Skip to main content
search

Много пъти вече засягахме темата за мостовото строителство – за сериозността, отговорността и за това какво се случва, ако бъдем небрежни към работата си или пропуснем малките, но важни детайли. Мостовете са мащабни съоръжения, които се изграждат на разнообразни терени – в планински области, над реки и в градове, а натоварванията им са не само статични, но и динамични. Това прави проектирането им изключително комплексна и отговорна задача. Сложните проекти изискват освен задълбочени познания и софтуер, който лесно може да реши тази на пръв поглед трудна задача.

BIM (Строително-информационно моделиране)

Ползите от дигитализацията в строителството са неоспорими. BIM променя изцяло начина, по който се възприема един модел. Вече не боравим с линии, а с обекти, които изграждат един цялостен и завършен облик на сградата или съоръжението. Новият начин за проектиране прави възможно точното остойностяване и изготвянето на съответстваща документация.

Какви са ползите от използването на BIM при мостове?

Изображение: https://depositphotos.com

• Бързи промени

Проектирането на сложни сгради и съоръжения понякога изисква интерактивен подход на търсене на най-доброто решение. Това налага изготвяне на много различни модели и проверка на поведението им, което лесно може да се осъществи с готовите детайли и шаблони за мостове, вградени в специализираните софтуерни продукти. Промените в процеса на проектиране или по време на изграждане на моста могат да отнемат изключително много време на проектантите. Създаването на параметричен модел в BIM среда позволява лесно да се нанасят корекции, защото всички елементи са автоматично свързани. Така, ако се промени геометрията на една ос, цялото горно строене се регулира спрямо нея.

• По-близо до реалността

Изграждането на параметричен модел в софтуерната среда на програмния продукт ви позволява да създадете една геометрия и поведение, близки до реалните. По този начин по-лесно могат да се отчетат ефекти, които не могат да се определят при 2D изчисленията. Сложната геометрия може лесно да се пресъздаде чрез инструментите на съвременните програми. Голяма част от софтуерните продукти на пазара, специализирани в проектирането на мостове, позволяват лесна връзка и вмъкване на теренните условия, както и приложения за изчисления и оразмеряване на конструкцията.

• Един модел за всички

Работата в BIM среда позволява създаването на един информационен модел, който включва всички проектни данни. Всеки един участник има достъп до информацията, която му е нужна. По този начин се позволява безпроблемна интегрирана работа на всички проектанти в един модел. Създаването на единен файл премахва ненужното импортиране на данни и намалява възможността от загубата им в бъдеще.

• Печалба на време и пари

Изграждането на 3Д модели позволява лесното изчисляване на количествата на материалите, а някои софтуерни продукти могат да предвидят дори времето и етапите на изпълнение. Значителна част от ресурсите се изтеглят в етапа на проектиране и се редуцират в бъдеще.

Изображение: www.youtube.com

• BIM по време на експлоатационния живот на моста

Триизмерните модели на мостовете могат да съдържат информация в детайли за състоянието на конструкцията на база на натрупаните знания по време на проверки на състоянието на съоръжението. Zhigang Shen, професор в Университета по строителство и архитектура в Небраска, създава софтуерен продукт, който да следи състоянието на мостовете. Той смята, че информацията, събирана с години от инспекторите, е твърде обемна, а това много затруднява проследяването на проблемни конструктивни елементи и тяхното поведение. Програмата, създадена от проф. Шен, позволява лесното намиране на данните за съоръжението. Това намалява риска от ненавременните ремонтни дейности, но и създава адекватната оценка за съоръжението. 3Д моделът, също така, може да бъде адаптиран да получава данните си в реално време от сензорите за движение, монтирани на моста, като по този начин е възможно дистанционно да се проследяват промените.
Изготвянето на 3Д модели на сградите и съоръженията предлага редица предимства по време на проектирането и експлоатацията. Подобни са ползите и при използването им при мостовете, но тук може да добавим и нещо изключително важно – възможността за контрол, съхраняване на огромно количество данни при инспекцията на мостовете и навременните мерки за реконструкция на съоръжението.

Траяна Цветкова

Асистент в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Мотивирана и амбициозна. Вярва, че най-големият враг на креативността е съмнението.

Остави коментар

Close Menu