Skip to main content
search

На 13 юни 2023 г. се проведе конференция на тема: „Подобряване устойчивостта на градските пространства“ в контекста на климатичните промени. Винербергер и Земелрок организираха хибридната конференция в две части – виртуална с пряко включване от Виена и на живо в зала Витоша на Интер Експо Център в София.

За лектори бяха поканени видни професионалисти в областта на климатологията, ландшафтната архитектура и урбанизма от България, Австрия, Белгия, Швейцария и Словакия, които представиха своите гледни точки за това как можем успешно да подобрим средата, в която живеем да завещаем на бъдещите поколения една по-разумна и устойчива във времето концепция за градовете.

„Никога не се съмнявайте, че малка група от загрижени и посветени хора може да промени света. Всъщност само те са успявали.“ С този вдъхновяващ цитат, Любина Любенова, маркетинг мениджър на компанията откри конференцията.

На събитието в София присъстваха архитекти, ландшафтни архитекти, предприемачи, преподаватели от Университет по архитектура, строителство и геодезия, Лесотехнически университет, Софийски университет, представители на общини, медии и други. Виртуалният форум се излъчваше от Виена и достигна до стотици гости от няколко страни в Европа.

Инж. Цанко Миланов, Управител на Винербергер ЕООД и Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД приветства гостите с думите: „За мен Вашето присъствие е доказателство, че в България има изключително ангажирани архитекти, инвеститори и представители на общините, и само благодарение на Вас и Вашата ключова роля в процесите по оформяне на нашата градска реалност, всичко това може да бъде възможно и реализирано съвсем скоро.“

Той отбеляза, че темата за устойчивостта става все по-актуална и затова всички дружества от групата Винербергер имат за цел да бъдат част от положителната промяна на градските пространства.

Конференцията на живо стартира с лекцията на доц. д-р инж. Румяна Захариева, Ръководител катедра ”Строителни материали и изолации – УАСГ, на тема “Как да оползотворим ресурса на строителните отпадъци?”. В презентацията си тя акцентира върху това какъв е екологичният отпечатък на строителството, как да се намали влиянието му в контекста на устойчивото развитие, как да се повиши степента на оползотворяване на строителните отпадъци в България, какви са предизвикателствата и какви са адекватните решения.

Урбанистите Силвия Чакърова и Нурхан Реджеб от студио за градски дизайн и планиране Place.Make изнесоха лекция на тема “Тенденции в планирането и проектирането на градска среда”. Г-жа Чакърова акцентира върху предимствата на споделените градски пространства и представи реализираните от студиото проекти в България. Тя представи и основните принципи, залегнали в наскоро приетия стандарт за оформление на градските пространства на София.

Конференцията продължи с виртуалната част, която беше открита от модератора Войчех Чая. Лектори бяха водещи експерти в областта на опазването на природните ресурси и иновативен и природосъобразен урбанизъм. Програмата на виртуалната конференция включваше следните теми:

Марк ван Луун от Винербергер, Австрия – “Климатична устойчивост в градските зони”

Марк ван Луун от Винербергер, Австрия откри програмата с “Климатична устойчивост в градските зони”. Във фокуса на неговото представяне бяха климатичните мегатенденции и как Винербергер, като производител допринася за ресурсо-спестяващото и енергийно ефективно строителство.

Д-р Сеп Де Блъст и Аря Арабшахи от 51N4e, Белгия – “Как да спрем да рушим”

Лекторите Д-р Сеп Де Блъст и Аря Арабшахи от 51N4e, Белгия засегнаха темата за климатичните промени и какъв да бъде подхода към растежа на изградената среда, докато екосистемите са под безпрецедентен натиск.

Саймън Чанет от Weatherpark, Австрия – “Приложна градска климатология: адаптиране на инструменти и мерки”

Саймън Чанет от Weatherpark, Австрия обърна внимание на необходимостта от адаптиране на градските пространства съобразно измененията на климат, така че да се решат проблемите свързани с градския топлинен остров до местни горещи точки.

Ланд. Арх. Даниел Цимерман от 3:0 Landschaftsarchitektur, Австрия – “SEESTADT ASPERN – Градовете гъби и кварталите на дърветата”

 

Ланд. Арх. Даниел Цимерман от 3:0 Landschaftsarchitektur, Австрия

представи градовете гъби и кварталите на дърветата, които могат да имат положително влияние върху микроклимата в града. Градските дървета имат положително влияние върху микроклимата в града. Принципът на гъбения град за дървета е иновативна система, която позволява здравословното развитие на дървета с големи корони в павирани площи и създава подземно пространство за задържане на дъждовна вода, като по този начин гарантира оцеляването на градските дървета в уличното пространство. Ландшафтната архитектура играе решаваща роля в трансформирането на общественото пространство, за да бъде подготвено за ефектите от изменението на климата. Адаптирането към климата е интердисциплинарен процес и трябва да бъде интегриран в процеса на проектиране от самото начало. Този подход е приложен в „Quartier Am Seebogen“, който е пример за обмислено планиране и проектиране в условията на изменение на климата.

Проф. Даниел Баур от Bryum, Швейцария – “Нека говорим за отговорност! Съжаляваме, но трябва”

В лекцията си професорът засегна темата за отговорността в имплементирането на устойчивост и кръговрат в ландшафтното проектиране, а не просто използването на лозунги за устойчивост.

Петра Марко от Marko Placemakers, Словакия – “Климат и комфорт на обитаване в градския живот”

Петра Марко от Marko Placemakers, Словакия представи два примера за развитие на изоставени индустриални обекти в Братислава, като акцентира върху това как регенерацията може да генерира добавена стойност.

Онлайн събитието завърши с панелна дискусия, по време на която лектори и гости обмениха впечатленияи коментираха въпроси, свързани с темите на конференцията Модераторът закри дискусията с думите: “Green architecture is still a slogan and the cars are still religion. We have some miles to go in order to change that” или Зелената архитектура все още е само слоган а колите все още са религия. Имаме още път да извървим, докато обърнем тенденцията наобратно. Заключителната част в София включваше коктейл и нетуъркинг.

Остави коментар

Close Menu