Skip to main content
search

Срещаме се с арх. Максим Недков и арх. Венцислава Недялкова – част от създателите на инициативата VarnaSpaces, която работи за облагородяването и социализирането на градските пространства във Варна. Разговаряме за най-новата пешеходна зона във Варна, събитията около реализирането на идеята, ролята на VarnaSpaces и визията им за бъдещето на морската столица.

  • Отскоро Варна си има нова пешеходна крайбрежна алея. Каква беше ролята на VarnaSpaces в успешното реализиране на тази идея?

Арх. Максим Недков: Алеята – това е една мечта за варненци от дълги години. Много формални и неформални граждански инициативи и организации са били свързани с тази идея, крайбрежната алея да се превърне в пешеходна. В един момент и ние като съмишленици на идеята се включихме в тези процеси. Това, което характеризира  VarnaSpaces, е фактът, че притежаваме експертизата на архитекти и урбанисти. Да, от една страна сме активни граждани, жители на този град като всеки друг, но от друга и професионалисти, които виждат потенциалите на това пространство и търсят начини да ги развият.

Обхватът на алеята. 

Арх. Венцислава Недялкова: Нашата първоначална подкрепа за инициативата, бих казала, започна преди около две години. Когато по време на първия локдаун алеята беше затворена за автомобилен достъп, Максим подготви едно отворено писмо с предложение за “опешеходяването” й, което входирахме в община Варна. Писмото беше предварително споделено в онлайн пространството, където за един ден събра над 1000 подписа. Така станахме явни свидетели на това, че хората във Варна наистина много искат тази идея да се превърне в реалност, което от своя страна ни обнадежди и ни мотивира да работим по-активно в тази посока.

Скоро след това участвахме в инициатива на Greenpeace, където кандидатствахме с идеи за облагородяване на крайбрежната алея, като част от по-голяма концепция за градовете на бъдещето. Опитвахме се да популяризираме темата по различни начини.

Визия за алеята.

След около година Максим направи едно много интересно видео (в края на статията), което показваше как колите политат във въздуха, появява се нова настилка, добавя се растителност и алеята започва да се пълни с хора. Към видеото имаше огромен интерес и даде тласък на нашата бъдеща работа в тази посока.

Това, че сме архитекти и разполагаме с визуални средства много ни помогна да стигнем до хората.

Концепциите невинаги са лесни за разбиране, а визуалните методи се схващат бързо и лесно променят гледната точка. За мен това беше най-добрият метод  за популяризиране на идеята за пешеходна крайбрежна алея във Варна.

Тогава започнахме и комуникацията с представители на община Варна по темата. Дълго време проучвахме различни начини да реализираме тази идея, като например да направим градоустройствени проучвания, върху които да стъпи една цялостна концепция за развитие на това пространство. 

Оживление по алеята. Снимка: Боян Любенов

Докато в един момент, Областният управител на Варна издаде официална заповед за освобождаване на част от крайбрежната алея от автомобили, в резултат на решенията на експертите от областната комисия по безопасност на движението. И неочаквано това съкровено желание на варненци се превърна в реалност, дори и може би в най-подходящия за града момент. Решението дори за нас беше една голяма, приятна изненада и затова искахме да се включим още по-активно. Така се роди идеята за “Алея за хората – Празник край морето” – 10 събития в 3 дни, чрез които да покажем как тя може да заживее както сега, така и в бъдеще.

  • Разкажете ни малко повече за “Алея за хората”.

Арх. Максим Недялков: Именно тук се случи нашето най-голямо включване в тази инициатива. В рамките на няколко дни организирахме редица събития заедно с партньорски организации, приятели и съмишленици, за да покажем какъв живот всъщност може да заживее алеята отсега нататък.

Кинопрожекция част от “Алея за хората”

Арх. Венцислава Недялкова: На първо място искахме да акцентираме върху потенциала на това градско пространство – за колко разнообразни – спортни, творчески, танцувални, музикални изяви е подходящо то. На едно място вместо 2 автомобила се появи една “жълта стая” на открито, на пространство събиращо 3-4 автомобила направихме кинопрожекции…

Искахме да накараме хората да бъдат щастливи на това място и да осъзнаят колко приятно може да им бъде там, дори с минимални усилия. Идеята беше да покажем, че всеки може да излезе, да бъде на алеята и да създаде свое пространство за забавление и интеракция. Надявам се, че сме успели да дадем поне един начален тласък за активирането и облагородяването на това градско пространство.

