Skip to main content
search

Пренаселването на градовете изправя човечеството пред сериозни предизвикателства. Намесването на технологиите в тяхното решаване се превръща в единствената логична стъпка. Възникналите проблеми с увеличаване на трафика, отпадъците, потреблението на енергия, замърсяването на въздуха намират своето решение в развитието на концепцията за „умните градове“ .

Какво представляват умните градове?

В основата на идеята стоят събирането, обработването и анализирането на голямо количество данни от различни области на градското управление – сметосъбиране, трафик, паркоместа, консумация на енергия и др. Всичко това става възможно чрез изграждането на сложна високоефективна система от взаимосвързани сензори, устройства и софтуер. Инкорпорирането на технологичните решения цели справяне с публичните проблеми. То изразява стремеж за осигуряване на по-устойчиво развитие и по-ефективна градска среда.

Приложението на концепцията днес

Китайската технологична компания Terminus Group планира развитието на интелигентен град, ръководен изцяло от изкуствен интелект – AI CITY. Новият център за иновации в Китай се намира в югоизточната част, във високотехнологичната индустриална зона Чонгкинг (Chongqing Hi-Tech Industrial Development Zone). Наречен Terminus AI City Operating System (TACOS), всичко в града – от пожарната система до личните нужди, ще се управлява от софтуер, разработен от компанията.

Cloud Valley | Изображение: dezeen.com

Неодавна беше представено предложението на датското архитектурно студио BIG, наречено Cloud Valley. Предложението е едно от общо 500, които предстоят да бъдат изградени в зоната, и обхваща два имота в рамките на първата фаза от разработения генерален план. То съвместява централата на Terminus, музей на роботите, офиси и търговски площи. По своята същност стремежът на проекта е да докаже, че

бъдещето на луксозния живот не е умната къща, а е умен град.

Дизайнът демонстрира екологичните цели на идеята. Накланящите се зелени покривни панели ще се разделят, за да създадат дворове на открито в целия комплекс.

Концепция на AI CITY | Изображение: Bjarke Ingels Group

Cloud Valley е замислен като град, в който хората, технологиите и природата съжителстват заедно – с пространства, предназначени за всички видове живот: човешки, растителен, животински и дори изкуствен.” – споделя Бярке Ингелс, основател и креативен директор на BIG.

Проектът предвижда цялостно управление от изкуствен интелект. Той съчетава най-големите публично достъпни зелени покриви в Китай, предназначени за събития на открито, а под тях сградата ще се „отваря за широката общественост“. Зелените дворове с естествена светлина и вентилация са своеобразен жест за премахване на бариерите между сградите и околна среда. Всеки двор е предназначен за различни обществени дейности, а между сградите е разположен технологичен парк за провеждане на спортни събития, изложби и търговски изложения.

Многофункционални вътрешни дворове в Cloud Valley | Изображение: stirworld.com

„Зелените покриви олицетворяват екологично съжителство между човек, природа, климат и технологии.“, споделят проектантите от BIG. Те са жест към природата при срещата й с технологиите. Вдъхновени от околния релеф, през нощта долната страна на покривa ще се трансформира в това, което BIG описват като “най-големия цифров дисплей в Китай”.

Многофункционални вътрешни дворове в Cloud Valley | Изображение: stirworld.com

В AI CITY къщите ще разполагат с автоматично управление на слънчевите панели и цифров асистент, който ще управлява целия живот на обитаващите. Сградите ще разполагат с енергийни системи, контролирани изцяло от софтуера Terminus Group. Събраните данни ще служат за информиране на отделни аспекти от градското планиране, включително системи за сигурност и градски зони. Стратегията е градът да бъде непрекъснато надграждан с увеличаване на събраната информация.

Cloud Valley | Изображение: dezeen.com

Системата за трафика в града се фокусира върху велосипедния транспорт, роботизираните превозни средства и самоуправляващите се автомобили.

Всичко това ще формира една нова интелигентна система за мобилност.

Технологиите от бъдещето:

„След като светлината изпълни стаята ви, виртуален иконом на име Titan ще избере вашата закуска, ще съобрази вашето облекло с времето навън и ще представи пълен график на деня ви, използвайки интелигентното транспортно решение на Terminus Group“, добави технологичната компания.

Музей на роботите в Cloud Valley | Изображение: dezeen.com

Технологичният напредък е пряко зависим от човешкото съдействие

И нека не забравяме, че живеем в епоха, в която технологичният напредък е пряко зависим от човешкото съдействие. В този ред на мисли, за да бъде възможна тази концепция, тя трябва да намери своите жители.

Предстои да разберем колко бъдещ и колко успешен ще е умният град.

Деница Батева

Архитект и мечтател. Вълнува се от устойчиви принципи, социални намеси и новаторски подходи в проектирането, които повишават качеството на средата, в която живеем и творим. Вярва, че архитектурата е средство в услуга на обществото и не бива да говори само на себе си.

Остави коментар

Close Menu