Skip to main content
search

Мостът на Колю Фичето над река Янтра до гр. Бяла предстои да бъде реставриран. Проектът е част от оперативна програма „Региони в растеж“, а прогнозната му стойност е 8.6 млн. лв. с ДДС. Идейната фаза е преминала одобрение от Националния институт за недвижими културни ценности, а в момента тече срок за подаване на оферти за изпълнение. Какво всъщност предвижда проектът?

Построеният през 1867 г. мост има силна необходимост от реставрация.

Дългото 276 и широко 9 метра съоръжение има 14 свода с отвори по 12 м. Характерни са опорите с водорези и облекчаващи ниши, тематично оформени с възрожденската кобилица. Оригиналната конструкция на моста е от издялан местен варовик. Силуетът му се слива живописно с коритото на река Янтра и местните възвишения.

Оригиналните арки на моста и частта от първата половина на миналия век. | Снимка: Panoramio

През 1897 г. наводнение разрушава осем свода в средната част на моста, а в годините 1922-23 е направена реконструкция. Разрушената част е възстановена със стоманобетонни опори и сводове, но архитектурният им език е различен спрямо оригиналния. В момента по недвижимата културна ценност се забелязват доста проблеми – пукнатини, растителност и разрушения по камъка. Най-голямата опасност е подкопаването на основите на моста при високи води на реката, тъй като по опорите се затлачват дървета.

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции – реставрация на моста и ново застрояване.

Първата обособена позиция по обществена поръчка „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето над река Янтра при гр. Бяла“ касае самия мост. Частта предвижда разширяване на съоръжението в пълния му габарит в строежа от 1922-23 г., премахване на тогавашните насипвания в източната част с цел експониране на запазените подпори. Описанието изисква „същите сводове да бъдат визуално възстановени с новодобавени метални арки стъпващи върху оригиналните опори“, а около експонираните запазени автентични части ще се изградят пешеходни алеи.

По моста има множество видими увреждания. | Снимка: Александър Букев

Втората позиция предвижда изграждане на нова сграда извън непосредствената охранителна зона на културната ценност. В нея ще бъдат разположени музей на моста и цялостното творчество на Колю Фичето, както и ресторант. В интервю пред „Епицентър“ арх. Константин Косев, ръководител на авторския колектив от „Инжпроект“, споменава, че новата сграда ще носи характера на съвременното строителство. Основната идея и при формообразуването, и при изграждането и проектирането е кобиличната крива, характерна за творчеството на Кольо Фичето. Това е изразено чрез покривната конструкция.

Идейният проект е преминал обществени обсъждания.

Тъй като мостът е недвижима културна ценност с категория „национално значение“, проектът вече е преминал през няколко институции, както и през обществени обсъждания. Първото, което е било публично, е било на 18 април 2018 г., а второто, обществено – на 11 септември 2019 г. Решението е одобрено и от Националния институт за недвижими културни ценности, което означава, че отговаря на законовата рамка за тяхното опазване.

Визуализации на идейния проект

Оттук насетне следва да се изготви подробен работен проект и да се премине към изпълнение. Идейните визуализации и предписания на проекта показват добрите намерения мястото да бъде обживено и адаптирано чрез добавяне на обществени функции.  Друг е въпросът доколко вдъхновеният от Възраждането постмодернизъм може да бъде убедително изпълнен, ако обърнем внимание на това с какво отношение към детайла се изпълняват проектите по обществени поръчки в последните години.

Опазването на недвижимото културно наследство е „капризна“ дисциплина. Решенията са комплексни и често сложни. Предизвикателството идва накрая, когато обществото иска да види мост в оригиналния му вид, с ненатрапчив предпазен парапет (по възможност да не е от инокс) и ново застрояване, което отстъпва пред облика на историческия паметник.

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu