Skip to main content
search

Възможно ли е квартал с 6000 жилища да бъде без автомобили? Холандското студио Marco.Broekman разработва именно такава концепция за Мерведе, нов квартал на Утрехт. Стартиран през 2016 г., тази година се очаква проектната фаза да бъде финализирана. Как се създава град без автомобили? Нека разгледаме отблизо…

Изображение: merwede.nl

Мисията на Мерведе има пет водещи точки

Мобилен Мерведе: Обитателите ще имат възможност да се придвижват свободно, без да се нуждаят от автомобили.

Здраве и устойчивост: Изграждане на Мерведе по дизайн, допринасящ за опазването на околната среда и стимулиращ здравословния начин на живот.

Изображение: marcobroekman.com

Оживена градска част: Дава се възможност на обитателите на квартала да използват останалите удобства на града.

Зелена територия: Създаване на среда, която комбинира в едно урбанизирано пространство, озеленяване и отдих.

Кулисен град: Градоустройствените принципи на Мерведе са съобразени спрямо човешкия мащаб.

Градоустройственият план се развива около централна пешеходна зона

Мерведе е свързан с останалата част на града чрез улици с по-бавен трафик. Централен „гръбнак“ свързва отделните площади и паркове. Кварталът включва разнообразни кътове – от тихи жилищни зони до по-оживени места за срещи. На практика той е изграден серия от блокове, композирани от няколко сгради. Те варират по отношение на своята големина и височина. Всички тези над 200 сгради създават разнообразен силует или именно т. нар. „кулисен“ град.

Изображение: marcobroekman.com

В проекта са включени различни заинтересовани страни

Градоустройственият план ​е резултат от интензивна съвместна работа между единадесет инвеститори, както и управата на Утрехт. Студио Marco.Broekman работи по проекта от 2016 г. насам като ръководител на дизайнерския екип, съвместно с различни специалисти.

Изображение: marcobroekman.com

Дали такова решение е приложимо и у нас?

Всъщност концепцията зад Мерведе не е революционна. Идеята за пешеходна зона, която е пресичана само от няколко улици с бавен трафик, съществува още от края на миналия век. Така някои градове в Източния и Западния блок се сдобиват с пешеходни улици в центровете, които да стимулират тогава по-малко оживените централни части.

Изображение: merwede.nl

Идеята за подобни пространства се появява и в микрорайоните на столичните жилищни комплекси, но не бива изпълнена докрай, тъй като обикновено панелните домове са изпреварвали останалата инфраструктура. Във време, в което личният автомобил не е бил толкова масово достъпен, решението за град без коли не е било толкова наложително. Днес въпросът е дали жителите на Мерведе наистина няма да притежават коли, дори и за да излязат извън града.

В Утрехт и въобще в Холандия обаче има една важна особеност – общественият транспорт и инфраструктурата са достатъчно развити, за да позволяват придвижване чрез публичните превозни средства или с велосипед. У нас тези аспекти все още са изостанали. Важен е и психологическият фактор – притежанието на личен автомобил обикновено е един от основните приоритети на хората в България. Това може би се дължи и на факта, че придвижването по друг начин става все по-затруднено.

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu