Skip to main content
search

Във връзка с предстоящото събитие на „Лидерите, които строят“ на 22-ри май, което ще разглежда спецификите на управлението на проекти в строителството, решихме да потърсим мнението на един от гостите – инж. Димитър Петков, директор „ВиК строителство и поддръжка“ в „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. Ето какво споделя той пред Стройинфо:

  • Инж. Петков, какви са необходимите лични и професионални умения за успешното управление на проекти в строителството?

Бих искал да започна с уточнението, че мнението ми касае управление на строителен обект от гледна точка на изпълнителя. Това е само един от участниците в строителния процес. Считам, че

“Ръководителят на обекта трябва да притежава и общи, и специфични познания.”

Трябва да има определен набор от административни умения, както и да познава законодателната рамка, в която е поставен проектът. Не на последно място, трябва да притежава и голям набор от личностни качества, свързани с управлението на хора и процеси.

  • От кои фактори зависи сложността на управлението на даден обект? Има ли значение дали това е къща или водопровода на цяло населено място?

Разбира се, че има значение. Структурата на управление на строителния обект зависи най-вече от  специфичните дейности в проекта, както и от техния обем. Подборът на добре обучения технически персонал, способен да дава правилните задачи на производствените екипи, да създаде координация между тях и да осигури администрирането на всички строителни процеси  е една от ключовите задачи на ръководителя на обекта. Не по-малко важно е проектът да бъде осигурен с необходимите материали, техника и персонал съгласно приетия бюджет и календарен график.

  • Какви предизвикателства срещате най-често в управлението на един проект?

“Всеки проект е специфичен и изисква предварително детайлно проучване.”

Добрата подготовка (оглед, отчитане на специфики, създаване на подробен график, бюджет и така нататък) е гаранция за успешното му завършване. Много често дейностите, описани в проектната документация, не отговарят на действителността на терен (липсват геоложки доклади, грешни кадастрални данни и други). При мащабните строителни проекти, голямо предизвикателство е логистичното обезпечаване с конкретните материали в точното време. Това се отнася и за механизацията и персонала.

  • Смятате ли, че строителното образование у нас дава достатъчно знания по темата? Ако не, какво може да се подобри?

Според мен строителното образование в България дава базисни, общи познания за материята. Дисциплините, засегнати в университета, дават теоретични познания, които са полезни и необходими в практиката.  Ролята на преподавателите е да успеят да предизвикат интереса на студентите. Също така е важна и средата, в която един студент попада, докато се обучава.

“Трябва още в университета да се направи връзка между теорията и практиката.”

Би трябвало преподавателите да насочат студентите да мислят по конкретни казуси в практическа среда.

  • Какво послание бихте отправили към младите инженери и архитекти, които искат да се занимават с управление на проекти в строителството?

“Да не се страхуват от предизвикателствата.”

Да подхождат с желание към поставените задачи, да не се притесняват да задават въпроси и да се стремят да попиват от опита на колегите и мениджърите си. Добрият мениджър е достатъчно професионално подготвен, много енергичен и не на последно място лоялен към компанията си.

Отговорите на тези и много други въпроси можете да получите на 22-ри май от 18:30 във фоайето на новата сграда на УАСГ, където инж. Димитър Петков и още двама гости ще разнищват темата „Управление на проекти в строителството“. Запазете своето място тук.

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu