Skip to main content
search
  • Как може дигитализацията да подобри ежедневното функциониране на една сграда?

Всяка съвременна сграда представлява съвкупност от носеща конструкция, инсталации и сградна обвивка, рабощещи като единно цяло – пълен аналог на човешкото тяло – костна система и органни системи, обвити в кожа. За комфортното обитаване на сградата от нейните ползватели има значение микроклимата – температура, осветеност, шумов фон, качество на въздуха като влажност, фини прахови частици, наситеност с кислород, ниво на въглероден двуокис и др. Както човешкото тяло се захранва от енергия под формата на храна и течности, така и сградата има нужда от енергия, необходима за функционирането й. Чрез използването на дигитални технологии като BMS, облачно-базирани технологии, интелигентни компоненти и свързани платформи за управление на сгради може да се осигури оптимално съвместно функциониране и комуникация на всички изброени сградни системи.

  • Как влияе тя на енергоефективността?

Около 20% от стойността на една сграда, включително разходите й за поддръжка през периода на съществуването й (building life cycle), се падат на проектирането и изграждането, а около 40% – на поддръжката й. Останалите около 40% отиват за енергийното й потребление. Чрез дигитализацията се осигурява възможността още на проектно ниво да се изследват архитектурните концепции по отношение на стойност и енергийна ефективност. Пример за това са съвременните софтуерни системи за проектиране и създаване на цифрови сградни модели. Сградните системи за автоматизиран мениджмънт BMS (building management system) сами по себе си дигитални платформи, които осигуряват необходимия мониторинг и управление на взаимодействието на взаимосвързани сградни инсталации като осветителна, отоплителнo-охлаждаща, слънцезащитна, вентилационна, системи за контрол на достъп и други.

Това води до значителна оптимизация на  разходите по поддръжка.

  • Над какви нови решения по отношение на фасадния инженеринг работи Вашата компания?

В продуктовото портфолио на компанията ни освен стандартните конвенционални системи за остъкляване (врати, прозорци,фасади) силно са застъпени и интегрираните в прозорци и фасади системни компоненти, част от гореизброените сградни системи, като децентрална вентилация и пречистване на въздух – Schüco VentoTherm, VentoAir, VentoFrame, VentoLife , VentoTec,  интегрирани във входни врати, системи за контрол на достъп (Schüco DCS), слънцезащита (Schüco ALB, CSB,CTB, Warema), автоматизиран обков за отваряемите части в прозорци и фасади Schüco TipTronic и иновативни текстилни фасадни обвивки Schüco Facid. Техническият ни отдел във Виена тясно си сътрудничи с „мозъчния тръст” на Schüco – стотици висококлалифицирани специалисти, разработващи продуктите на световноизвестния бранд.

  • Какво представлява софтуерният сервиз, който предлагате на Вашите клиенти?

От десетки години работим със специализиран софтуер Schücal/Schücad, собствена разработка на Schüco, предназначен за проектиране на фасадните и прозоречни системи Schüco. Той е признат за най-добрият системен продукт на пазара от всички проектанти, проектиращи алуминиеви конструкции. Също така, цялата ни документация – AKS TecDoc, от хиляди документи като каталози, ръководства, брошури, детайли е качена изцяло в облака и е на разположение на нашите партньори, архитекти и инвеститори по всяко време. По този начин осигуряваме винаги само актуална информация в реално време, с която се оперира от компютър, таблет или смарт телефон в офис, на строителния обект и дори в автомобила. Улесняващa многократно работата на работниците в производствените цехове на нашите клиенти е и платформата SFC (Schüco Fabrication Center). Най-новите софтуерни продукти на компанията ни са SPC (Schüco Product Configurator) и Schüco VR  (Schüco virtual reality), които подпомагат в продажбите търговците на нашите партньори.

Изображение: https://techdocweb.alukoenigstahl.com

  • С какви темпове се променят тенденциите в архитектурата у нас?

Живеем в динамично време, в което информацията и развитието на технологиите се случват невероятно и все по-бързо, несравнимо дори с близкото минало.

Много хора изпитват трудност с адаптирането си в бързопроменящата се градска среда на обитаване.

Тъй като съм специалист по сградните обвивки, по отношение на въпроса с темповете на промяна ще се огранича до примери, свързани с тях. Само за последните двадесет години във фасадния дизайн чисто хронологично се изреди модата на облицовките от алубонд, керамични фасади, HPL-облицовки (ламинирани под високо налягане плоскости), циментофазерни облицовки, текстилни фасади. Чрез използването на високоселективни стъкла се постига все по-голяма прозрачност на остъклените фасадни конструкции, едновременно с ниска пропускливост на слънчевата радиация. Интензивно се преминава и към използването на така наречените тройни (или двукамерни) стъклопакети с уникални енергийни характеристики като топлоизолация и шумоизолация. Факт е и използването, все по-често, на интегрирано LED осветление, дори и за медийни фасади. Интегрираните фасадни компоненти за производство на енергия като фотоволтаични панели и стъклопакети, соларни фасадни колектори за топла вода също намират все по-често приложение в съвременната фасадна архитектура. Не е трудно дори за неспециалист да определи годината на построяване на сградите за тези последни двадесет години според фасадните им решения. Тази динамика естествено довежда както до добри архитектурни примери, така и до допускането на много необмислени архитектурни решения – предмет на дискусии от архитектурните критици.

 


Арх. инж. Климентин Чернев ще сподели още по темата на събитието Дигитализация – реални приложения в строителството” на 26-ти март от 18:30ч в Университета по архитектура, строителство и геодезия.  Всеки присъстващ ще има възможността да опита на практика приложението на виртуалната реалност на специално обособено пространство.

Запазете своето място тук.

Траяна Цветкова

Асистент в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Мотивирана и амбициозна. Вярва, че най-големият враг на креативността е съмнението.

Остави коментар

Close Menu