Skip to main content
search

В настоящата ера на бързо развиващи се технологии, изкуственият интелект (ИИ) или artificial intelligence (AI)  започва да играе все по-голяма роля в редица професионални сфери, включително и в архитектурата. Въпреки ползите, свързани с оптимизацията на ресурсите, процесите и времето, които ИИ ни предоставя, мнозина архитекти остават скептични към новия инструмент.

Технологичният напредък винаги е пораждал страх, свързан с намаляване на работни места или заличаване на професията, но това никога не е спирало обществото да се адаптира и развива. Дори напротив предизвиквало го е да намира иновативни методи, с които да използва технологиите в своя полза. В средата на миналия век CAD софтуерите представляваха заплаха за стотици чертожници, стоящи зад всеки архитектурен или градоустройствен проект. Въпреки това днес трудно бихме си представили работния ден в едно архитектурно студио без тяхната употреба. Подобно на тях изкуственият интелект в архитектурната професия е вече факт и изучаването на възможностите му като инструмент, ще ни позволи да имаме по-голям контрол върху него и да го използваме, за да подобряваме работата си като архитекти.

Изкуствения интелект може да улесни работата ни като архитекти / изображение: Tim Fu with Midjourney

Да се запознаем с изкуствения интелект

Първата стъпка към това е да разберем как точно работят новите технологии. Софтуерите, базирани на изкуствен интелект, представляват интелигентни системи, които работят с база данни, за да генерират решения. Началото на този процес е събирането на голямо количество информация от различни източници. От нея се изграждат модели и бази данни, след което софтуерът “учи” от тях, анализирайки информацията и връзките между нея.

Художникът и архитект Хасан Рагаб използва Midjourney, за да стимулира собствената си креативност, размивайки границите между Ар Нуво и съвременна архитектура. / изображение: Hassan Ragab with Midjourney

След като се “натренира” софтуерът е способен да генерира решения или да предоставя препоръки и предложения в съответствие със задачите, за които е предназначен. Това ни помага да създаваме проекти, да анализираме дизайн решения, да оптимизираме енергийната ефективност на сгради и да генерираме визуализации на проекти.

 Четете тук: Приятел или враг е изкуственият интелект на архитекта и интериорния дизайнер?

От данни до дизайн – как изкуственият интелект работи в архитектурата?

Съществуват различни видове софтуер, базирани на ИИ, които можем да използваме в архитектурната практика. Важно е да намерим баланс между използването на новите технологии и традиционните методи на работа, за да запазим творческия процес и да постигнем оптимални резултати.

Кой ще бъде следващият архитектурен стил, който ще даде облик на средата около нас? / изображение: Tim Fu with Midjourney

Четете тук:Alexa разговаря с Revit

Софтуери като Midjourney и DALL.E са способни да генерират визуализации на интериори и екстериори, използвайки текстови описания. Те предоставят бърз и иновативен начин за представяне на идеи и дизайн решения на клиентите. Стотици архитекти в най-големите студия по света използват подобен тип приложения за да ускорят концептуалната фаза на проектиране.

Maket AI, Spacio, Finch 3D предоставят възможност за автоматично генериране на разпределения и разполагане на мебели и обзавеждане в интериори.Тези инструменти са революционни в процеса на проектиране, като вземат предвид различни фактори, включително енергийната ефективност и оптимизацията на CO2 на сградите.

Новите програми, които използват AI ни позволяват да генерираме разпределения с помощта на няколко клика

Съществуват инструменти като Hypar, Delve и Autodesk Forma, които  се фокусират върху използването на данни и анализ, за да ускорят началните стадии на проектиране. Те позволяват на архитектите да определят параметрите на проекта, да създават геометрия в моделното пространство и да генерират метаданни автоматично. Едно от предимствата на тези софтуери е тяхната съвместимост с традиционни архитектурни софтуери като Revit, Rhino и Grasshopper.

