Skip to main content
search

БС Груп бяха лектори в последния модул на Академия Лидерите Сезон 3. Петър Калоянов – Мениджър Продажби на Техногипс откри лекцията. С над 1000 служители БС Груп е лидер в производството, продуктовото проучване, развитие и иновации на българския пазар. С повече от 7 локации в страната и присъствие в над 20 държави в Европа компанията е един от най-бързо развиващите се производители на строителни материали в Европа. Темата на презентацията, избрана от БС Груп, беше „Стратегии за експанзия на български строителен продукт или услуга в чужбина“.

БС Груп разказаха как са развили продажбите си извън България и поясниха четири типа стратегии, които биват прилагани за навлизане на нов пазарЛекторите обърнаха внимание и как различните видове продукти и пазари влияят на избора на стратегия. 

Предизвикателството за участниците

През следващата седмица отборите в Академия Лидерите представиха как тълкуват наученото от БС Груп. Те презентираха решения си на казуса – изработване на стратегия за навлизане в непознати за компанията локации. 

Сивият отбор беше първия, който прави представянето си. Кампанията им беше насочена към южната ни съседка Гърция. Отборът започна с проучване и анализ на външната среда – социално и маркетингово, както и сравнение с конкуренцията. “Подготовката за такъв проект би била предприемане на изграждане или наемане на обект в Гърция.”, поясни сивият отбор, като посочи за следваща стъпка маркетинг стратегия за онлайн и офлайн реклама. Като финална цел те посочиха продължаване на търсене на нови клиенти с целдостигане на устойчивост на пазара.

Втори презентираха участниците от кафявия отбор. Техният подход беше да излязат от зоната си на комфорт и да предприемат навлизане в Румъния, където пазарът е почти тройно поголям. Те отбелязаха предимството на държавата, намираща се в близост с България, и поясниха наблюденията си, а именно ръст в развитието на икономиката в държавата в последните години. 

Следващ пред аудиторията излезе белият отбор. Държавата, върху която правятпроучванията си те, беше Германия. След подробен анализ на купувача, лидерът на седмицата заяви, че “Целта е за 10 години да вземем 10 процента от пазара в Германия.”Стремежът им беше да навлязат на пазара чрез проучване на държавата и профила на купувачите, като се направи сравнение на немското строителство и евентуалните промени, които могат да бъдат наложени. 

Червеният и черен отбор бяха избрали да използват PUSH стратегия, насочена към професионалистите в Австрия. Те извличахаполза за фирмата чрез намаляване на теглото на продукта с цел спестяване от логистични разходи. В подхода си споменаха и възползване от контактната мрежа, която вече съществува там, и иницииране на работа с два или три утвърдени дистрибутора. 

Пети подред беше синият отбор. Техните идеи за навлизане на пазара в Сърбия бяха голям пазарен дял, разпознаваемост на марката и партньорство със строителни компании. Започнаха с анализ на пазара, като най-голямата им цел беше придобиване на акуратен бизнес етикет и подробно проучване на икономиката между България и Сърбия. Отборът направи подробен анализ на водещите конкуренти на сръбския пазар. Предложиха иновация на един от водещите продукти на марката. Стремежът им беше постепенно навлизане на пазара поради амбициите на Сърбия на влизане в Европейския съюз. 

Последва представянето на жълтия отбор, чиято маркетингова стратегия беше насочена върху Франция. “Клиентите нямат пряка връзка с фирмите, от които изкупуват продукти, както във Франция, така и в България.” Главната идея на отбора беше да се започне работа върху складовите помещения на нови за компанията места, с цел намаляването на логистичните разходи. 

Последен направи представянето си зеленият отбор. Тяхната цел беше да наложат продукта в Малта. След проучване на конкуренцията отборът беше съставил ударна стратегия за навлизане чрез комбинация на разнообразни маркетингови стратегии. Сред тях се откроигодишен workshop в Университета в Малта чрез програмата Еразъм+, както и седмица на строителството с лекции за всичко, което производителите могат да бъдат полезни.

“В един университет присъстват от най-неопитните до най-зрелите кадри.”

Въпросите на журито бяха ориентирани към конкурентните компании в района, както и към общата визия и брандирането на марката Техногипс. Боряна Нешева – Специалист човешки ресусрси поздрави отборите за смелостта и увереността, която демонстрирахавъв всички презентации Петър Калоянов коментира, че

“Много е трудно да се избере един продукткойто да се защити до край.”

Той допълни още, че основната разлика между презентациите и реалната бизнес среда е ежедневното оцеляване, с което всяка компания се сблъсква. Голямата награда в модула еучастие в работилница, ориентирана към бизнес модели във връзка с подпомагане на професионалното и личностно развитие. Тя допълни, че наградата е идеална за този етап от живота на участницитеза да се ориентират по-добре в качествата си. Екипът на БС Груп благодари на участниците и след бурни ръкопляскания беше обявен финала на Академия Лидерите Сезон 3. Награждаването и коктейлът ще бъдат на 19-ти юни, като се очакват гости от над 18 компании партньори на инициативата.

Остави коментар

Close Menu