Skip to main content
search

На 08.03.2018г. „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) проведе дискусионен панел по проблемите на енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради на тема: „Саниране на ограждащи конструкции на сгради – грешки при изпълнението и контрол на качеството“. Събитието бе част от съпътстващата програма на „Българска строителна седмица 2018 г.“ и се състоя с подкрепата на членовете на БАИС, участващи в изложението, сред които „Ксела България“ ЕООД.

Беше отчетена висока посещаемост на дискусионния панел, като в него се включиха около 40 представители на строително-инвестиционния процес: експерти от МРРБ и общинската администрация, надзорници, както и служители на производители, дистрибутори и апликатори на изолации, и управители на етажна собственост.

Събитието беше открито от изпълнителния директор на БАИС инж. Йордан Николов, който заяви намерението на асоциацията да продължи да работи активно за подобряване на качеството на изолациите в строителството. Като конкретни мерки той посочи обучения за повишаване на квалификацията на работещите в бранша, издаване на специализирани ръководства, провеждане на присъствени и неприсъствени семинари и други.

Официален гост на дискусионния панел беше инж. Георги Даракчиев, директор на дирекция „Строителен и устройствен контрол“ към „Дирекция за национален строителен контрол“ (ДНСК). Инж. Даракчиев подчерта ангажираността на ДНСК с осъществяване на контрол на качеството в строителството и готовността за сътрудничество с БАИС.

Панелът беше разделен на две основни части: хидроизолации и топлоизолации, като и двете части засегнаха детайли, проблеми и решения при изпълнението и контрола на изолациите в процеса на обновяване на сгради при тяхното саниране.

В първата част проф. д-р инж. Димитър Назърски, преподавател в УАСГ и член на УС на БАИС, разгледа принципни решения за ремонт на хидроизолацията на подземните части на сгради в експлоатация. В презентацията си проф. Назърски също така акцентира и върху обновяването на покривите на съществуващи сгради, като представи основните принципи при проектирането на обновяването им. Съществено внимание бе обърнато на значението на прецизната разработка на детайлите в проектите.

Във втората част на панела д-р инж. Красимир Делов се спря на някои основни грешки при изпълнението на топлоизолационните системи. Инж. Делов обърна внимание на неправилни подходи при реализиране на всички процеси от полагането на топлоизолационни системи. Грешки могат да се допуснат в подготовката на основата, лепенето, дюбелирането, оформянето на цокли, оформянето на външни ъгли и отвори , подпрозоречните первази, полагането на армирана шпакловка, както и при грундирането на основа и полагането на мазилка. Това подкрепя и изложението на проф. Назърски за прецизната разработка на детайлите.

Блок в Бургас, саниран чрез Националната програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради | Снимка: Община Бургас

Енергийната ефективност е един от основните приоритети на днешното строителство. Ограждащите конструкции отделят сградата от външната среда и я защитават от студения въздух, прегряване, влага, вода, пари. Именно затова те са фокус на устойчивото строителство, което цели да предостави по-високо качество и комфорт на обитаване, като същевременно намалява финансовите и още по-важното – природните ресурси за строителство и поддръжка на зданията. Темата е особено актуална и днес, при засилен процес на саниране на многофамилни жилищни сгради. Поради тези причини разгледаните проблеми в областта на санирането предизвика интерес у присъстващите. Събитието приключи с конструктивна дискусия и обратна връзка.

Източник: БАИС

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu