си и да следват най-добрия маршрут, дори и през държавните граници.

photo by © fotolia.com

До юни 2018 г., описаният начален пакет от 8 инициативи ще бъде развит с други предложения, засягащи стандартите за емисиите от автомобили и микробуси след 2020 г., както и първите по рода си норми за емисиите от тежкотоварните превозни средства. Разработването им ще е въз основа на настоящото предложение за мониторинг и докладване на емисиите на CO2, и разхода на гориво от тежкотоварните превозни средства.

Икономическият живот и конкурентоспособността на Европа са пряко зависещи от състоянието на транспорта и мобилността. Поради тази причина те са залегнали и в други политически рамки на ЕС. В приоритетите на Комисията „Юнкер“ има специално отделено място за транспорта и мобилността. В Стратегията за енергийния съюз от февруари 2015 г. преходът към енергийно ефективен транспортен сектор с намалени въглеродни емисии се посочва като една от ключовите области на действие. Вече ще започне прилагането на мерките, които бяха очертани в Стратегията за мобилност с ниски емисии, приета през юли 2016 г. Инвестициите в инфраструктура в рамките на Плана за инвестиции за Европа осигуряват мощен стимул за създаване на европейската екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност на бъдещето.

За всички нас, като граждани на обединена Европа, остава да наблюдаваме как чрез стриктно подбрани и систематизирани технически, технологични и икономически мерки, светът се променя пред очите ни…

Остави коментар с Facebook

Заредете още от Мариян Кузев
Load More In Новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Виж още

НДК се завръща свеж, модерен и „поумнял“
В очакване на Председателството на ЕС

Говорим за „умните“ сгради на бъдещето в момент, в който се извършва първият значителен ре…