Skip to main content
search

Участниците в Академия Лидерите Сезон 5 имаха удоволствието да се срещнат, макар и виртуално, с компанията Монтаж Строителни Конструкции АД на 09.12. Тя беше представена от главния изпълнителен директор инж. Евгени Борисов, който разказа за дългогодишната история и разнообразните проекти на фирмата.

Монтаж Строителни Конструкции АД (МСК АД) вече 55 години е предпочитан и надежден партньор. Лидер в изпълнението на конструктивни решения от метал, тя разполага със собствена производствена база и специализира в изпълнението на пилотно фундиране. Някои от най-значимите проекти, чийто главен изпълнител е компанията, са София Ринг Мол, Мега Мол Русе, Летище София, АЕЦ Козлодуй, завод на Лукойл Нефтохим и много други.

В края на ноември Академия Лидерите имаше възможност да гостува на МСК. Участниците посетиха 22-рия етаж на NV Tower – една от бъдещите високи сгради на София. Като изпълнител на металната конструкция, МСК разкри особености около строителството с толкова сложни метални елементи, подхода при проектиране, транспортиране, сглобяване и защитаването им.

Освен него, участниците посетиха и логистичен център в кв. Казичене. Поради естеството на сградата и нейното предназначение фокусът беше проектиране на конструкции с големи подпорни разстояния. Инж. Борисов сподели опита на компанията при избор на подходящите фасадни решения, покривни и подови елементи. Интересна особеност на проекта е разположението му. Поради наличието на подпочвени води фундирането на сградата е решено с 1100 забивни пилоти. И двете посещения бяха добра възможност за открояване на различните подходи в процеса на проектиране при два от най-мащабните проекти в столицата ни в момента.

Управление на проекти в строителството. Координация на бизнес процесите.

Това беше темата на онлайн срещата в петък, а началото беше поставено с открояване на фундаменталното:

Какво е проект?

Това е временно начинание, свързано с начало и край, включващо три основни елементи – обхват, цел и бюджет. Придружаващи звена са заинтересованите лица, проектният екип и мениджърът. Като основни процеси, без които той не може да съществува, бяха откроени инициране, планиране, изпълнение/контрол, завършване/предаване. Пример за проект от портфолиото на компанията, което инж. Борисов открои, е изпълнението на заводът на Лукойл Нефтохим. В него всичко, изброено по-горе, е било в абсолютен синхрон, но и едновременно с това е проект, обвързан с взимане на навременни бързи решения в процеса на работа.

Важната роля на добрия изпълнител.

Инж. Борисов наблегна на важната роля на добрия ръководител по време на строителния процес. Успехът на един проект е пряко свързан с неговия ръководител. Правилно разпределение на задачите, умелото контролиране на всички процеси и запазването на добрия тон в екипа са важна част от преодоляване на проблемите, възникващи на строителната площадка.

Как се управлява проект и от какво зависи той?

  • Обхват на проекта – оказва най-голямо влияние върху бюджета;
  • График на изпълнение – пряко свързан със сроковете на изпълнение;
  • Ресурсите – беше откроен човешкият ресурс, от който зависи правилното управление и използване на останалите;
  • Рисковете – неизменна част от всеки проект, която доказват сложността на изпълнение и управление на строителните обекти;
  • Комуникацията – една от най-важните части на управлението;
  • Качеството – най-критичният аспект в строителството, свързва се с финансови загуби;
  • Здравословни и безопасни условия на труд – неизменна, но подценявана част в строителния процес;
  • Бюджет и финансов резултат – тук идва ролята на проджект мениджърът да остойностява, анализира и разбира резултатите от строителната дейност.

Инж. Борисов постави на участниците в Академията задача, изискваща бързи решения. Казусът касаеше три едновременно възникнали проблеми на строителния обект – рязко поскъпване на материалите, поява на високи подпочвени води по време на изкопните работи и влошено здравословно състояние на отговорно лице за строителния процес. Отборите анализираха ситуацията и предложиха разнообразни и адекватни решения, с което заслужено получиха адмирации.

Търговските преговори са ключът към добрия бизнес.

Лекцията завърши с последната област на Управление на обект, а именно – търговските преговори. Те изискват добра стратегия и умение за преговори. Някой от правилата, които инж. Борисов представи на участниците, може да видите на изображението по-долу.

„Рационално или нерационално да мислим, когато преговаряме?“

Формулировка на последната задача за вечерта раздели участниците на четири отбори. В ролята на строителни фирми, те бяха поставени пред нелеката задача сами да разпределят годишния си паричен бонус. Хипотетичното им разпределение по отдели и оценката на свършената работа ги доведе до успешно разрешаване на казуса. Но реалността невинаги е такава. Тук бе откроена ролята на парите в процеса на преговаряне и важността да мислим рационално в този процес.

Онлайн срещата приключи с дискутиране на възникналите въпроси сред младите участници на Академията Лидерите.

Деница Батева

Архитект и мечтател. Вълнува се от устойчиви принципи, социални намеси и новаторски подходи в проектирането, които повишават качеството на средата, в която живеем и творим. Вярва, че архитектурата е средство в услуга на обществото и не бива да говори само на себе си.

Остави коментар

Close Menu