Skip to main content
search

„Диверсификация и предприемачество“ бе темата на модула в Академия Лидерите, воден от ТАЛ Инженеринг. Участниците посетиха компанията и успяха да се запознаят отблизо с производствения й процес. Инж. Мариан Петков, директор Офериране и проектиране и инж. Иван Коджабашев, технически директор, им представиха историята на фирмата и предизвикателствата пред фасадния инженеринг. Компанията изгражда съвременния облик на българската градска среда от 1998 г. насам, разработвайки и изпълнявайки решения за остъклени конструкции и сградни обвивки.

„През годините сме компанията, поемала най-предизвикателните обекти в България и към настоящия момент сме най-големият партньор на всички лидери във фасадния бизнес“

Споделиха от екипа на ТАЛ Инженеринг. Въпреки своята лидерска позиция, компанията усилено обновява производствените си мощности, а обектите, изпълнявани от нея, могат да се похвалят с много спечелени награди. През изминалата година тя завършва редица сгради както у нас, така и в чужбина.

Казусът – диверсификация във фасадния бранш

Казусът на седмицата бе свързан с диверсификацията – бизнес стратегия, при която се инвестира в различни класове активи. Така се понижава общият риск на инвестициите. За тази цел трябва да се създават нови продукти, услуги и платформи.

Участниците трябваше да се въплътят в ролите на мениджърския екип на компанията и да потърсят решения за увеличаване на растежа на компанията и добавената стойност, която тя предлага на своите клиенти. Тяхна цел бе да определят посоката за развитие на бизнеса в следващите 5 години, като запазят стабилното финансово състояние на фирмата и в същото време увеличат пазарния й дял. Те трябваше да помислят над силните и слабите страни на компанията, съществуващите продукти и услуги, конкурентите, иновациите и тенденциите в бранша. Трябваше да изготвят и проучване, и анализ на необходимите разходи.

На следващата седмица петте екипа представиха своите решения. Те бяха разработили различни стратегии за развитие на компанията, като бяха оценили и потенциалните рискове и разходи. Екипът на ТАЛ Инженеринг даде подробна обратна връзка и похвали участниците за доброто им представяне. За победител бе избран жълтият отбор, а двама участници от другите отбори получиха специални награди.

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu