Skip to main content
search

RÖFIX AG, основана през 1888 г. от Йозеф Веингер и брат му като варница и тухларна в Рьотис, Австрия, се явява партньор за изпълнителите и крайните клиенти в строителството вече в дванадесет европейски държави. Днес тя е част от групата FIXIT. В България компанията е базирана в гр. Септември и оперира вече 15 години, а през 2018 г. централното управление в Австрия празнува своята 130-годишнина. През 2019 г. очакваме откриването на нов неин завод у нас. Компанията покрива голяма част от пазарните дялове с производствените си предприятия и търговските си представителства, завоювани с висока прецизност, качество и постоянно нарастваща стройна организация. Решенията на RÖFIX задоволяват нуждите на строителния сектор за оптимални, изгодни и екологично чисти материали.

Предприемчивост, гъвкавост, ангажираност и решителност.

Те изразяват лайтмотива на компанията. Именно тези качества успяват да запазят „Рьофикс“ като семейна и същевременно международна фирма. Тя измерва успехите си с нови решения и отличителни постижения. Това, което я характеризира като иноваторска фирма е развитието й от производител на вар в такъв на готови мазилки и хоросани. Приоритетите на продукцията на „Рьофикс“ се базират на твърда цена, многообразие от форми, цветове и структури, високи технологични и физични изисквания, икономически и рационални механизми, както и екологично чисти продукти.

„Рьофикс“ се отличава с екологичния си подход към материалите.

Компанията се стреми да върне природата отново на човека, като за най-добра стратегия за опазване на околната среда тя смята избягването на нейното замърсяване. Ключът към това представлява продължителен процес на интеграция, който се постига с опростени продукти – с минимален брой съставни вещества. Така използването на енергия, разход на материали и площ се свежда до минимум, което води и до опазване на природните ресурси. Иновативните идеи допринасят за по-ниски производствени разходи, по-качествено обслужване, по-малка необходимост от поддръжка и предпоставки за целесъобразно извозване на строителните отпадъци.

Хастарните мазилки и хоросани дават началото на екологичното производство в компанията. Днес „Рьофикс“ разполага с повече от 200 продукта, предназначени за специфични проекти при ново и старо строителство. Естествените строителни материали като минералните, силикатните и силиконови мазилки се предлагат в стотици стандартни цветове, което ги прави подходящи за прилагане в най-различни проекти.

Иновациите „Рьофикс“ открива в тесния контакт с клиентите и постоянното усъвършенстване.

Дългогодишният опит и комуникацията с партньори са изградили различен начин на мислене в компанията. Непрестанното усъвършенстване, подобряване и разработване на нови продукти и суровини предоставя на клиентите отлични резултати и прави компанията надежден партньор. Тя има една-единствена цел, с която да задоволи нуждите на потребителите. А именно благонадеждността или осигуряването на адекватния продукт, в оптималното количество, в точното време и на точното място. Това се постига чрез внимание към логистиката, едно от основните компетенции на „Рьофикс“.

RÖFIX Academy и връзката на компанията с образованието и обучението.

Компанията се занимава интензивно с професионалното развитие и разполага със структурирана програма за допълнителна квалификация. Тя предлага обучения както на собствените си кадри, така и на клиентите си и на заинтересованите страни в строителния сектор.

RÖFIX Academy е една от тези пресечни точки, в които производителите, проектантите, строителите и крайните потребители се срещат. В нея се обръща внимание не само върху продуктовите гами на компанията, но и тяхното приложение – чрез детайлно запознаване с техните специфики.

„Рьофикс“ може да се похвали с участието си в реставрацията на знакови сгради в България.

Разработката на екологични материали дава тласък на компанията в работата по реставрации на сгради – недвижими културни ценности. Хоросаните, лепилата и мазилките й намират приложение в знакови сгради като средновековната църква “Свети Георги” в Арбанаси, Регионалния исторически музей в Плевен, построен през 1888 г., както и бившето доходно здание на Стоян Игов на ул. „Позитано“ в София. Вложените качествени материали и старателните реставрационни дейности довеждат до успешни примери в реставрационната практика у нас.

Контакт:

    Hobelix

    Every beginning is difficult but extremely essential.

    Остави коментар

    Close Menu