Skip to main content
search

На 25-ти ноември след обучнието на iHelp се проведе и тиймбилдинг на участниците в Академия Лидерите. В началото стартира с игра “Убеди човека срещу теб да заеме твоето място”, чиято цел беше студентите да се опознаят и да покаже win win стратегията, или така наречената върховна стратегия за успех. Win Win e стратегия за водене на бизнес преговори – страните едновременно създават стойност чрез съвместяване на интересите си и се борят за по-изгодната подялба, което е и добър начин за затваряне на сделка при труден клиент.

Целта на следващия трейнинг беше да покаже колко е ключова комуникацията между хората като се чключиха четирима души, които твърдят, че умеят да запомнят факти. Беше разказана история, която се препредаде словесно до последния в редицата, като така разказът се съкрати и видоизмени значително. За по-лесна обратна връзка, на наблюдателите им бяха раздадени бланки, на които да отбелязват кои факти са запазени при различните версии и колко подробен е всеки следващ разказ. Чрез тази игра се демонстрира как нагласата и мотивацията влияят върху възприемането и предаването на информация.

Втората част беше предизвикателството да създадат собствена концепция за специалитет на ресторант с подръчни материали и да получат различни роли. Целта е сплотяване и взимане на различни по вид решения, както и да се увеличи и затвърдят вече създалите се познанства по време на обученията. Всеки един от новосъздадените отбори съдържаше само по един представител от десетте екипа. По този начин възможността да се сприятелиш с останалите участници  в академията се увеличава.

Задачата беше всеки отбор да избере свой финансов директор, мениджър и управител. Екипите имаха нужда и от маркетинг отдел, който да взима бързи решения, майстор-готвач с помощник и собственик. Изготвен бе специален магазин, от който управителите можеха да пазаруват подръчни материали като листа, ножици, маркери и други. Валутата беше купони, които по-рано финансовият мениджър трябваше да открие със завързани очи. Времето за приготвяне на специалитета на всеки ресторант премина в много сделки и тайни кражби от магазина, но всички бяха изключително ентусиазирани и много се забавляваха.

Желанието на екипа от „Академия Лидерите” с  този тиймбилдинг беше да затвърдят личностни качества на участниците като подобряване на ефективността на взаимоотношенията в екипа, стимулиране на мотивацията и креативността, изграждане на умения за общуване и доверие и придобиване на нови знания и компетенции. По време на срещата, беше поставен акцент на някои доста важни фактори, които осигуряват успешна работа в екип, като да се ръководят от една обща цел, прилагането на професионализъм и уважението между членовете в екипа, а също така наличието на диалог, съпричастност и обмен на опит. Едно от най-важните неща за работата с много хора е разбирателството и приемането на индивидуалните различия.

Всички си тръгнаха с усмивка и заредени позитивно за остатъка от уикенда.

Карина Дикова

Студент по архитектура в УАСГ.

Остави коментар

Close Menu