Skip to main content
search

Прибягването до алтернативни източници на енергия се налага с все по-драстични темпове. Въздействието им върху околната среда на практика е нулево, а неизчерпаемостта им ги обуславя като далновидна инвестиция.

Земята сама по себе си е огромен източник на енергия.

На дълбочина от над пет метра температурата е почти постоянна – около 10°С, а на всеки следващи 30 метра се увеличава с по 1°С. В центъра на планетата тя надвишава 6000°С, благодарение на ядрения разпад на тежки радиоактивни елементи, съдържащи се във всички скали. Заради топлообмена между ядрото, мантията и земната кора човечеството може да се възползва от геотермалната енергия в нагретите до висока температура подземни слоеве.

Думата „геотермален“ идва от гръцките geo (земя) и thermos (горещ). Използването на енергията от такъв произход бива разделено на три категории: за директна употреба, за отопление и охлаждане в бита и за направа на електричество в индустрията.

За директна употреба

Най-често срещаната форма на оползотворяването на геотермалната енергия е от такъв тип, защото не изисква мащабна инсталация и оборудване. Минералните извори са източници със сравнително ниска температура, варираща между 50°С и 100°С. Те успешно могат да захранват отоплителната система на еднофамилни къщи. Множеството от спа центровете по света практикуват балнеотерапия за рехабилитация и лечение, използвайки водата. Гейзерите, от своя страна, са феномен, при който подземен воден резервоар е в непосредствена близост до магма. Горещината на разтопената скала изпарява течността, която разширява обема си и зрелищно изригва на повърхността.

Снимка на минерален извор в гр. Нахичеван, Азербейджан. | Източник – wikipedia.com

Геотермални помпи

Това приложение на енергията се възползва от по-топли места в земната кора, намиращи се по-дълбоко в нея – на дълбочина до 300 метра. Първоначално се дълбае кладенец в земята със сондажна машина и специален свредел. Следва залагането на тръби, по които впоследствие ще циркулира суспензия от етиленгликол и вода, изпълваща отоплителната и климатична система. Температурата на течността и на почвата е почти постоянна – около 20°С, което я прави по-топла от външния въздух през зимата и по-студена от него през лятото. В комбинация с термопомпената система геотермалната енергия предлага енергийна ефективност на отопление и охлаждане, където за 1kWh електрическа енергия могат да се получат до 5kWh топлинна енергия.

В индустрията

Подобен е и принципът на работа на съоръженията, впрягащи геотермалната енергия за направата на електричество. Има няколко различни начина, по който електроцентралите работят. Всеки от тях включва изпомпване на гореща вода и пара от земята, които задвижват генератор, превръщащ механичната енергия от завъртането на турбината в електрическа. Най-често срещаната методика е използването на „суха пара“ – състояние на парата, в което почти не присъства влага, която е основният източник за корозиране и намаляне на експлоатационния период на съоръженията. След като задвижи генератора, парата е насочена към кондензатор, който я охлажда, и преминава в течно агрегатно състояние. Впоследствие топлата вода е насочена обратно в земята с цел запазване на постоянната температура на топлоизточника.

Снимка на Исландската геотермална електрическа централа Несявелир | Източник – wikipedia.com

Геотермалната енергия е с потенциал да изиграе огромна роля в преминаването на света към по-чиста и по-екологична електроенергийна система. За разлика от другите алтернативни източници – слънце и вятър, Земята предоставя постоянен приток на енергия, неповлиян от атмосферните условия. Но за да бъде системата конкурентноспособна на пазара, трябва да се развиват допълнителни геотермални системи (EGS), които разчитат на извличането на топлина от практически всякакъв вид подземни маси. Нагорещените скали са изключително близко една до друга и липсите на пукнатини затрудняват сондирането. Инжектирането на студена вода под високо налягане при дълбаенето на кладенеца започва серия от процеси, които напукват скалите и правят процеса осъществим.

Остави коментар

Close Menu