Skip to main content
search

Винербергер Ви дава възможността да я направите по стандарта за близко до нулевото потребление на енергия, въплътен в концепцията Е4!

Създаването на собствен дом бележи един от най-важните моменти в човешкия живот. Това е крачка, която е свързана с редица въпросителни, дълъг процес на обмисляне и планиране, а често пъти и компромиси. Но защо да правим компромиси с мястото, в което инвестираме веднъж, за да стане то наш сигурен, уютен, просторен, вдъхновяващ, природосъобразен дом? Да, всичко това е напълно възможно!

Къщата, в която живеем, често пъти съзнателно или не, моделира нашето поведение, направлява решенията и променя ежедневието ни. Именно затова е от изключително значение моментът, в който правим първата крачка – изборът на концепция, която да превърнем от сграда в дом.

От друга страна, веднага идва обмислянето в дългосрочен план – първоначалната инвестиция е едно, но последващите разходи за поддръжка, отопление, охлаждане и цялото останало потребление звучат доста обезкуражаващо.

Със зима, която тази година ни изненада със сняг дори през април, климатичните условия в България се оказват доста непредсказуеми. Всяко семейство трябва да предвиди определена  сума, за да се чувства комфортно през отоплителния сезон. Често пъти този разход е неопрадвано висок на фона на средния месечен бюджет.

Сега си представете една малко по-различна ситуация…

Възможно ли е да не мислите за сметки за ток и отопление? Оказва се, че е. Ако изберете да изградите керамичната къща Е4 на „Винербергер“  вие просто няма да имате такива.

Малко известно е обаче, е за охлаждането на една конструкция е необходима още повече енергия отколкото за затоплянето й, т.е. разходите продължават да се трупат дори и в топлите месеци.

Звучи ви подвеждащо? Чудите се къде е уловката? За да Ви убедим, на Вашето внимание представяме необходимите аргументи – когато цифрите и фактите говорят, всяка друга мотивация е излишна.

Къщата „е4“ на Винербергер е обвързана пряко със стратегия „Европа 2020“ на ЕС. Стратегията има за цел да доведе до интелигентен, устойчив и приобщаваш растеж в ЕС. Тя е разделена на 5 пера, като едно от тях е свързано с климатичните промени и енергията. Целите, които си поставя, е да намали с 20% въглеродните емисии, да повиши с 20% на енергийната ефективност на сградите и да увеличи с 20% дяла на възобновяемата енергия. 2020-та година вече никак не е далеч, а за да сме готови навреме, трябва да помислим какво е нужно за постигането на тези директиви.

Винербергер разработи концепцията за керамична къща е4, която напълно изпълнява изискванията, дори ги надминава. Ако построите къщата е4 разходите Ви за отопление и климатизация ще намалеят драстично, защото в производството на енергия надвишава изразходването й. С разумна инвестиция над конвенционалното строителство къщата ще постигне перфектното съчетание на висока енергийна ефективност, рационално използване на природните ресурси, минимални СО2 емисии, както и достъпни експлоатационни разходи през целия жизнен цикъл на сградата. А възвръщаемостта на една подобна инвестиция е в рамките на само няколко години.

Една от най-важните особености на керамичната къща Е4 се крие в свободата да живеем според собствените си възгледи и то по един природосъобразен начин. Живеем здравословен живот близо до природата, а едновременно с това цената е достъпна и инвестицията се изплаща във времето.

Как е възможно това?

Керамичната къща „е4“ е съставена от трите основни стълба на устойчивото и природосъобразно строителство:

 

Тя е енергийно ефективна (energy), защото произвежда повече енергия отколкото й е необходимо за да функционира. Най-чистата и евтина енергия е спестената, все пак. Така благодарение на свръх произведената енергия няма да се тревожите за непрестанно растящите цени за отопление.

 

Тя е икономична (economy), тъй като още на ниво строителство са заложени строителни материали, които гарантират не само икономично изграждане, но и икономичност по време на целия й експлоатационен живот.

 

Тя е екологична (ecology) още с полагането на първия градивен елемент. Керамичката е съставена от четирите основни елементи на Земята – въздух, земя, огън, вода. Когато всички строителни елементи са от керамиката, а същевременно ни гарантират максимално екологично и икономично отопление и охлаждане, едва ли можем да си представим по голям принос към щаденето на природата.

 

Това, което я отличава, е емоцията (emotion)- свободата да изградим своя дом без ограничения и без да се съобразяваме с друго освен собствените си желания. Емоцията да заживеете в екологосъобразна къща, удовлетворението от високото качество на живот, както и от сигурността на инвестицията за поколения напред, ще Ви съпътстват по време на живота в керамичната къща е4. С четвъртото “е” Винербергер предлага на клиентите си онази добавена стойност, която ще обори всеки друг аргумент.

Онова, което остава да решите, е това ли е къщата на вашите мечти и как да я постигнете. В Европа вече има достатъчно добри практики, които доказват целесъобразносттана една такава къща и добрите резултати в крайна сметка. Редица къщи вече са изградени по концепцията Е4. Повечето са едно- или двуфамилни къщи, но вече се изграждат и многофамилни сгради.

В този смисъл вашата къща на мечтите няма да е съвсем първата, но ще е първата за България.

А не е далеч времето, когато това ще е стандарт и у нас.

Постройте къщата на мечтите си! „Винербергер“ Ви дава възможността да я направите по стандарта за близко до нулевото потребление на енергия, въплътен в концепцията Е4!

Още за керамичната къща на Винербергер можете да видите тук.

Кристин Джалова

Архитект, който споделя силен интерес към различни мащаби на проектирането - от интериор, през жилищни сгради, до градоустройство. Анализира взаимовръзките между нивата и търси успешните намеси в сложния градски контекст. Смята теорията на архитектурата за необходима основа на успешната практика, а всяка една статия за малък проект, който отваря нови хоризонти, размисли и диалог.

Остави коментар

Close Menu