Skip to main content
search

Статията е препубликувана от официалния сайт на Lusio и споделя вижданията на екипа на студиото за училищните проекти в България.
___

В последно време в обществото ни все повече хора-визионери си поставят за цел да променят образователната система в България. Това е безпрецедентен момент, който носи потенциала за възможност за истинска промяна. В допълнение, някои от тези будни хора осъзнават, че училището като сграда, а не само като съдържание, също има да изиграе роля в тази генерална промяна на курса. Заговори се за създаването на хубави училища – за училища “за пример”. Но какво всъщност е “хубавото училище” в контекста на архитектурата и интериора? И още по-важно: защо въобще едно училище трябва да се анализира от такава гледна точка – не е ли важно преди всичко кой, какво и как го прави вътре?

Нашата теза, като архитектурно студио, което от 8 години специализира само в образователни пространства, е че сградата и по-специално средата, в която ежедневно учебната общност прекарва по-голямата част от будното си време, има огромно влияние върху учебното преживяване на всички участници в нея. Това влияние често е подценявано или дори изцяло пренебрегнато.

STROIINFO

Ние сме екип от професионалисти - архитекти и дизайнери, които вярват в създаването на по-добра и качествена среда за обитаване.

Остави коментар

Close Menu