Skip to main content
search

Темата за зелени градски пространства и здравословна среда за обитаване е център на обществените дискусии в последните години и се превърна основен принцип в градоустройствените проекти. Редица столици вече представиха своите проекти на широката аудитория, давайки добър пример.

В синхрон със световните практики и в България е на път да се реализира мащабен проект, наречен „Зеленият ринг на София“, който ще се простира на 30 километра. Предвижда се тази намеса да вдъхне живот на занемарени градски пространства, обвързвайки ги в нова пешеходна и велосипедна мрежа, която да подобри мобилността в града и да бъде достъпна за над 250 000 души.

Официалното събитие ще се състои на 15 ноември от 17:30 часа в сцена Бар на Топлоцентралата в София. Главният архитект на Столична община и екипите на Софияплан и фондация Зелена линия София ще представят подробна концепция за реализацията на проекта, която включва подробни урбанистични анализи и план за действие за трансформирането на трасето, по което минават неактивни жп трасета, реки, изоставени инфраструктурни обекти, производствени и жилищни територии и паркове.

Повече за Зелена линия София вижте тук

Аспекти на предпроектното проучване

Чрез линейния парк кварталите ще имат много по-добър достъп до обекти на зелената система и разнообразни публични сгради, сред които са десетки училища, детски градини, спортни и културни центрове. За целта е изготвен подробен анализ на широк спектър от фактори и нужди на местното население.

Разгледани са също собствеността на земята, устройствените зони, дървесните масиви, обхвата на обслужване на ринга, гъстотата на населението и демографската прогноза за различните отсечки, пешеходната и вело достъпност, достъпа до административни сгради и социална инфраструктура. Изследвано е и състоянието на съществуващата инфраструктура и пресечните й точки с планираното парково пространство. Взети са предвид и състоянието на съществуващото улично осветление, както и свързаността на зеления ринг с транспортната инфраструктура в града.

Икономически план

Освен на свързаността, концепцията обръща специално внимание и на потенциала на Зеления ринг София да съживи занемарени прострастранства, насочвайки инвестиционен интерес към множеството изоставени сгради и обекти около терените на бъдещия линеен парк.Представянето на концепцията неслучайно ще се случи в сградата на РЦСИ Топлоцентралата, която сама по себе си е един успешен пример за обновяване на сграда с остаряло предназначение, намираща се по протежение на парк.

Събитието е отворено за всички граждани, представители на столични райони, институции, бизнеси, неправителствени организации и експерти, които имат интерес към реализацията на Зелен ринг София.

Precollinear Park в Торино. Линеен парк по протежението на вече нефункциониращо трамвайно трасе. / Източник: Torinostratosferica

Повече информация можете да намерите тук:

Фейсбук събитие
sofiaplan.bg
greenlinesofia.com

Станимира Гетова

Архитект със страст към всевъзможни архитектурни явления в заобикалящия ни свят. Обича четенето, история, изкуство, танци и рисуване. Вярва, че пътуването е безценен източник на вдъхновение, нови знания и представи за света.

Остави коментар

Close Menu