“Жълтата стая” част от “Алея за хората”, организирана от Power Jump, Място България и BG Бъди активен.

Събитията бяха сравнително импровизирани, такава беше и идеята – те се случиха бързо и събраха на едно място много хора. Когато още в началото започнахме да търсим хора, които да се включат като участници, нито един от тези, с които се свързахме, не отказа да се присъедини към инициативата. Всички реагираха изключително позитивно, въпреки че имахме само 5 дни за организация и почти никакъв бюджет. Всеки възприемаше идеята като своя лична и обща кауза.

Мисля, че тук е много важно да добавя, че това, което се случва в момента с крайбрежната алея на Варна, тази споделена радост, това всеобщо щастие живее само и единствено заради факта, че е съвместно и споделено.

Всеки, който дори за миг си е помечтал тази алея да стане пешеходна е част от този процес

Деца рисуват на алеята.

  • Какви са визиите за доразвиване на крайбрежната зона? Планират ли се нови инициативи?

Арх. Максим Недков: Мястото има потенциал да се направи нещо знаково за града, да се превърне в една от визитните картички на града, разбира се, ако се направи по правилния начин с правилната намеса. Въпреки големите идеи обаче, смятам, че засега е напълно достатъчно да се добави подходяща градска мебел и да се облагороди, за да стане приветливо за хората и да може да се използва активно. Може би няма да е лошо да продължат да се организират събития и инициативи, но най-важното в момента е, алеята да се възприеме от хората като тяхна.

  • Реализацията на пешеходната крайбрежна алея стана повод и за полярни мнения. Какви според вас са причините за това?

Арх. Максим Недков: Всяка неочаквана промяна е нормално да доведе до недоволство и според мен доста от хората, които имат бизнеси в района все още са нямали възможност да оценят потенциала на тази промяна.

Доказано и от нашата и от световната практика е, че пешеходните зони са най-добрите локации за такъв тип бизнеси – ресторанти, заведения, особено пък, когато са с гледка към морето. Факт е, че в частта, която е пешеходна от дълги години заведенията работят целогодишно, а в частта, която беше автомобилна до преди месец, последните години броят на заведенията намаляваше. Моето лично очакване е, че за следващия сезон това ще бъдат едни от най-търсените места за наемане.

Очакваме зоната на новата пешеходна алея да се възроди и да стане още по-активна.

Арх. Венцислава Недялкова: Да, просто трябва време, за да може обществото да опознае алеята отново и да я приобщи. Вярвам, че до следващото лято всичко може да се промени към по-добро.

  • Как виждате развитието на Варна в бъдеще като град за хората?

Арх. Максим Недков: Варна има потенциала и характерните особености да бъде много човешки град, град с човешки мащаб. Ние виждаме възможности за развитие в различни направления –  отваряне на града към морето, интегриране на зоните с богато културно наследство, възраждане на райони в града, които са подценявани и да не забравяме възможностите за разрастване на социалната зона на града в посока кварталите – към местата, където всъщност живеят най-много хора.

Новият проект на VarnaSpaces – “Където Охрид среща Буров”

Следващият проект, по който вече работим – “Където Охрид среща Буров” е в региона с най-богатото наслагване на културно наследство. Площади, които са били планирани и построени да бъдат истински публични зони, впоследствие са загубили това си градоустройствено значение. В годините е имало не толкова успешни опити да бъдат ревитализирани, затова сега търсим начини с участието на хората, живущите там, местните бизнеси и администрация, тези градски пространства да възвърнат облика и първоначалния си замисъл. Работим, както ние така и много наши съмишленици, в посока подобряване на пространствата на Варна и тяхното качествено оползотворяване в услуга на обществото.

Всички визуални материали са предоставени от VarnaSpaces. Повече за проекта на ул. “Охрид” очаквайте скоро.

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

1 коментар

Остави коментар

Close Menu