Skip to main content
search

Пандемията от коронавирус е на път трайно да промени работните ни навици. Според ново международно проучване, направено в 25 страни, сред които попада и България, 8 от 10 души биха продължили да работят дистанционно поне веднъж седмично и след кризата. Но докато предпазливо си проправяме път през пост-епидемичната обстановка, много от нас предвиждат времето, когато ще спрем да работим на кухненските си маси и ще се завърнем отново в офиса.

Все повече компании се сблъскват с предизвикателствата по пътя към отваряне на работните места и осигуряване на безопасна среда за своите служители. Прилагане на обичайните практики, като намаляване на броя на работещите в офиса и въвеждане на ротационен принцип на работа по екипи, са част от най-разпространените методи по пътя към нормалността. Но се очакват и инвестиции в по-дългосрочна модернизация и модификация на съществуващия инвентар и обзавеждането в офисите. Едно е сигурно –

хигиената и безопасността ще са ръководещият фактор на промяната.

Снимка: unplash.com

Готови ли сме за офисите на бъдещето?

Към настоящия момент повечето компании извършват по-скоро малки намеси, касаещи интериора и елементите в офиса. Това са предимно ефективни промени, свързани с ниски разходи и високо въздействие – като преградни панели, дезинфектори за ръце в приемни пространства и зони за посетители, разреждане на работните места, указателни табели за маршрути и подови маркировки за движение.

В дългосрочен план повишаването на информираността за борба с болестта и спазване на противоепидемичните изисквания ще доведат до нов тип офис – такъв, който има сходни елементи с медицинско заведение. Освен изброените елементи, превърнали се в постоянна и очаквана част от интериора на офиса, се предвижда залагане на автоматизация при ползване на системи за достъп, асансьори, технологии за управление на основни функции от сградата – осветление, озвучаване, визуално оборудване.

Новото нормално е „безконтактният офис“ – елиминиране на необходимостта от докосване на повърхности.

Снимка: steelcase.com

Друга характеристика на здравните заведения, която вероятно ще се превърне в основен офис елемент, е увеличаване броят на хигиенните зони и помещения. Изграждане на допълнителни „санитарни станции“ (зони с умивалници) в приемните пространства и зоните за посетители, които ще улеснят и подтикват към честото изпълнение на новия ритуал на миене на ръце.

Предвижда се промяна и в плановата схема на офисите и стремеж за елиминиране на така наречените циркулационни маршрути и замяната им с кратки и по-бързи начини за достигане до работното място. Все по-популярно е изграждането на модулни конструкции в рамките на голямото отворено офис пространство, позволяващи по-удобната и лесна трансформация на работните места, придружена с уединеност и ограничения в броя ползватели.

Снимка: unplash.com

Новото/старо работно пространство

Относно избора на материали за основни елементи от обзавеждането – популярната употребата на порести повърхности (като естествено дърво), напомнящи домашна обстановка или така нашумелия индустриален стил, ще бъде изместена от материали, които се почистват и поддържат по-лесно (като камък или ламинирани повърхности).

Във връзка с пандемията възникват още много въпроси.

Те касаят експлоатацията на сградните системи за отопление, вентилация и климатизация. Широко се обсъжда възможно ли е ефективната вентилация да предотврати заразяването и съществува ли риск ОВК системите да способстват за разпространението й. Експертите посочват социалната дистанция във физически план като ефективна стратегия за предотвратяване разпространението на вируса, като уточняват, че понастоящем няма доказателства корона вирусът да може да се разпространява чрез вентилационните и климатични системи.

Сред предпазните мерки по отношение на ОВК оборудването е увеличаване на степента на вентилиране на въздуха и процента на пресния въздух в системата. Препоръчва се още удължаване на времето, в което вентилационната система работи. По възможност, относителната влажност в помещенията трябва да бъде поддържана над 30%. Очаква се все по-активно интегриране на системи за филтриране и пречистване на въздуха, които използват ултравиолетова светлина.

Снимка: steelcase.com

Пандемията изглежда „кондензира“ времето за момента, но

завръщането в офиса е по-скоро близък, отколкото далечен бъдещ момент.

Докато преоткриваме работното място, научнообоснованите решения ще се интегрират с нововъзникващите технологии, за да осигурят безопасност на служителите и едно ново нормално в работната среда. Новите дизайн решения в комбинация с нови технологии ще доведат до нови виртуални и физически преживявания и нови усещания за принадлежност на служителя в рамките на познатата работна среда.

Провелият се наскоро масов експеримент „ХОУМ ОФИС 2020“ се явява катализатор за по-масовото възприемане на понятия като автономни работни места, изкуствен интелект и роботика. Все по-крещящата нужда от прилагането им измества фокуса от норми като квадратни метри на човек и спомага за организирането на по-ефективен, по-безопасен и по-интуитивен процес за „свободни ръце“ на работещи хора.

 

Деница Батева

Архитект и мечтател. Вълнува се от устойчиви принципи, социални намеси и новаторски подходи в проектирането, които повишават качеството на средата, в която живеем и творим. Вярва, че архитектурата е средство в услуга на обществото и не бива да говори само на себе си.

Остави коментар

Close Menu