Skip to main content
search

Това лято град Варна приветства “опешеходяването” на голяма част от крайбрежната си алея и извървя първите стъпки към превръщането ѝ в ключова градска зона. Спонтанни инициативи на сдружение VarnaSpaces и партньори активираха пространствата по алеята и дадоха тласък за нейния нов живот. В продължение на темата с градските пространства в морската столица започва нова инициатива – “Където Охрид среща Буров”. Тя цели чрез нови методи да изследва как можем да създадем една по-добра градска среда, благоприятна за всички нейни обитатели.

Идеята е участък от улица “Охрид”, ситуирана в район с голяма концентрация на културно наследство, да стане пешеходен, като част от бъдеща мрежа от пешеходно достъпни пространства. Организаторите на инициативата вярват, че по този начин кварталът ще се превърне в атрактивна градска зона в историческото ядро на града. 

Концепция за мрежа от пешеходно достъпни пространства на път към морето и предложение за “опешеходяване” на участък от ул. “Охрид”.

Това, което прави тази инициатива различна и предизвикателна обаче, е иновативният подход, който архитектите от VarnaSpaces ще използват, за да превърнат идеята в реалност. В основата му е включването на всички бъдещи ползватели на пространството в облагородителните процеси – от предпроектното проучване до реализацията. 

Проектът “Където Охрид среща Буров” ще следва иновативна методология за въвличане на граждани в градоустройствените процеси.

Малко повече за историческото ядро на Варна

Историческото ядро на Варна, се намира в една от най-живописните части на морската столица – с малки улички обсипани със старинни сгради от различни периоди, които създават атрактивни улични фронтове. Те често завършват в открити пространства, които някога са се развивали като площади, но днес за загубили първоначалния си замисъл.

Въпреки това те успяват да създадат динамика в градската среда и внасят колорит в разходката на всеки посетител. Още през 80-те години се появяват проекти и инициативи, които искат да възродят тази градска зона, като някои от тях са успешни, но не са достатъчни да реализират напълно нейния потенциал.

В района през последните години се усеща ново пробуждане – появяват се все повече магазинчета, галерии, заведения, занаятчийски работилници, хотели и тн. Често се организират изложби и други културни прояви на открито, които обживяват квартала и го правят привлекателен за активен градски живот.

Там се развива и актуалната инициатива на VarnaSpaces, която по иновативен начин подпомага възраждането на историческото ядро, чрез обособяване на пешеходни пространства, които да привличат повече посетители, детски игри и културни събития. Идеята е продължение на проект “Активирай пространство”, изготвен през 2021, заедно със студенти от ВСУ “Черноризец Храбър”.

Студентски идеен проект на Йонна Георгиева, участник в “Активирай пространство”, 2021

Опитът зад новата идея за градско планиране

За методологията, която стои в основата на проекта “Където Охрид среща Буров” и нейното прилагане говорим с архитектите Венцислава Недялкова и Максим Недков, които са част от сдружение VarnaSpaces. И двамата са възпитаници на Технически университет Мюнхен, а арх. Недялкова има административен опит в координирането на проекти за обновяване на градски райони.

Тя разказва как в Германия съществува закон за специфичното градоустройство от 70-те години на миналия век, който описва подробно регламента за реализиране на подобни идеи за облагородяване на градски пространства.

Историческият квартал на Варна. Снимка: сдружение “Таляна”

Проект “Където Охрид среща Буров” предлага да адаптира познатата вече методология към местните условия във Варна и да провери, дали е възможно тя да бъде успешна и при нас. Ако “експериментът” се окаже успешен, подходът може да бъде приложен и в други български градове. Както казва арх. Недялкова:

“Предизвикателствата пред градовете в България са сходни”.

Какво представлява тази иновативна методология?

Методологията, по която VarnaSpaces работят, е базирана върху дизайн мисленето и се състои от четири основни стъпки – анализ, концепция, планиране и реализация. Различното е, че тези стъпки се извършват чрез така наречените итерации – въвличане на обществото на всеки етап от процеса. Търси се обратна връзка от всички заинтересовани страни – живущи и работещи в района, местни бизнеси и администрация, културни оператори и експерти.

За бъде цялостен процесът на градско планиране е важно да се включат и първите две стъпки – анализ и концепция. Впоследствие чрез итерации на всеки етап от процеса се търси обратна връзка до намиране на възможно най-добрите решения.

След базисно градоустройствено проучване ще се проведат разговори с местната администрация, за да се обсъди законовата рамка и стратегическите цели на местно ниво. Когато основната информация е фиксирана, ще се изследват обществените нагласи по темата, чрез интервюта и анкети с бъдещите ползватели. Получената обратна връзка ще послужи за адаптиране на данните от градоустройствения анализ. 

Следващите стъпки – създаването на концепция, планирането и реализацията на проекта се случват на същия принцип. В основата стои това, идеите да се “валидират” заедно от всички заинтересовани страни, като по този начин се гарантира качество и бъдещо припознаване на облагородените пространства. Ако мненията и желанията са твърде разнопосочни, процесът се повтаря до постигане на всеобщ консенсус. 

За момента обществото не е активна част от градоустройствените процеси у нас. Сдружението планира да въвлече допълнителни участници, превръщайки се в медиатор между различните заинтересовани страни.

Архитектите споделиха, че в ядрото на процеса стои именно интеракцията и създаването на нещо заедно, с активното участие на всички заинтересовани страни.

“В крайна сметка, дори да решим да поставим просто една пейка, важното е, че ще сме достигнали до тази идея заедно”.

Те не пропуснаха да споменат, че в момента в България първите две стъпки от процеса – изготвяне на анализ и концепция, често липсват. Повечето проекти за  улични ремонти се изготвят от  пътни инженери, без участието на архитекти или урбанисти. По този начин градоустройственият контекст често остава пренебрегван. Именно най-важните стъпки се пропускат, а те са ключови за намиране на правилното решение. 

Прилагането на тази методология е опит за въвличане на повече специалисти, които да работят съвместно с ползвателите на средата, с цел гарантиране на нейното качество в бъдеще. При подобни инициативи важна роля играе създаването на чувство за идентичност и усещане за принадлежност към градската среда. В дългосрочен план това е своеобразна гаранция за създаване на ценностна система сред гражданите, които да приемат пространствата като свои и да полагат грижи за тях.

Какво предстои?

В морската столица през последните години се наблюдава все по-силно желание за обживяване на градски пространства, останали на заден план във времето. Повечето от тях носят своя автентичен градски дух и притежават голям потенциал за развитие. Тук е важно да се отбележи, че архитектите и други експерти по темата все повече се интересуват от създаването на качествена градска среда.

Предстои да проследим реализацията на проект “Където Охрид среща Буров”. Нямаме търпение да видим резултатите от този “експеримент”, който със сигурност ще даде своята добавена стойност в активирането на историческото ядро на Варна. Това от своя страна е и следваща стъпка към отварянето на града към морето.

Откриване на хотел “Роял” на площад “Атанас Буров”, снимка Яков Шустов

 

На 22.09.22 в центъра на Варна ще се проведат серия от събития в рамките на Европейския ден без автомобили. Фокусът е върху популяризирането на потенциала на пешеходните пространства, като подходящи за активен градски живот.  Редица улици в района ще бъдат затворени за автомобилно движение и ще приютят различни културни и образователни изяви. Инициативата се осъществява в партньорство със сдружение “Таляна”. Разгледайте повече за събитието тук.

Проект “Където Охрид среща Буров” е съфинансиран от фонд “Култура” към община Варна. 

Повече за новата пешеходна крайбрежна алея във Варна

 

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu