Skip to main content
search
На 28-ми септември от 16.00 ще се проведе онлайн семинар на тема “Интеграция на принципите на Зелената сделка в градовете в България.”
Събитието ще се проведе онлайн и ще бъде водено от специалисти в сферата на архитектурата и градоустройството – BUSarchitektur ZT GmbH и Akaryon GmbH, базирани във Виена, Австрия. Д-р маг. арх. Лаура П. Спинадел и Петра Бусвалд ще споделят опита си в сферата на принципите на зелената сделка и прилагането им в градското планиране.
Тяхната работа е насочена в научноизследователската и развойна дейност и образователни проекти в областта на екологичната информатика и разработването и въвеждането на пазара на сложни мултимедийни уеб приложения, занимаващи се с екологични и енергийни теми и прилагането им.
“За да създадем добра урбанизирана среда ни е нужно базирано на консенсус градско и регионално планиране, което да посредничи между различните нужди и възможно най-ранно включване на всички конкретни заинтересовани страни в областта – предприемачи и инвеститори, строители, граждани, администрация, политически представители, професионална общност.”
С цел да се прилагат успешно принципите на Зелената сделка и да се постигне истински устойчива среда на обитаване, ще се представи и URBAN MENUS – инструмент за обучение, дигитално участие, консултации и сътрудничество, включващ 3D софтуер, който позволява широко включване и е ориентиран към въздействието на различни фактори в градското планиране.
За записване, кликнете на следния линк: Register – Greendealcheck
Hobelix

Every beginning is difficult but extremely essential.

Остави коментар

Close Menu