С помощта на AI можем да създаваме вариации на фасадни решения

Изборът на подходящ софтуер зависи от конкретните изисквания на нашия проект и личните ни предпочитания. Важно е да бъдем смели в експериментирането и да намерим баланса между човешката креативност и оптимизации от изкуствения интелект, за да постигнем най-добрите резултати.

Четете тук: Обречени ли са архитектите заради изкуствения интелект?

ИИ в архитектурата изисква критичен подход

Ключът към качествени резултати в работата с ИИ е информацията, с която е захранен или обучен софтуерът. За съжаление, често нямаме пълен контрол върху тази информация, което може да доведе до некачествена селекция от референции. В следствие на това ИИ може да произведе неработещи решения, като например лошо пропорционирани или неработещи пространства. 

изображение: Coorlas Architecture with Midjourney

Поради тази причина е необходимо да сме критични към резултатите, които ИИ произвежда. Внимателният и информиран подход към използването на изкуствен интелект ни позволява да извлечем максимална полза от неговите възможности. Важно е да имаме ясна собствена концепция за дизайн и форма за да можем да ги комуникираме пълноценно с помощта новите технологии.

Между имитация и иновация – ИИ и авторството

Освен всички вълнуващи възможности, които изкуственият интелект предлага в областта на архитектурата, се задават сериозни въпроси относно авторските права и интелектуалната собственост. Един от основните проблеми е, че ИИ имитира стиловете и техники на други автори и артисти, което ни затруднява да се уверим, че цели фрагменти няма да бъдат копирани или плагиатствани. Необходимо е да се защитят правата на автори и техният труд, но същевременно трябва да се създадат рамки, които позволяват развитието и използването на ИИ технологиите в полза на обществото.

Андрю Кудлес, директор на базираната в Хюстън дизайнерска фирма Matsys, изследва способността на AI да изобразяват ефирни обвивки на сгради. / изображение: Andrew Kudless with Midjourney

Създаването на произведения чрез изкуствен интелект отваря фундаментални въпроси и около личното авторство и креативния процес. До каква степен архитектите и творците, които използват ИИ за създаване на концепции и дизайн, могат да бъдат считани за автори на генерирания проект? С други думи, кой е истинският творец – човекът зад машиналния инструмент или самият софтуер?

Четете тук: Google ли е най-големият архитектурен критик?

Личното авторство в архитектурата и изкуствата като цяло се основава на индивидуалната креативност, възприятие и умения на архитекта. С появата на ИИ, който също може да генерира идеи и проекти в определени рамки, се поражда възможността за споделено авторство между човек и машина. Тази дилема засяга не само правната сфера, но и отразява етичните и културните аспекти на създаването на изкуство. Едно е сигурно – отговорът е в нашите ръце.

В сферата на архитектурата, където съчетаваме изкуство, наука и технология, изкуственият интелект представлява революция в начина, по който проектираме и създаваме сгради и пространства. Създаването на креативни, вдъхновяващи и функционални архитектурни решения трябва да продължи да бъде работа на човешкия интелект. ИИ е само инструмент, който може да ускори процесите и да предостави нови възможности за визуализация и анализ на решенията. От нас като архитекти зависи да го използваме по етичен и балансиран начин, за да създадем сградите и градовете на бъдещето с по-голяма ефективност и творческа свобода.

Архитекти срещу AI гледайте тук:

 

Източници:

https://www.dezeen.com/2023/08/03/ai-companies-architects-designers/ 

https://www.dezeen.com/2023/04/26/zaha-hadid-architects-patrik-schumacher-ai-dalle-midjourney/ 

https://architizer.com/blog/practice/tools/top-ai-tools-for-architects-and-designers/

https://www.youtube.com/watch?v=UVNP-4U8jxY&t=127s&ab_channel=ShowItBetter

https://www.youtube.com/watch?v=N709ZrxoIP0&t=728s&ab_channel=DamiLee 

Антония Косева

Вярва, че архитектурата отразява взаимоотношения между хора, пространства, идеи, и се стреми да я изследва през призмите на философията, критиката, историческия контекст. Обича да пие чай, докато навън вали, и прекарва свободното си време сред природата.

Остави коментар

Close Menu