Skip to main content
search

В началото на тази година беше одобрен архитектурен проект за изграждане на първия по рода си „Музей на подводните антики“ в Гърция. Сградата и прилежащите й открити пространства са част от мащабен проект за модернизиране на Пирея – най-голямото пристанище в южната ни съседка.

От Античността до днес

Още в Античността елинските кораби отплават към своите многобройни морски колонии именно от морската порта на Гърция – пристанището Пирея. В средата на V в. пр. Хр. прочутият архитект Хиподам Милетски проектира града в типичната за него ортогонална геометрична мрежа, станала известна в градоустройството като Хиподамова система. Плановете му са използвани като насоки за реконструкцията на града през 1834 г., скоро след освобождението на гръцката държава.

В наши дни, почти 2500 години по-късно, Пирея е най-голямото пътническо пристанище в Европа (16 милиона пасажери през 2019 г., Eurostat) и на 4-то място по стокооборот на контейнери на Стария континент. Освен отправна точка за почти всички егейски острови, то е и притегателен център за круизни кораби от цял свят и „входна врата“ към изобилстващата от исторически и културни забележителности столица Атина, която се намира само на 12 км от пристанището, но на практика е срасната с него в огромна градска агломерация с общо население от 3,8 мил. души (Eurostat, 2019). Това стратегическо значение го прави и важен транспортен възел за китайския мегапроект „Новия път на коприната“.

Град Пирея с едноименното пристанище. В оранжево е обозначен ареалът, включен в архитектурния проект „Културния бряг на Пирея“. Източник: Mahdokht Soltaniehha

Мащабен план за модернизация на Пирея

Архитектурният проект „Културния бряг на Пирея“ (Piraeus Cultural Coast) е част от стратегията за проектиране на нова забележителност за пристанищния град, като се обръща особено внимание на културното наследство, качествения и устойчив туризъм.

Задачата на конкурса, спечелен от атинското архитектурно бюро Tsolakis Architects, „Музей на подводните антики“ включва преустройството на построения през 1934 г. силоз за съхранение на зърнени култури и прилежащото му открито пространство и превръщането им в атрактивна градска крайбрежна зона за отдих на открито. Силозът, стара индустриална сграда, е тясно свързана с историята и характера на Пирея като пристанище и има емблематично значение по отношение на своето положение, доминиращо над пристанището край морето.
Всъщност не би могло да се избере по-подходящо място за съхранение на съкровищата на гръцките морета от сграда в сърцето на най-централното пристанище на една морска страна, каквато е Гърция.

Същевременно сградата ще бъде един от четирите тематични музея – вкл. археологически, на емиграцията и на древногръцките технологии – в рамките на амбициозния проект за преустройство на Пирея, който включва и създаването на открито пространство с площ 180 000 кв.м , където се планират още развлекателни и тематични паркове.

Сътрудничество между институциите

Няколко гръцки институции – Министерството на културата и спорта, Пристанищната администрация, Комисията за планиране и развитие на пристанищата в Гърция – си сътрудничат за постигането на общата цел – да се изгради модерен музей за множеството морски исторически експонати, съхранявани в продължение на десетилетия в складовете на Ефорията за подводни антики. Мисията на този компетентен орган, създаден през 1976 г., е опазването на морските археологически находки, състоящи се от останки от древни кораби, селища, древни пристанищни съоръжения, статуи, оръжия, надписи, украшения, керамика и др. Повечето от находките са плод на дългогодишни експедиции, но и на законни конфискации.

С отношение към миналото и поглед в бъдещето

Забележителната сграда на силоза, исторически символ на пристанището със своите запомнящи се силует и графити, ще се превърне в дом за най-голямата и единствена по рода си експозиция на тема „Морската история на Гърция“ като осигури на посетителите достъп до древните исторически находки, открити на морското дъно.


Целта е в обновената градска среда хармонично да се свържат историята, туризмът и пристанището, като същевременно се подчертава най-важният аспект на гръцкото културно наследство – морската традиция и корабоплаването.
“Основната цел на създаването на „Музея на подводните антики“ е да се подчертае връзката между гръцката култура и нейната дълга морска история чрез добре запазени подводни находки. Посетителите ще могат да се потопят в миналото и да разгледат цели подводни селища”, подчертава Министърът на културата и спорта и археолог Лина Мендони.

Музейна програма

На повече от 13 000 кв.м посетителите ще имат възможност да се възхищават на съкровищата на гръцките морета. Площта ще бъде разпределена между изложбени пространства за постоянни и временни експозиции, пространства за образователни програми и научни дейности, амфитеатър, библиотека, мултимедийна зала, лаборатории за консервация, зони за обслужване на посетителите, ресторант и административни офиси.

Идеята на проекта

Проектът на Tsolakis Architects се фокусира върху развитието на музея не само в съществуващата сграда, но и извън нея, така че новата форма да функционира като естествено продължение на съществуващата – пространствено пренасяне на старото в новото. Във вътрешността на съществуващата сграда са планирани малки по площ пространства, които не променят оригиналния облик на стария склад. В зоната извън силоза са разположени по-големи зали за корабите-експонати. Според архитектите по този начин структурата на сградата може да бъде запазена в значителна степен не само по отношение на предишната ѝ функционална идентичност, но и по отношение на разходите за обновяване.

Продълговатата форма на музея спомага за безпрепятственото придвижване на посетителите без механични средства. Изложбените пространства са достъпни чрез рампи с нисък наклон, които допринасят за изживяването на музейното посещение като приятна разходка на кея. Освен това времевите капсули на корабите са свързани помежду си чрез стъклени алеи, от които се открива панорамна гледка към пристанището и съвременните кораби, които пристигат и потеглят в непосредствена близост.

Миналото, настоящето и бъдещето се преплитат, образувайки уникално взаимодействие, което засилва музейното преживяване. Всичко се случва под хоризонтална плоча, която символизира нивото на морското равнище, под което са разположени експонатите като по този начин символично се акцентира върху средата, в която са били открити. Не на последно място, новата сграда достига до самия ръб на кея, което още повече засилва връзката ѝ с морската тема, като същевременно я прави видима от всяка част на пристанището и я превръща в емблематична културна забележителност и туристическа атракция.

Източник на визуализациите: Tsolakis Architects 

Прочетете тук за африканския музей, използващ трансформацията като логично продължение

Стефанка Василева

Филолог и архитект. Съчетава любовта към езика с интереса към архитектурата. Вярва, че тяхното овладяване облагородява човека и го превръща в творец.

Остави коментар

Close Menu