Skip to main content
search

Петият национален конкурс за дипломни работи в областта на недвижимото културно наследство е не само юбилеен, но и знаков по още една причина. Събитието ще се проведе като част от фестивал. Надсловът е „Дни на архитектурното наследство“, тъй като 2018г. е обявена за Европейска година на културното наследство. Организатори са Дружество „Архитектурно наследство“ към САБ и сдружение „Творческа мрежа за културното наследство“.

Основната цел на фестивала е повишаване на осведомеността относно културното наследство в България, популяризиране на добрите практики в сферата на опазването, както и провеждане на диалог между професионалисти, студенти, граждани и институции.

Кадър от изложбата.

Инициативата ще постигне целите си посредством серия събития. Домакини ще бъдат Дом на киното.

За организаторите

Дружество архитектурно наследство е основано през 2011г. Основната му цел е извоюване на положителни промени в тематиката на отворените конкурси и опазване на културното ни наследство. Други важни аспекти са подпомагане на изграждането и възпитанието на активно гражданско самосъзнание по отношение на културното наследство; стимулиране на качествено образование и насърчаване на млади специалисти; разширяване на обществения дебат по темата за културното наследство.  

Организационният екип се сформира доброволно от членовете на ДАН, като основни движещи сили са арх. Габриела Семова (председател на УС на ДАН), арх. Валентина Едрева (зам. Председател на УС на ДАН), арх. Анна Неврокопска (УС на ДАН), арх. Явор Банков (секретар на УС на ДАН), арх. Добрин Цветков(УС на ДАН), арх. Христина Каменова, арх. Георги Генев, арх. Любомира Момчева и др.  За първи път националният конкурс се провежда през 2013г. с участници от УАСГ, ВСУ Любен Каравелов и НБУ.

Организаторите, журито и участниците от предишното издание на конкурса.

Още снимки от миналогодишното награждаване можете да видите тук.

Защо е важно да участвате?

Като медиен партньор на събитието, ние от stroiinfo.com искаме да насочим вниманието към възстановяването на връзката между образование и професионална реализация. Дипломният проект е решителната стъпка, която бележи начало на най- отговорния етап в живота.

Дипломните проекти не просто трябва да бъдат споделяни и популяризирани, но и да водят до обществен дебат, реални разработки, изследвания, а дори и до цялостна реализация.

Очаквайте скоро още детайли за конкурса, локацията и програмата на фестивала! Желаем успех на участниците!

Пълна информация и правилата на конкурса можете да откриете тук.

 

 

Кристин Джалова

Архитект, който споделя силен интерес към различни мащаби на проектирането - от интериор, през жилищни сгради, до градоустройство. Анализира взаимовръзките между нивата и търси успешните намеси в сложния градски контекст. Смята теорията на архитектурата за необходима основа на успешната практика, а всяка една статия за малък проект, който отваря нови хоризонти, размисли и диалог.

Остави коментар

Close Menu