Skip to main content
search

Атмосферата и архитектурния облик на град Русе са резултат от съвкупност от архитектурни пластове – пищни сгради в стила на сецесиона в централната част, модернистични къщи от ранния ХХ век, по-високи блокчета, които уплътняват градската тъкан от следвоенния период до наши дни. На този фон Крайбрежният булевард е глътка спокойствие в активния градски силует, където няколко широки равнини контактуват една с друга – кея, тихия Дунав и румънските гори отвъд. По протежение на булеварда се вижда стъклената фасада на „Рига“, а експресивните заоблени бетонни балкони по страничните фасади придават перест контур на тази издължена модернистична кутия.

Хотел „Рига“ е визуален репер в градския силует на Русе и при построяването си през 1975 г. успешно установява пряк контакт на града с Дунава, чрез поместването си на кея. Високата сграда се превръща в своеобразен портал от реката към града, разпознаваем за жители и посетители, особено за тези пристигащи на кораб откъм реката. 

Четете тук за друг актуален казус на следвоенното наследство – баня “Гъбата” във Варна

Хотел “Рига”, река Дунав и румънският бряг. Снимка: Емилия Кълева

Хотелският комплекс е плод на държавната стратегия за развитие на отдих и туризъм, набрала сила през 60-те години на миналия век. В хода на скоростната следвоенна модернизация и заедно с изграждането на нови пътища и летища, дружеството „Балкантурист“ се насочва към развитие на масовия туризъм в страната и създаването на туристически образ на България. На този фон особено стратегическо значение придобиват градските хотели. 

Повече за ценностните характеристики на летище Русе четете тук

През 1964 г. е проведен национален конкурс за пет градски хотела едновременно – три в столицата – „Москва”, „Орбита” и „Родина”, един за хотел „България” в Бургас и този за хотел „Рига” в Русе. Впоследствие и  петте спечелили проекта са построени като три от тях са проектирани от един и същ авторски екип – Тодор Кожухаров, Евлоги Цветков, Любомир Трайков и Антон Хаджидинев. 

Архитектурният образ на хотел „Рига“

Ниският обем в преден план и високият в заден. Снимка: Емилия Кълева

Обемно-пространствената композиция на хотелския комплекс следва принципа на интернационалния стил в архитектурата.

Той  се характеризира най-общо с високо вертикално тяло, разположено върху широко хоризонтално тяло в основата. Функционалните групи са ясно разграничени в двата обема, като общите части на хотела са поместени в ниското тяло, а хотелските стаи са във високия обем, който завършва с ресторант-сладкарница с впечатляваща панорама към реката и Румъния на север, както и към град Русе на юг.

Видимият бетон и декорациите по него. Снимка: Емилия Кълева

За казуса театър София, четете тук

Приближавайки се до хотела, става ясно, че видимият бетон е основен способ за оформянето на архитектурния му образ. Тесните му фасади са решени с минимални отвори и на преден план излизат декорирани бетонни панели, по които се появяват стилизирани геометрични плетеници. Вижда се желанието за приемственост и адаптация на модерните архитектурни тенденции през призмата на регионалните характеристики.

Този подход на проектиране, определян като критически регионализъм, се проследява и при хоризонталния обем и именно той придава тази индивидуалност, която хотелът притежава спрямо други подобни примери в страната.

Идентичността на “Рига” е излята по фасадите му в груб бетон.

Снимка: Емилия Кълева

При ниското тяло наблюдаваме архитектурно-художествения синтез, характерен за българската архитектура в този период – флуидни форми от бетон, декоративни решетки, низ от вертикални ребра, и няколко стилизирани художествени пана от бетон и от камък – които интерпретират специфични български мотиви по съвременен начин и с това изграждат отличителния характер на сградата.

Декоративни мотиви на задната фасада. Снимка: Емилия Кълева

Широката стъклена фасада с хотелските стаи е модерна и е разграфена лентовидно във височина – бели междуетажни ивици, бели алуминиеви сенници, ленти с прозорци, които се простират от край до край и черни керамични ленти, които визуално почти се сливат с прозорците или изпадат като че ли в сянка и остават незабелязани.

Международният контекст и мястото на „Рига” в него

Хотел „Рига“ е значим местен представител на широко разпространения по света интернационален стил в архитектурата, възприет и в България през 1960-те и 1970-те години. Характерен принцип за този стил е създаването на архитектурни решения, които са общовалидни и успешно могат да бъдат прилагани навсякъде по света.

Затова тази класическа обемно-пространствена композиция, високо тяло – ниско тяло, се открива както в по-ранните модернистични небостъргачи в Ню Йорк, включително Ливър Хаус (Lever House) на Парк Авеню от архитектурното бюро Skidmore Owings & Merril (SOM), завършен през 1952 г., така и в по-късни примери в различни точки на глобуса.

Хотел „Рига“ съответно допринася към българската интерпретация на тази международна тенденция, която си проличава в разнообразните форми, изляти в груб бетон по фасадите му. Това до голяма степен се дължи на дъглия строеж на хотела, по време на който различни архитектурни тенденции се появяват в локален и световен план и повлияват на финалния образ на сградата.

Композицията високо тяло – ниско тяло при Lever House, Ню Йорк, 1952г. от архитектурното бюро SOM. Снимката е направена от изкопа на бъдещата Seagram Building от Мис ван дер Роу. Снимка: Ezra Stoller

Хотел „Рига“ е символ на модерния и космополитен начин на живот, който набира сила през 1970-те.

Не би било пресилено да си представим в контекста на следвоенната модернизация, как пристигащия пасажер на летище Русе, южно от града, отсяда в „Рига“ и се наслаждава на безкрайния панорамен пейзаж над равните вълни на Дунава.

Хотел “Рига” в риск и дейностите на DOCOMOMO България

Градоустройствена схема: DOCOMOMO България

През април 2022 г. от DOCOMOMO България изготвихме становище до местните институции, с което алармирахме за инвеститорски интерес в непосредствена близост до хотела, който би нарушил емблематичния силует на сградата, както и целостта на сграфитото в непосредствена близост до нея. 

Новото предвидено високоетажно застрояване със 7 до 10 етажна сграда в такава непосредствена близост ще закрие ключови, характерни гледки към хотелския комплекс от прилежащото пространство и крайбрежния булевард. В резултат, ще се наруши и характерния за Русе градски силует със значението на хотел „Рига“ като репер в него.

Заедно с това свързаният начин на новото застрояване ще унищожи и голямото художествено пано – сграфито, изпълнено на целия калкан на съседния жилищен блок от 1975 г. Дори отдръпването на евентуална нова сграда на 3-4 м от сграфитото ще наруши начина, по който то е замислено да се възприема по протежение на Придунавския булевард. Паното е дело на проф. Димо Заимов – значим художник, носител на орден „Кирил и Методий“. Той създава и част от художествените произведения по фасадите на хотел „Рига“ както и в самия му интериор.

Художественото пано – сграфито, дело на проф Димо Заимов, изпълнено на калкан на съседен жилищен блок. Снимка: Венцислав Илиев

През лятото на 2022 г. екип на DOCOMOMO България направи изследване на ценностните характеристики на хотелския комплекс, с цел да оцени потенциала му за деклариране като културна ценност. В резултат на това Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) започна процедура за предоставяне на статут „недвижима културна ценност“ както на хотел „Рига“, така и на сграфитото в непосредствена близост до него. 

В момента текат сложни и паралелни процедури. От една страна, по-рано през този месец община Русе разреши изработването на подробен устройствен план (ПУП) за инвеститорската намеса, като неизбежните следващи стъпки са входирането и одобряването му. От друга страна, НИНКН трябва скоростно да извърви пътеката към деклариране на сградата като културна ценност в следващите седмици, за да стопира всякакви пагубни бъдещи намеси. 

Важно е, когато разглеждаме заобикалящата ни архитектурна среда, да проследяваме процесите, които са я формирали, за да оценим как отделните сгради допринасят към образа на града. Хотел „Рига“ е значим елемент от следвоенната история на град Русе. Всичко сега е в ръцете на НИНКН и тяхната експертна реакция. Надеждата ни е, че можем да преустановим на ранен етап една намеса, която би опорочила общата ни градска среда, а не както често се случва да се борим срещу вече започващ неуместен строителен процес.

Снимка: Емилия Кълева

За казуса баня “Гъбата” във Варна, четете тук

————————————————————————————–

В този материал е използвана информация от изследователския фиш, изготвен към НИНКН от групата на ДОКОМОМО България, със съавтори арх. Емилия Кълева, арх. Любинка Стоилова, арх. Венцислав Илиев, арх. Никола Янев.

Апелът на ДОКОМОМО България от април 2022 г. е подкрепен от: ИКОМОС България (Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места), Съюза на българските художници, Съюз на архитектите в България – Русе, Регионална колегия на Камарата на архитектите в България – Русе.

Никола Янев

Гост-автор на Stroiinfo. Архитект, практикуващ в Обединеното кралство. Председател на ДОКОМОМО България. Харесва тихата архитектура, която умело отговаря на своята среда, създава нови преживявания и развива усещането ни за приемственост и ритъм.

1 коментар

Остави коментар

Close Menu