Skip to main content
search

Община Пловдив наскоро публикува на сайта си проект за изменение на Общия устройствен план, с което стана ясно, че се предлага и изграждането на градска железница. Тя би свързала всички райони на града, както и 11-те села в близост до него. За тази цел ще се използва предимно съществуващата железопътна мрежа.

Идеята за пловдивска градска железница съществува вече повече от 30 години

Според кмета Здравко Димитров вече се проучва какви са вариантите за възстановяването на тази система. Идеи за това съществуват вече повече от 30 години, което се дължи в голяма част на факта, че вече изградената мрежа е подходяща за използване. Решението с S-Bahn линии би повишило ефективността на обществения транспорт. Същевременно с това то е и по-екологично, тъй като би намалило задръстванията в града.

Регулационен план на Пловдив, изработен от инженер Йосиф Шнитер, утвърден и отпечатан през 1896 г. Този план дава основната насока, около която градът се разраства и днес. | Изображение: Териториална дирекция “Държавен архив” – Пловдив

Какво всъщност е S-Bahn?

Наименованието на този вид транспорт произлиза още през 30-те години на миналия век и се предполага, че е съкращение на една от трите немски думи: Schnellbahn, Stadtbahn или Stadtschnellbahn, в общи линии означаващи „градска железница“. Тези влакове обикновено обслужват метрополиси, свързвайки вътрешноградските райони и прилежащите малки населени места. Характерното за тях е, че взимат пътници на всички спирки, за разлика от бързите влакове, които спират само на няколко основни. Това ги прави по-бавни, но и същевременно подходящи за скоростно прекосяване на града.

Предвижда се средната скорост на железницата да е 25 км/ч

Към нея ще има и специални обслужващи автобусни линии. Системата трябва да бъде интегрирана цялостно в обществения транспорт на Пловдив – да включва местата за прекачване, а в близост до нея да са масовите паркинги и гаражи. В проекта се предвижда изграждането на няколко нови коловоза, които да се използват от градската железница. Това е с цел да не се дублират с останалия железопътен трафик. Новите коловози трябва да бъдат между Централна гара и Филипово, между Филипово и Скутаре, Тракия и Скутаре, както и директна връзка между жп гарите Тракия и Филипово.

Проектната схема на градската железница.

Шестте линии ще имат постоянни курсове, свързващи районите и населените места

Ето го и предвиденото разпределение:

 • № 24 – Радиново – ж.п. гара Филипово – Централна гара – Сточна гара – ж.п. гара Тракия – Скутаре – Войводиново – Филипово
 • № 25 – Кадиево – Злати трап – Централна гара – Сточна гара – Крумово – Ягодово – Катуница
 • № 26 – Централна гара – Христо Смирненски – район „Южен” – Южна промишлена зона – Сточна гара – Централна гара
 • № 27 – Труд – ж.п. гара Филипово
 • № 28 – Скутаре – Войводиново – ж.п. гара Филипово
 • № 29 – летище „Крумово” – ЮИЗ – Сточна гара – Централна гара

Анализите на проектантите предвиждат, че времетраенето за придвижване по железницата ще съкрати прекосяването на разстоянието между близките населени места наполовина. Това значително би олекотило трафика в града.

Обществени обсъждания по новия ОУП ще има до края на месеца

Макар и градската железница да е едно от добрите решения на новия устройствен план, ви съветваме подробно да разгледате цялостното предложение, като изтеглите проекта на този линк. Граждани от Фейсбук групата „Пловдив – град за хората“ алармират, че в новия ОУП няма резервирани терени за озеленяване, въпреки че в момента със своите 11 кв. м зелена площ на жител, градът не отговаря на нормативните уредби (минимумът е 20). А за тези, които се интересуват от опазването на културно-историческото наследство, би било интересно да се запознаят с частта за устройство на териториите със особена териториално-устройствена защита.

Задължителното обществено обсъждане за изменението на ОУП по реда на чл.127 ал.1 от ЗУТ, ще се състои в Заседателната зала на Общински Съвет – Пловдив с адрес: гр.Пловдив, ул. “Авксентий Велешки“ №20 по райони, респективно:

 • Район Централен на 26.10.2020г. год. от 9.30 до 12.00 часа
 • Район Северен на 26.10.2020г. год. от 13.30 до 16.00 часа
 • Район Западен на 27.10.2020г. год. от 9.30 до 12.00 часа
 • Район Южен на 27.10.2020г. год. от 13.30 до 16.00 часа
 • Район Източен на 28.10.2020г. год. от 9.30 до 12.00 часа
 • Район Тракия на 28.10.2020г. год. от 13.30 до 16.00 часа
Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu