Skip to main content
search

“If everything exist within the landscape, then landscape architects must learn to design everything”

Ландшафтните архитекти създават хармонично преливане на изкуството в науката. Те проектират пространства, които ангажират, но и вдъхновяват хората. Ландшафтната архитектура е изображение на човешкото състояние в заобикалящата ни среда. Терминът за първи път се среща в книгата „Ландшафтната архитектура при великите художници на Италия”, публикувана от Гилбърт Мийсън през 1828 г. Официално професионалното название се въвежда от Frederick Olmsted.

Повече за дейността на ландшафтните архитекти в наши дни може да научите на  „Седмица на ландшафтната архитектура“. Това е ежегодно мероприятие, организирано от студенти в Лесотехническия университет, и се провежда в периода 23-27 април 2018г.

Откриването ще се състои на 23 април 2018г. в АУЛА, Лесотехнически университет от 10 часа. Заедно с него ще бъде представена и книгата „Те, Рододендроните“ на Мирослав Енев. В нея се разбулват тайните на непознатите цветя с удивителна красота.  Награждаването на победителите във фотоконкурс и постер с дендрологична тематика ще се проведе от 11:30. Тогава може да се насладите и на изложбата от селектирани предложения. От 13:00 на съшия ден ще се организира и работилница за Бонсаи в оранжерията на Лесотехническия университет.

Представяне на книгата “Те, Рододендроните” от Мирослав Енев (Снимка: ©https://www.facebook.com/events/168189850551279/)

Във вторник, 24 април, в АУЛА, Лесотехнически университет от 10:00 часа ще се проведе лекция на тема „Екологични решения за съвременната и устойчива градска среда“. Semmelrock, лидер в производството на решения за ландшафтна архитектура, не само ще постави въпросите за нарастващите екологични проблеми на днешното общество, но и ще даде отговорите как да превърнем градове си в едно по-добро място за живот. RedVertex, водеща компания в създаването на визуализации за проекти по цял свят, ще ни запознае с дейността си. След тях лектори ще бъдат VGF.

Екологични решения за съвременна и устойчива градска среда (Снимка: ©https://www.facebook.com/events/2018008755117360/)

В сграда А на Лесотехническия университет, зала 409, в сряда от 11:00 часа ще се проведе работилница „Ефективни работни процеси за ландшафтни архитекти с Vectorworks Landmark“. Регистрацията и участието са безплатни, а ръководител е ланд. арх. Стоян Начев. Целта е участниците да се запознаят със софтуера, разработен да посрещне нуждите на ландшафтните архитекти, чрез разработване на малък проект. В оранжерията от 14:00 ч. ще се организира работилница за Мини градини.

Ефективни работни процеси за ландшафтни архитекти с Vectorworks (Снимка: ©https://www.facebook.com/events/168413900539707/)

В четвъртък, 26 април, в АУЛА ще се представи информационна система на картотекираната растителност на територията на Столична община от 10ч. Лекцията „Визия за София“, представена от арх. Любо Георгиев, ще ни запознае с целите на проекта – създаване на дългосрочна стратегия за развитие на София. От 13:00 до 16:00 ще се разберем повече по темата „Площадки за игра-нормативни документи“. Cactus Lab ще ни представят „Интериорно озеленяване от бъдещето“. Те са компания, която създава и предлага продукти и услуги за по-зелена среда. Иновативната им дигитална услуга дава възможност на клиентите за лесно озеленяване на дома с няколко лесни стъпки. В лекцията „Поддръжка и премахване на дървета в градската среда“ с лектор инж. Владимир Атанасов ще се запознаем със значението на дърветата в градска среда.

Визия за София (Снимка: ©https://www.facebook.com/events/190130758456902/)

В последния ден от „Седмица на ландшафтната архитектура“ от 11 ч ще се представят проектите от конкурса „Споделено пространство“. Наградният фонд е осигурен от КАБ. Целта на проекта е да се създаде споделено пространство в паркова среда, осигуряваща възможност за работа и отдих. Журито, което ги оценява, се състои от представители на КАБ и преподавателски колектив на ЛТУ. Официалното закриване ще се проведе от 13:00 ч.

Всички инициативи са част от проекта BG05M2OP00-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Повече за „Седмица на ландшафтната архитектура“ може да откриете тук.

 

Траяна Цветкова

Асистент в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Мотивирана и амбициозна. Вярва, че най-големият враг на креативността е съмнението.

Остави коментар

Close Menu