Skip to main content
search

Годината за Академия Лидерите започна с нови предизвикателства. Първата презентация се състоя на 18.01 (сряда) с участието на компанията Кордел България. В началото на срещата имаше промяна в съставите на отборите. Организаторите Христо Христов и Александър Маринчев обсъдиха с участниците ползите от промяната на екипа и връзката с реалния живот и работната среда.

Темата, която Кордел бяха избрали да представят пред студентите е „Управление на проекти“. Започвайки от идеята и мястото, избрани в зависимост от вида на заданието, следват и процесите на иницииране, планиране, изпълнение, проследяване и завършване. Това са важни спирки при регулирането на един проект, които инж. Димитър Папучаров разясни подробно на студентите. Следващите стъпки при осъщестяването на нова работна задача са договорът, запознаването на отделните отдели с процеса на работа, ръководенето на обхвата и графика му, оценка и контрол на разходите, за да се определи бюджетът. Надзорът над качеството, ресурсите и комуникацията, както и на риска при взимане на решенията и възлаганията на доставките са дейности, на които трябва да бъде обърнато специално внимание и усилия. За финал на презентацията, инж. Димитър Папучаров обобщи с три думи важните неща при управлението на един проект и това са: качество, бюджет и срок.

На участниците в Академията бяха изпратени пет казуса, които те имаха една седмица да проучат, за да представят своето становище пред Кордел. Главна цел беше решаването на появил се проблем или грешка в развитието на определената задача. В галерията със снимки в края на статията ще намерите и две от задачите, които разкриват само част от това, с което академията ангажира и на което учи своите участници.

На 25.01 всеки екип излезе пред четирима представители на компанията и предложи решение на зададения му казус. Студентите напредват все повече и резултатите са налице. След представянето на част от отборите, се стигна до полемика, тъй като всеки от тях е работил много и знае, че трябва да защитава позицията и труда си, както и да може да аргументира метода, който е сметнал за най-удачно да използва. Подходът на студентите става все по-интересен и различен, а сесията не ги спира да присъстват и да дават всичко от себе си. За развитието им в академията най-важна е обратната връзка, която всяка компания дава след втората среща. В края и на този модул имаше обсъждане с коментар на представянето на всеки отбор и съвети как да подобрят своите умения. Кордел бяха строги, но споделиха своя опит и така студентите видяха още една гледна точка на водеща компания в строителството.

Академия Лидерите дава резултат и вече има участник с договор за работа, а на друг една от компаниите е възложила изготвянето на проект. Следете новините ни за повече подробности, защото изненадите продължават!

 

Карина Дикова

Студент по архитектура в УАСГ.

Остави коментар

Close Menu