Skip to main content
search

Мащабното строителство в градовете, макар и необходимо за модернизацията и удовлетворяването на нуждите на обществото, често е свързано с увеличение на цените на жилищата. Едновременно с това в редица световни мегаполиси високите лихвени проценти по ипотечните кредити допълнително намаляват покупателната способност на потребителите и допринасят за високите цени на имотите.

Световният индекс на недвижимите имоти показва сериозно покачване в цените след кризата през 2007 г. | източник: economicshelp.org

Вследствие на тези процеси, нови жилищни постройки остават недостъпни за значителна част от населението. Този проблем създава предпоставки да погледнем отново към типологията на социалните жилища като алтернатива за подслоняване на хора с труден достъп до жилища. Редица архитектурни бюра, включително и ОМА, работят в тази посока, като търсят решения за справяне с предизвикателствата в съвременното обитаване на градовете.

Глобалната Жилищна Криза

Проучвания на Световната банка за САЩ показват, че в някои големи градове цените на жилищата надвишават средните доходи на семействата с над 30%. Този дисбаланс задълбочава жилищната криза и засилва социалните различия. Десетки хиляди хора се озовават в ситуации, при които не могат да си позволят качествено жилище в удобно местоположение, което води до проблеми с бездомността, принудително изселване на групи хора и създава обществено напрежение.

Жилищната криза води до обществено недоволство и протести в САЩ

Подобна е и ситуацията в Европа, където индексът за достъпно жилище (съотношението между цените на жилищата и доходите на жителите) показва, че цените на имотите надхвърлят средния доход на семействата с около 33,3% в България, а за Испания този процент достига 41,4%. Недостъпните цени на жилищата увеличават броя на населението, което попада в социално уязвими групи и водят до високи нива на икономическо и социално неравенство.

Четете тук: Подслон с достойнство

Недостъпните жилища в Сан Франциско

От другата страна на Атлантическия океан Сан Франциско се сблъсква с една от най-сериозните жилищни кризи в САЩ. Строгите зонови регулации, които ограничават новото строителство, и увеличеното търсене за жилища, вследствие на икономическото развитие на града, са само част от причините за нарастващите наеми и изключително високите цени на жилищата. Въпреки, че близо 15% от общия сграден фонд е свободен, голяма част от него остава финансово недостъпен за хиляди хора.

Сан Франциско се сблъсква с една от най-сериозните жилищни кризи в САЩ

Отговори на жилищната криза – проектът 730 Stanyan

В този контекст градът развива политика, която има за цел да предостави социални жилища за хора с ниски доходи. Един от примерите за това в тази посока е проектът “730 Stanyan” на OMA и студио Y.A., който включва създаването на 160 жилищни единици с обща площ над 14 000 кв.м в близост до парка “Голдън Гейт”. Този инициативен проект предоставя подслон на социално уязвими групи, които в противен случай ще се наложили да се изместят към периферията на града.

източник: ОМА

Четете тук: Домове от тръби

Проектът на “730 Stanyan” не предоставя просто жилища – той цели да създаде общност и да осигури максимален комфорт за своите обитатели. За да го постигне, екипът разработва динамичен призматичен обем с отворени зони за търговски помещения и жилищни функции.  Благодарение на своята форма и ориентация, сградата позволява достатъчно слънчева светлина на навлезе в апартаментите и осигурява гледки към парка “Голдън Гейт”.

Формата на сградата позволява навлизането на достатъчно слънчева светлина | източник: OMA

Използвайки близостта до парка, сградата предоставя обществени пространства за жителите на квартала. Тези пространства включват търговски зони и се превръщат в продължение на търговската алея на Хейт Стрийт. Някои части на партера са предназначени за социални и културни програми, които отразяват разнообразието на града и квартала. В тях ще се провеждат събития, изложби, инициативи за образование и обучение, които ще имат за цел да обогатят живота на общността и да насърчат интеракциите между различните социални групи.

Повтаряме ли грешките на XX век ?

Държавните политики за създаването на социални жилища и комплекси в XX век бяха реакция на обществените нужди и усилия за преодоляване на класовите неравенства. Редица утопични проекти обаче не успяха да удовлетворят индивидуалните нужди на обитателите и да създадат общности, поради което бяха подложени на сериозна обществена критика.

Четете тук: Постмодернистични социални жилища в Париж

За разлика от тях съвременните стратегии за проектиране на социалните жилища и комплекси се стремят да отговорят на разнообразни социални и индивидуални нужди, като вземат предвид различията във възрастта, мобилността и специалните нужди на обитателите. Тяхна основна цел е създаването на общностни пространства, където хората могат да се събират, споделят опит и учат един от друг и това е видимо в проекти като 730 Stanyan.

проект на BIG за достъпни жилища

Времената на ускорено градско развитие и нарастващи цени на жилищата изискват преосмисляне на традиционните модели за жилищно настаняване. В този контекст, проектите за социални жилища представляват не просто физически структури, а ключ към създаването на равни възможности за разнообразни социални групи. В съчетание със съвременни архитектурни подходи, тези проекти не само предоставят на хората подслон, но и създават почва за общностност, солидарност и разнообразие в съвременната урбанистична среда.

Четете тук: Иновативен проект доказва, че е възможно да строим за общността и заедно с нея

Въпреки това е ясно, че архитектурата сама по себе си не може да реши съвкупността от систематични проблеми, които довеждат до жилищната криза, достигаща до все повече точки на света. Тя може да работи и да решава масови проблеми само, когато е обвързана с ясни икономически и социални политики на общините и държавите, които си поставят за цел да работят над проблемите на жилищната криза. 

Четете тук за най-новия проект на ОМА в Милано

Антония Косева

Вярва, че архитектурата отразява взаимоотношения между хора, пространства, идеи, и се стреми да я изследва през призмите на философията, критиката, историческия контекст. Обича да пие чай, докато навън вали, и прекарва свободното си време сред природата.

Остави коментар

Close Menu